Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ


Sal Ekm31, 2006 18:20
Cevaplar: 16
Görüntüleme: 16771
Değerli dil dostları
Benim önerim şöyle
fastfood satılan yer tıkınak
Fastfood tıkıntı
Eylem olarak : tıkınmak
' Tümcede kullanalım.
Öğleyin ağız tadıyla yemek yiyemeyeceğiz. Karşıdaki tıkınağa g ...

Prş Mar23, 2006 22:58
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 3988
Sevgili Dil Dostları
yemek ve demek mastarları tek heceli olduklarından ve Türkçemiz'de gereksiz olanın atılması ile şimdiki zaman da diyor ve yiyor olarak kullanılır.
Selam, sevgi ve saygılar

Cmt Arl31, 2005 23:35
Cevaplar: 58
Görüntüleme: 97437
De?erli Ebubekir
BU sözcü?ün açyklamasy vardy. Tahminim iyi anlatamadym.
KONDU: konut
Gelelim
GÜN: zaman dilimi
güne : zamana
zamana ba?ly ödeme ile elde edilen konut. Yani GÜNEKONDU ( ödeme be ...

Prş Arl29, 2005 01:22
Cevaplar: 58
Görüntüleme: 97437
Değerli Dilsevenler

Evedinim, evedindirme diyorsunuz ama bunun içine dükkanlar da giriyor. Konut veya kondu olması gerekir.
Ben GÜNEKONDU'da direniyorum.
Ne anlama geldiğini yazmıştım.
Sayın Kır ...

Pts Ksm07, 2005 01:03
Cevaplar: 58
Görüntüleme: 97437
De?erli Dilseverler

Özellikle sözcük üretirken arkada?larymyzyn çok özel ve güzel dü?ünceler ile yazdyklary bazy sözcükler beni ümitsizli?e itiyor.
Sözcüklerin seçiminde 'halk dilinden gelenlere d ...

Cum Ksm04, 2005 23:50
Cevaplar: 2
Görüntüleme: 4714
Bayramlık dizeler

Sayılı gün çabuk bitti
Bayramınız bayram olsun
Ömürden bir ay gitti
Bayramınız bayram olsun

Dargın olan barışmalı
İyilikte yarışmalı
Dost, akraba görüşmeli
Bayramınız bay ...

Prş Ekm06, 2005 00:43
Cevaplar: 18
Görüntüleme: 37688
Değerli Dilseverler

Arkadaşların ilginç yorumlar var. Ben de size özbeöz bir Türkçe sözcük öneriyorum.
ÇENTİK diye bir sözcük var dilimizde.
Eskiden bu sözcük çobanlar tarafından kullanılırdı.
Ç ...

Prş Ekm06, 2005 00:34
Cevaplar: 55
Görüntüleme: 101991
Sevgili Dilseverler
Benim de bir önerim var
yayvan sözcü?ünü kullansak nasyl olur ?

Anadaolu'da fazla derin olmayan kaplara yayvan denir.
Bu da bir görüntü kabydyr.
Yayvan sözcü?ünün sonuna ne ...

Pts Eyl26, 2005 23:00
Cevaplar: 58
Görüntüleme: 97437
Sayyn Melan
Sormaca açylmy? ,te?ekkür ediyorum.
Bu önerilerimiz TRT kanalynda gündeme getirilerek halk tarfyndan oylanmasy nasyl olur.
TRT ile TDK bu konuda birlikte çaly?amazlar my ?
TRT ve TDK d ...

Pzr Eyl25, 2005 22:55
Cevaplar: 60
Görüntüleme: 86931
Sayyn Ozan
Volter'in dü?üncelerine hepimiz katylyyoruz da ortak bir nokta bulamadyk.
Dil bozulmamaly ama, geni?letme ve ça?yn gereklerine göre açylymlaryny tamamlamalydyr.
Yeni olu?umlar için bira ...

Pzr Eyl25, 2005 22:39
Cevaplar: 47
Görüntüleme: 40604
De?erli Efem
Bu konuda haklysynyz
Dilimiz.com u çok fazla takip edemiyorum.
Beni dü?ündüren konu yalnyz Türkçe kökenli de?il di?er dilleri bilen üyelerimizde de olmasydyr.
Türk lehçeleri yanynda ...

Pzr Eyl25, 2005 01:32
Cevaplar: 47
Görüntüleme: 40604
Değerli Arkadaşlar
Gakkoş farsça kökenli bir sözcüktür. Birader, kardeş anlamına geldiğini biliyorum.

Biz Belçika'da bütün müslüman magriplilere Fas, cezayir, Tunus hepsine kardeş veya kardaş deri ...

Pzr Eyl25, 2005 01:21
Cevaplar: 60
Görüntüleme: 86931
Sayyn Aydyn ve Burak Beyler

Yanly? anla?yldy yazdyklarym. Dikkat ederseniz dil sözcükleri türetilirken, ya da isimler verilirken hep ba?kalary tarfyndan verilmi?tir. Ysim verme gelene?imizi hatyrla ...

Cmt Eyl24, 2005 17:35
Cevaplar: 60
Görüntüleme: 86931
Sevgili gençler
Türk sözcü?ü de yabancidir
Yanylmyyorsam bize çinliler türk demi?lerdir.
Türk sözcü?ü avrupa dillerinde ü olmady?y için u olarak yazylyyor
E?er Turka yy türkçeden çykarmaya kalkars ...

Cmt Eyl24, 2005 00:25
Cevaplar: 8
Görüntüleme: 11946
Sevgili dil dostları
Kısaltmalar büyük harfle yazıldığında noktaya gerek yok
Dünya dillerinin genelinde bu uygulama var.
Eğer yeni bir kurum veya kuruluş ise ayraç içinde kısaltmanın uzaltması yazı ...
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)
Tüm saatler GMT +2 Saat
  
Yeni Sayfa 2