Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Bünyan A?ytlary
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
Bünyan A?ytlary

1. Kani'nin A?ydy
Kâni isimli ?ahys, Bünyan’da Çakmaklyk denen yerde kendini asarak intihar etmi?tir. Niye asty?yna dair karar verememi?ler. Kimileri çaly?ty?y yerde zimmetine para geçirdi, kimileri de karysyyla geçinemedi demi? ama olay hiç aydynlanmamy?. Kani’nin a?ydy ?u ?ekildedir:

Kani evin yok muydu?
Yki kary çok muydu?
Ne gidersin Çakmakly?a?
Burada çaly yok muydu?

Dünyada muradyny almayan Kani
Ahbaplar içinde gülmeyen Kani

Demesgin’in pynarlary
Kani Bey’in synarlary
Kani Bey’e su vermiyor
Çakmaly?yn pynarlary

Dünyada muradyny almayan Kani
Ahbaplar içinde gülmeyen Kani

Amir garda?ym da gelsin yanyma
Gelsin baksyn ?u ipteki canyma
Böyle ölüm dü?ürmezdim ?anyma

Dünyada muradyny almayan Kani
Ahbaplar içinde gülmeyen Kani

Sabahyn sekizinde kahvemi içtim
Asylaca?ym ipi çar?aftan seçtim
Ype asylynca dünyamdan geçtim

Dünyada muradyny almayan Kani
Ahbaplar içinde gülmeyen Kani

Defteri götürün Mansar’a
Alsyn da daireye varsyn
Hesabyny do?ru yapsyn

Dünyada muradyny almayan Kani
Ahbaplar içinde gülmeyen Kani


2.Zekiye Gelin’in A?ydy
Bünyan’da Artuko?ullary sülalesinden Zekiye isimli bir kyz A?caly köyüne gelin gitmi?tir. Zekiye Gelin, A?caly’da üç aylyk gelin iken hastalanyr ve ölür. Bunun üzerine Zekiye’nin anasy Fatma, ?u a?ydy yakar:

Yüksekten kaldyr salyny
Gitsin görünü görünü
Bu kimin nesi derlerse
Emin’in nazly gelini

Erciyes’ten bir yel esti
Bahçede gülümü kesti
Ben ne deyim Allah aldy
Yavrum söylemiyor, küstü

Arap atlar a?kyn olur
Akan sular co?kun olur
Yavrudan ayrylan ana
Ölmez ama dü?kün olur

Susuz yerde sö?üt bitmez
Biterse de sitil atmaz
Elli dene kyzym olsa
Zekiye’nin yerin tutmaz

Gitmem evimde dururum
Kapyna kul olurum
Mezaryna kar ya?arsa
Varyr üstünü bürürüm

Helli benim kyzym helli
Açmayyn yorgany telli
Yatyrmy?lar tene?ire
Al yanaklar syra benli

A?caly’nyn yolu da?ly
Bacysynyn gözü ya?ly
Nasyl kyydyn kadir Mevlam
Daha yavrum gelin ba?ly

A?caly’nyn yolu dölek
Kanlar kusmu? gölek gölek
Yaryn emmileri gelir
Saçyny eline verek

Noldu anam sana noldu
Sarardy da benzi soldu
Kynamayyn beni eller
Kynaly kekli?im öldü

Kaynak: S.Burhanettin AKBA?, Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyaty Folklor ve Etnografyasy, Kayseri, 1994

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
Bünyan Ağıtları

3. Zekli Ali Efendi’nin Ağıdı
Zekli Ali Efendi Bünyan’ın Zek (Ekinciler) köyünden olup Bünyan’dan evliymiş. Ali Efendi, Uzunköprü (Edirne)’de askerlik yaparken öldürülmüş. Ağıdını karısı ile kız kardeşi söylemiş.
Ağ odada güllü beşik
Altaydır yanmıyor ışık
Sen gideli Ali Efendim
Kollarım sallamaz beşik

Yıldızı (1) dışa çıkartma
Ben suyunu getiririm
Ali Efendim gelecene(2)
Üç bebekle otururum

Uzunköprü’nün köprüsü
Nerde askerin toplusu
Allah Allah yardım eyle
Sekiz bacının atlısı

Ben Bünyan’a gider idim
Yolum uğradı çeşmeye
Gelirim anam gelirim
Gene yonca biçmeye

Çırpılık’tan toz yekindi
Uşağın önü söküldü
Tez gelesin Ali Efendim
Yıldız bazara çekildi

Türlü türlü gelir kağat
Bende de kalmadı takat
Şaşırmış babamın oğlu
Kolundan aldırmış saat

Bir odada dört pencere
Uyunmuyor uzun gece
Gardaşımı yudu mola
Uzunköprü’deki hoca

Şura değil bura değil
Çarık giyim de arayım
Gardaşın saçı dolaşmış
Tarak verin de tarayım

Uzunköprü’nün yolları
Şirin gardaşın dilleri
Nasıl kıydın kadir Mevlam
Soldu bahçemin gülleri

(1) Yıldız: Ali Efendi’nin atının adı imiş.
(2) Gelecene: gelinceye kadar manasındadır.
Kaynak: S.Burhanettin AKBAŞ, Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve Etnografyası, Kayseri, 1994

4. Nazik Gelin’in Ağıdı
Nazik Gelin nişanlı iken Yunanlı biri (metne göre kral) tarafından kaçırılmış ve Yunanistan’a götürülmüştür. Nazik Gelin orada üç çocuk sahibi olur. Bir gün, bir yolunu bulur ve üç çocuğunu yanına alarak kaçar. Vapurda çocuklarını teker teker denize atar ve memleketine döner. Önceleri Nazik Gelin’in ardından yakılan ağıt, Nazik Gelin dönünce, adeta türküleşir.
Atina’nın hamamı
Yandan çıkar dumanı
Kimselerin suçu yok
Vurun *** Yunan’ı

Nazik, Nazik, Nazik
Gencömrüne yazık

Atina’da bir kuş var
Kanadında gümüş var
Gelin çocuklar gelin
Annenizde bir iş var

Nazik, Nazik, Nazik
Gencömrüne yazık

İlen Gelin bu gibi
Yanıyorum köz gibi
Kaç da gel kraldan
Kabul ettim kız gibi

Nazik, Nazik, Nazik
Gencömrüne yazık

Yumurtanın kulpu yok
Gözlerimde uyku yok
Vurun *** Yunan’ı
Kimselerden korkum yok

Nazik, Nazik, Nazik
Gencömrüne yazık

Çarşıya üzüm geldi
Mevla’dan izin geldi
Aç kapıyı annesi
Kral’dan kızın geldi

Nazik, Nazik, Nazik
Gencömrüne yazık

Pencerenin önünde
Kol olsun da yorulsun
Bu sevdanın sonuna
Can olsun da dayansın

Nazik, Nazik, Nazik
Üç yavruya yazık

5. Üzerlik Köyünden Bir Gencin Ağıdı

Üzerlik köyünden bir genç evlenebilmek için gurbete çıkmaya karar verir. Cebinde beş lirası vardır. Bilet almak için Tuzhisar’a gelir. Tuzhisar’da beş lirasını çaldırır. Bilet almaya varır; parasını çaldırdığını fark eder. Durum böyle olunca tirene kaçak binmeye kalkar ve tirenden düşerek acı bir şekilde can verir. Onun ağıdı şöyledir:
İstasyonun yolu namlı
Beyaz kefen ala ganlı
Gadan alam gardaş senin
Beben yok ki çalam neni

Kefenimi biçin ağdan
Beni endirin yüce dağdan
Yârem demir yarasıdır
Haber alın doktor beğden

Buhan Beğ kesdi biladı
Varamam yollar yıradı
Oğlumun harçlığını çalan
Almasın dünya mıradı

Tiren bozdu kılığımı
Alamadım soluğumu
Beni kimse bilemiyor
Kuşlar versin salığımı (1)

Tiren gelir harlıyarak
Ağ konağı parlıyarak
Tiren bir yiğit gırşmış(2) ki
Al mendili sallıyarak

Tiren geldi de ulaştı
Elim ayağım dolaştı
Hele beni görsen ana
Perçemim gana bulaştı
(1) salık: haber
(2) gırşmak: biçmek, kesmek

Kaynak: S.Burhanettin AKBAŞ, Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve Etnografyası, Kayseri, 1994

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 25 Ekm 2007
Bildiriler: 124
Şehir: Kyrykkale
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Burhanettin AKBAŞ, Bünyan ve Yöresi Halk Edebiyatı Folklor ve Etnografyası kitabınızla Türk kültürüne yapmış olduğunuz değerli katkıya ve burada bizimle paylaşımınıza gönülden teşekkürler ederim.

_________________
Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz!
Kullanıcı kimliğini gösterFaruk Namli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
Faruk Bey, güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim. Bir büyük okyanusa benzeyen Türk Kültürüne bir damlacık dahi katkıda bulunmuş olmayı kendi adıma büyük bir mutluluk kabul ederim. Sizin değerli dostların teşvikleri ise bizi her zaman Türk kültürünün bir neferi olmamıza ve yeni yeni çalışmalara devam etmemize vesile oluyor. Sağ olun, var olun.

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Ekm 2005
Bildiriler: 25
Şehir: Kayseri
Alıntıyla Cevap Gönder
6. Cemal’in A?ydy:
Cemal isimli genç askere gider. Askerde ba?çavu?u Cemal’i döver ve Cemal, orada ölür. Cemal’in a?ydy, Cemal’in a?zyndan ?öyle dile getirilir:

Kayseri’den çyktym sa?dyr selamet
Yndim Molu köyüne koptu kyyamet
Ba?çavu? da canym sana emanet
Gözleme validem gelemez oldum
Küçücük yavruyu göremez oldum

Attylar arabaya da akyyor kanym
Ba?çavu? vurdu da a?ryyor yanym
Da?punar köyünde çykyyor canym
Gözleme pederim gelemez oldum
Anayy sylayy göremez oldum

Ky?lanyn üstünde döner kartallar
Ba?ymy a?rytty kuru tahtalar
Hasta olany hastaneye atarlar
Gözleme validem gelemez oldum
Küçücük yavruyu göremez oldum

A?ry da?ynyn suyu da çalkanyr akmaz
Askerinin yüzüne kimseler bakmaz
Gözlerim postayy da mektubum çykmaz
Atylmayan mektuba posta neylesin

A?ry da?yny da duman aldy, burs aldy
Uzun ömrüm gurbet elde kysaldy
Bana derler sylasyndan usandy
Demezler ki aramyzda da?lar var

A?ry da?yndan da atylan toplar
Kesilmi? kelleler gövdeler hoplar
Alay kumandany da askeri toplar
Gözleme pederim gelemez oldum
Anayy sylayy göremez oldum


7. Mustafa’nyn A?ydy:
Mustafa isimli genç, yetim büyümü?tür. Annesinin biricik evladydyr. Mustafa’yy ölüdürler ve anasy ?u a?ydy yakar:

Ergen benim o?lum ergen
Döktürdüm ergenlik yorgan
Oca?ynda bayku? ötsün
O?lumun canyna kyyan

Mustafa’nyn mendili ala
Bülbül konar daldan dala
Babasyz yavru büyüttüm
Boyamy?lar kyzyl kana

Koyun meler kuzu meler
Sedasy ba?rymy deler
Babasyz yavru büyüttüm
Zalim dü?man kana beler

Evlerinin önü akar
Yosununun yüzüne bakar
Mustafa ölmü? deyince
Bütün Bünyan aya?a kalkar

8. Hakky’nyn A?ydy:
Hakky imindeki ?ahys, kamyonun üstünde yolculuk yaparken ba?yndaki ?apka uçmu? ve ?apkasyny tutmak isterken kendisi de arabadan dü?erek canyny vermi?. A?ydy ?öyle yakylmy?:

Mezarymy derin eylen
Su serpin de serin eylen
Ben gidiyorum gelmem gayry
Selamet’i gelin eylen

Çardakkaya’nyn ekini
Kalkar yekini yekini
Kary?tyrma Latif Hoca
Hakky’myn çalma kakilini

Tarlaya da ektim pyrçak
Avrupasy kucak kucak
Kederlenme Hakky o?lan
Mustafa var batmaz ocak

9. Gergemeli Zabit’in A?ydy:

Zabit Efendi, hali vakti yerinde biridir. Karysynyn üstüne ba?ka bir kadynla da ili?kisi olmu?, bu ili?ki duyulunca da evine kuma getirmek zorunda kalmy?tyr. Ancak karysy bu i?e ryza göstermez ve Zabit Efendi de kumayy getirmekten vazgeçer. Bu durum kar?ysynda kuma getirilecek kyzyn karde?leri Zabit Efendi’yi vururlar ve a?ydy ?öyle yakylyr:

Evlerinin önü dikme
Dikme, dallaryny bükme
Allah’yny seversen Mâzez (Muazzez)
Üç yavruyu koyup gitme

Atlar gelir fy?yr fy?yr
Zabit’imin donu* ye?il
Zabit seni vuracaklar
Aklyny ba?yna de?ir *

Zabitimin donu keten
Zalim miydin kur?un atan
Zabit evin yok muydu?
Niye çamurlarda yatan?

Don: elbise
De?ir: dev?ir, topla

10. Men?ur’un A?ydy:

Bünyan’da iki aile arasynda husumet vardyr. Bu ailelerin Men?ur isimli kyzyyla Hulusi isimli o?lu birbirlerini severler ve kaçmaktan ba?ka çykar yol bulamazlar. Men?ur ile Hulusi’nin kaçty?yny görenler kyzyn karde?lerine haber verirler. Kyz yakalanyr. Men?ur bazylaryna göre karde?leri tarafyndan öldürülür; kimileri de kyzyn zehir içerek intihar etti?ini söylerler. A?yt metni, kyzyn karde?leri tarafyndan öldürüldü?ünü anlatyyor. A?ydy ?öyledir:

Keser’i duman bürüdü
Araba birden yürüdü
Kör olasyn karde?im
Elim aya?ym kyryldy


Sabahynan yola çyktyk
Bakamadyk sa?a sola
Kör olasyca Efraim
Acep eyle* dedi m’ola

Sularda yüzüyor balyk
Sebebimsin Karnyyaryk*
Sana diyom Kirton Kiraz*
Eline versinler ya?lyk

Dellal’yn kyzy ?ükrüye
Ko?arak geldi köprüye
Gergeme’den dönünce
Del’oluyordu Nuriye

A?a?ydan gelir deve
Gönderirler bizim eve
Sanki biz de gelin m’olduk
Sevdi?imin büyük eve

A?a?ydan gelir tek kanat
Bu ne kadar sende inat
Vereyidin Hulus’e* de
Onlar da alaydy murat

*eyle: öyle
*Karnyyaryk: bir kadynyn lakabydyr
*Kirton Kiraz: ba?ka bir kadynyn lakaby
*Hulus: Hulûsi


11. Süksün köyünden bir gencin a?ydy:


Süksün köyünde bir genç evlenece?i gün ahyrlarynda bulunan ve kendisinden ba?kasyny ahyra sokmayan camyzy yemlemeye gider. Camyz, güveyi elbisesi ile yabancy kylykta gördü?ü sahibini tanyyamaz ve onu delik de?ik ederek öldürür. A?ydy ?öyle yakylyr:

Camyzy ba?ladym musura yakyn
Camyz beni vurdu yassyya yakyn
Gelin kom?ular da halime bakyn
Sary camyzdan sol bö?rümde yaram var

Gelin geldi a? odaya yaslandy
Elimde mendilim ya?lan yslandy
Güvayy* görünce camyz bo?landy
Sary canmyzdan sol bö?rümde yaram var

Bugün günlerden de cumadyr Cuma
Yarim Allah’yny seversen ba?yny yuma
Ben seni seviyom ellere varma
Sary camyzdan sol bö?rümde yaram var

*Güvayy: güveyi
Kaynak: Yine S.Burhanettin AKba?'yn kitaby

_________________
Türk kadyny, ba?y dik, alny ak... Atatürk'ün izinde...
Kullanıcı kimliğini gösternesehabe tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Bünyan Ağıtları
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2