Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Oca 2007
Bildiriler: 1
Şehir: Kyrklareli
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Tahsin Melan,sizi sonuna kadar destekliyorum. Her şeyi çok güzel açıklamışsınız. Umarım girişiminizden başarılı sonuç alınır.
Kullanıcı kimliğini gösterFahri Özgür tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Tem 2005
Bildiriler: 3
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu sitedeki "ortalama" anlayışı biliyorum. Bazı kelimeleri dilden kovmaya çalışırken öne süren "yabancılık" iddiası, yerlerine konulmak istenen kelimelerin dil kurallarına uygun olarak türetilmemesi halinde de geçerlidir. Kurallar göz ardı edilecekse eğer, hangi Türkçeden söz edilebilir. Bana göre "halkın kullandığı Türkçe bizimdir". Bu zor günlerde aşılacak; Türkçe İngilizcenin ve uydurmacılığın etkisinden kurtulacaktır.
Kendileri gibi düşünmeyenlere saygı duymasını bilmeyenler, tartışma adabını bilmiyorlar demektir. Ben bir görüş belirttim ve artık sizin "yazışma tahtanızla" ilgimi kesiyorum. Boş sözler dinlemeye mecbur değilim. Lütfen haddimizi bilelim.
Kullanıcı kimliğini gösterSezai Güneş tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
Evet gerçekten de doğru bir söz: Halkın kullandığı Türkçe bizimdir. Ama halk da sözcükleri vahiy yoluyla almıyor ya. Kendisi uyduruyor ya da başkasının uydurduğunu kullanıyor, bazen de yabancı sözcükleri kullanıyor ki onlar da yabancıların uydurdukları oluyor Smile Ayrıca burasının halktan insanların üye olduğu bir yer olduğunu da unutmamak lazım Smile
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Sezai Güneş arkadaş.

Bu siteye gönderdiğiniz ve aşağıda aktardığım en olgun cümlelerinizle size uğurlar olsun.

....ve artık sizin "yazışma tahtanızla" ilgimi kesiyorum. Boş sözler dinlemeye mecbur değilim. Lütfen haddimizi bilelim.

Yolunuz açık, işleriniz kolay gelsin.


Selamlar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Sezai Güne? demiş ki:
Bu sitedeki "ortalama" anlayy?y biliyorum. ... dil kurallaryna uygun olarak türetilmemesi halinde de geçerlidir. ... Ben bir görü? belirttim ve artyk sizin "yazy?ma tahtanyzla" ilgimi kesiyorum. Bo? sözler dinlemeye mecbur de?ilim. Lütfen haddimizi bilelim.


Sayyn Sezai Güne?,

Siz kendinizi aynada seyrederken hangi tür bir ayna kullanyyorsunuz! Ele?tiriye kar?y hazmynyz yoksa saygysyzca ele?tiride bulunmayacaksynyz. Sizi ele?tiren DilSevdalylary yazylarynda size en ufak bir saygysyzlykta bulunmazken, siz hadsizli?in ufkunda boy gösterme cüretini gösterdiniz. Bu ortam her?eyden önce "kendini / haddini bilen" DilSevdalylarynyn yeridir. Muhakeme yoksunu sizin gibi insanlar byrakynyz bulundu?u ortama kendilerine bile zarar verirler. Siz "Kendileri gibi dü?ünmeyenlere saygy duymasyny bilmeyenler, tarty?ma adabyny bilmiyorlar demektir." demi?siniz. Siz, saygysyzca, itham dolu sözlerinizi yazarken ele?tiri olacak, ama bu ifadeleriniz size yedirilince "Ba?kalaryna saygysyzlyk" olarak my algylyyorsunuz? "yazy?ma tahtanyzla ilgimi kesiyorum." sözlerinizi de iyiki etmi?siniz, zira bu kararynyz bizleri son derece mutlu etmi?tir. Kendinizi, Kendi Kafanyzda, Size Uygun Bir Ortamda Tatmin Ediniz Sayyn GÜNE?.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Güne?, biz birilerini kaybetme de?il kazanma sevdasyndayyz. Belki ?u an için farkly baky? açylarymyz söz konusu olabilir. Umarym dilimize yararly olabilme adyna zamany geldi?inde, ortak bir nokta olu?tu?unda tekrar birlikte oluruz. Kararynyzy saygyyla kar?ylyyorum.

Lütfen kyrycy olmayalym. Bu ortama yaky?mayan sözlerden kaçynalym. Ne siz, ne de buradaki saygyn ki?iller buna layyk de?il.

Bizler kesinlikle gidene "Dur, gitme!" gelene de "Neden geldin?" demiyoruz. Gönlümüz hep açyk.

Saygylarymla

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Mar 2005
Bildiriler: 20
Alıntıyla Cevap Gönder
Giden gider, kalan sa?lar bizimdir.

Gururlaryna yediremiyorlar galiba. Bu i?te böyle inatla?ma olur mu? Do?ru ya do?ru. Bence de silin o sayfalary olsun bitsin garda?lar.

_________________
Yakup AKCENGYZ
Kullanıcı kimliğini gösterAKCENGYZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Nis 2006
Bildiriler: 274
Şehir: Adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Güneş Bey'in deyişiyle "Allah ıslah etsin."

Umarım...

_________________
Ne yalnyzca gölge ne gölgesiz bir nesne
Kullanıcı kimliğini gösterkekmeg_er tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Önemli Olan...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Dilimiz eklemlemeli bir dil oldu?undan, sözcük türetmeye pek elveri?lidir. Örne?in, ‘haly’ sözcü?üyle yeni kar?yla?an bir çocuk, bu sözcü?ü anymsayamazsa, ‘basmak’ eyleminden yararlanarak örne?in, ‘basy’ diye bir sözcük türetebilir, anasy-babasy da onun ne demek istedi?ini anlar.

Bu olasy olguda önemli bir durum da, ‘haly’ yerine ‘basy’yy uyduran/türeten/üreten bir çocu?un, kesinlikle ‘basi’ demeyece?idir. Niye? Dilimizin pek önemli bir özelli?i olan ses uyumundan ötürü... ABD’li ruhsal dilbilimci ve ara?tyrmacy Dan Isaac Slobin’in 1970’lerin ba?larynda ülkemizde 2 ya? 8 ay-4 ya? 2 ay ya? araly?yndaki çocuklar üzerinde yapty?y bir ara?tyrmanyn sonuçlary, Türk çocuklarynyn, ses uyumu yanly?ly?y yapmady?yny ortaya koymu?tur.

*
?imdi, Sen de mi TYKA? tarty?masynyn bu noktalara gelmesini ‘sa?layan’ eski siteda?ymyz Sezai Güne?’in, “Siz de bu minval ...” sözleriyle ba?layyp “Allah islah etsin. Esenlikler dilerim” diye biten 16 Ocak 2007 13:36 zamanly bildirisine bir kez daha bakalym:
Güne?, yeti?kin birisi oldu?undan, anadili Türkçe olan bir çocuk gibi dü?ünmemi?, ‘yslah’ sözcü?ünü olsa olsa yöntemiyle ‘islah’ diye seslendirmeyi ve öyle yazmayy ye?lemi?tir. Niye? Bu sözcük Arapça oldu?u için!... Oysa, ba?lyca anlamy ‘iyi yola döndürme, iyile?tirme’ olan bu sözcükle ayny kökten gelen ‘salah’ da girmi?tir dilimize. ‘Salah’, ‘düzelme, iyile?me’ demek. Daha çok ki?i ady olarak kullandy?ymyz ‘salih’ de ayny kökten: Salih/Saliha; anlamy ‘iyi, uygun, elveri?li (ki?i ya da eylem); dinin buyruklaryna uygun harekette bulunan (ki?i); yetkisi ve hakky olan (ki?i). ‘Islahat’y unutmayalym... ‘Islahatçy’, ‘yslahatçylyk’... Ve, bütün bu sözcüklerle olu?turulmu? bile?ik sözcüklerimiz, ço?u birle?ik eylem yapysynda olan söz öbeklerimiz var: yslahhane, yslahevi; yslah etmek, salah bulmak; ta?kyn yslahy, salih amel, (Osmanly Ymp.’da) yslahat hareketleri.

Kendisi gibi dü?ünmeyenleri, “dilimize ‘öz Türkçeciler’in soktu?u yanly? kelimeleri kullanmaya kalky?mak”la suçlayan Güne?, en azyndan, ‘yslah’ konusunda bu dediklerimi bilmek durumunda de?il miydi!?...

Evet, bilmek durumundaydy. Ama bu pek önemli de?il; bilmiyor idiyse ö?renecektir; önemli olan, “Kendileri gibi dü?ünmeyenlere saygy duymasyny bilmeyenler, tarty?ma adabyny bilmiyorlar demektir” demi? olmasydyr.
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ağu 2006
Bildiriler: 1
Şehir: YSTANBUL
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Tahsin Hocam; Türkçe konusundaki gayret ve çalışmalarınızı takdirle takip ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim.

Yalnız, son gelen mesajlarınızdan birinde "mevzuat" kelimesi yerine "yasalar" kelimesini önerdiğinizi gördüm. Dilimize çok güçlü bir şekilde yerleşmiş olan mevzuat kelmesinin kullanılmasına neden karşı olduğunuzu anlayamadım. Bence dilimize yerleşmiş (yabancı kökenli dahi olsa) alışıldık kelimeleri değiştirmeye çalışmak yerine, alışıldık ve doğru kelimelerin yerine yeni giren uydurukça kelimelere karşı mücadele vermeliyiz diye düşünüyorum. Mesela "stres" kelimesi yerine neden "sıkıntı" kelimesini kullanmıyoruz. Mesela "kanka" kelimesi çok yaygınlaşıyor. Bunun yerine neden "arkadaş" veya "ahbap" kullanılmıyor. Bumisalleri çoğaltmak mümkün.

Saygılarımla,

_________________
Ne olursan ol, kendin ol.
Kullanıcı kimliğini gösternamutenahi tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 14 Eyl 2006
Bildiriler: 11
Şehir: AMASYA
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkadaşlar bir de benim dikkatimi çeken olay;TDK nın sitesinde(daha doğrusu TDK kütüphanesi sitesinde)beni çok şaşırtan gereksiz yabancı kelimeler gördüm.Örneğin,''mikrofilm'',''katalog'' vb...Yani bunun gibi daha çok kelime var.Gerçekten bunu TDK nın yapması çok üzüntü verici.
Kullanıcı kimliğini gösterugurdoktor tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:

Subject: Eleştirileriniz hakkında
Date: Tue, 22 May 2007 17:51:53 +0300
From: e.yavuz@tika.gov.tr
To: tahsinmelan@hotmail.com

Sayın Tahsin Melan,

Sitemizde yer alan ifadelere ilişkin eleştirileriniz Başkanlığımıza ulaşmıştır.. Önerilerinizi dikkate alacağımızı belirtir, iyi çalışmalar dileriz.

Edip Ali Yavuz
TİKA Basın Müşaviri


Sayın Yavuz'a duyarlı yaklaşımından dolayı sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Eyl 2007
Bildiriler: 21
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Tebrikler. En azından insanın hatasını anlama büyüklüğünü göstermişler.
Kullanıcı kimliğini gösterFerdi Öz tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2006
Bildiriler: 35
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Tahsin MELAN iletiniz TİKA'ya ulaşalı dört aydan fazla olmuş ama ağ sayfalarında hiçbir değişiklik yok. Ben de beş-altı ay önce aynı içerikte bir ileti göndermiştim TİKA'ya ama bana yanıt bile vermediler. İnşallah bilinçli birileri işbaşına gelir de bu yanlışlıklar düzeltilir. Esen kalın.
Tahsin MELAN demiş ki:
Alıntı:

Subject: Eleştirileriniz hakkında
Date: Tue, 22 May 2007 17:51:53 +0300
From: e.yavuz@tika.gov.tr
To: tahsinmelan@hotmail.com

Sayın Tahsin Melan,

Sitemizde yer alan ifadelere ilişkin eleştirileriniz Başkanlığımıza ulaşmıştır.. Önerilerinizi dikkate alacağımızı belirtir, iyi çalışmalar dileriz.

Edip Ali Yavuz
TİKA Basın Müşaviri


Sayın Yavuz'a duyarlı yaklaşımından dolayı sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.
Kullanıcı kimliğini gösteryargıç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
Eski ba?lanty kaldyrylmy?. Yenisinde de tamamy olmasa da gerekli düzenlemeleri yapmy?lar. Bu da tebrik etmeye de?er bir geli?me de?il mi?

Güzel olan ele?tirmek, yerinde ele?tiriye cevap vermek.

Hürmetlerim ele?tirene ve ele?tiriyi ciddiye alanlara.
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Sen de mi TYKA?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
2. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2