Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ


Çrş Hzr14, 2006 20:44
Cevaplar: 40
Görüntüleme: 30074
Yorgunlar Çağı

Yağmur yorgun yağıyor şehre
Yorgun ruhlar dolaşıyor sokaklarda
Sessiz ve kederli
Yağmur yorgun yağıyor şehre
Yerlerde ayna misali su birikintileri
Yorgun yaşamın resmini dalgala ...

Çrş Hzr14, 2006 14:44
Cevaplar: 34
Görüntüleme: 31798
Haber kayna?y: http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=163600

Sertab Erener’den Türkçe Mar?y

Uluslararasy Türkçe Olimpiyaty’nyn finalini sanatçy Sertab Erener yapacak. Erener̵ ...

Çrş Hzr14, 2006 14:38
Cevaplar: 22
Görüntüleme: 21538
Ertuğrul bey, yapılan işi ben de onaylamıyorum. Yalnızca Yüce Onay'ın bir iki konuşmasını dinlediğim için onunla ilgili izlenimlerimi aktarmaya çalıştım. Yüce Onay var olan akademik bilgilerle çelişen ...

Çrş Hzr14, 2006 14:18
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 3733
Haber kayna?y: http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=163600

Sertab Erener’den Türkçe Mar?y

Uluslararasy Türkçe Olimpiyaty’nyn finalini sanatçy Sertab Erener yapacak. Erener‚ ...

Pts Hzr12, 2006 18:55
Cevaplar: 8
Görüntüleme: 9374
Değerli gönüldaşım, son zamanlarda Türkçemizi korumaya yönelik etkinliklerde gözle görülür bir artış var. Haberleri şöyle bir taradığımızda Türkçe duyarlılığını yansıtan olaylar ve açıklamalar göze ça ...

Pts Hzr12, 2006 14:14
Cevaplar: 1
Görüntüleme: 3378
"Keskin" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. "Keskin"in temel anlamı "çok kesici olan"dır. Yukarıdaki cümlede "keskin ayaz" derken ayazın çok etkili, sert old ...

Pzr Hzr11, 2006 12:47
Cevaplar: 5
Görüntüleme: 6540
Bu konuda söze nereden ba?lasak, neyi anlatsak? Bir dokun bin ah i?it derler ya hani... Y?te öyle. Biz bin ah syralamayalym da kysa kysa de?inelim konuya.

Ö?retmenlik, günümüzde artyk i? bulma güve ...

Pzr Hzr11, 2006 11:46
Cevaplar: 22
Görüntüleme: 21538
De?erli gönülda?lar, ben yukarydaki yazyyy yazan Yüce Onay ile iki kez kar?yla?tym. TürkCAN'yn ( www.turkcan.org ) iki toplantysyna katylmy?ty. Yüce Onay, Gençli?e Sesleni?'in de?i?tirilmi? biçimini k ...

Cmt Hzr10, 2006 12:00
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 4964
Bu tür e-posta adreslerine çok syk rastladym, ama "Bu info da ne ola ki?" diye merak edip sözlü?e bakmadym. "Türkçesi oldu?u halde bilgiç görünmek için kullanylan teknik bir terimdir he ...

Cmt Hzr10, 2006 11:48
Cevaplar: 0
Görüntüleme: 2948
Konu ilgili bölümde verilmi?tir.

http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?p=7362#7362

Cmt Hzr10, 2006 11:40
Cevaplar: 4
Görüntüleme: 5900
Sayın Engin Taşkın ve arkadaşları, Türkçemizi koruma, yüceltme, yabancı dillerin işgalinden kurtarma yolunda attığınız adımları alkışlıyorum. Var olun. Sizin gibi gençler oldukça bu ülke, bu dil sahip ...

Cmt Hzr10, 2006 11:30
Cevaplar: 14
Görüntüleme: 14905
De?erli dostum Tahsin beyin bize iletti?i bu olayyn nedeni sorulmaly, sorgulanmaly. E?itim ö?retim kurumlaryna kadar bula?an yabancy sözcük hayranly?ynyn nedenleri nelerdir? Birçok ?ey sayabiliriz; an ...

Cmt Hzr10, 2006 11:16
Cevaplar: 6
Görüntüleme: 7475
Sayın Harun Altay, verdiğiniz güzel haber için teşekkürler. Adı geçen işyeri tabelasının tekrar eskisi gibi yazılması inanın bizim gibi düşünenler sayesinde olmuştur. Toplumun değişik kesimlerinde Tür ...

Prş Hzr08, 2006 16:02
Cevaplar: 6
Görüntüleme: 7475
Sayyn harunaltay, "Neler yapabiliriz?" sorusuna insanlaryn toplumsal konumlaryna, mesleklerine göre ayry ayry yanytlar verilebilece?i gibi, hepimiz için ortak olan ?eyler de söyleyebiliriz. ...

Çrş May24, 2006 16:11
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 7762
Sayyn Ayça Kesim, çok önemli bir sorunu gündeme ta?ymy?synyz. Sa? olun.

Tabelalaryn yabancy sözcüklerle donatylmasy büyük bir sorun. Bu büyük sorunun gölgesinde kalan, en az onun kadar önemli bir s ...
1. sayfa (Toplam 23 sayfa)
Tüm saatler GMT +2 Saat
  
Yeni Sayfa 2