Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
muratnailüner demiş ki:
Eyvallah.. Hiç bir lisan ile kıyas ve iştirak kabul etmez bir keyfiyette... Gönlüne sağlık..
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
HAYAT

Ba?lamak, söylemek ile,
Selâm, kelâmdan öncedir.
Hak ilmiyle amel eyle,
Kalem kylyçtan incedir.

Dün bebektin ?imdi nesin?
Bir bir azalyr nefesin,
Yman ile besleyesin,
Fytrat su bekler goncadyr.

El ayybyyla u?ra?ma,
Do?rudan e?riye ko?ma,
Ya Hak söyle ya konu?ma,
Ynandy?yn kalbincedir.

Daneli eyle harmany,
Tabip'te ara dermany,
Gönülün alev zamany,
Do?ru odun buluncadyr.

Ya ?er ya Hak, yok ortasy,
Âlem var âlem ertesi,
Ben içinde ben ötesi,
Ol ummana dalyncadyr.


M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu ?iirin her türlü telif hakky ?airin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
ÖTELER

Aşk yolunda sevgiyle dol,
Elmas, kömürden ötesi,
"Kuvvetinin sahibi ol",
Çelik demirden ötesi.

Ekilende düşer dibe,
Sebep bağlıdır sebebe,
Tohumlar vermeye gebe,
Çiçek domurdan ötesi.

Bıçak bıçak bilediğin,
Dua dua dilediğin,
Emanettir can dediğin,
Hayat, ömürden ötesi.

Açılsan okyanuslara,
Nefs saklanır fanuslara,
Dünya lokma Yunuslara,
Ekmek, hamurdan ötesi.

Yas saklı gurbet göçünde,
Yazı var kalem içinde,
Âlem var âlem içinde,
Yalan emirden ötesi.

Ne hak etmeze saygıdır,
Ne de olmaza övgüdür,
"Bir damla kan, bin kaygıdır",
İnsan, çamurdan ötesi.M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
AŞK

Zulüm, kara, dipsiz kazan,
Sevgi, bin çiçek atımı.
Yaznde gelir hazan.
Ay dolanır gün bitimi,
Aşksız insan yavan, çorak.

Gündüz şenlik giderim de,
Karşımdalar gece gece,
Kördüğümler içerimde,
Dilimdeler hece hece,
Aşk kuşlardan bir kelaynak.

Hep pınarlar temiz, serin,
Bomboş isen tamamen dol,
"Ya olduğun gibi görün,
Ya göründüğün gibi ol",
Aşk yalana karşı çatlak.

Sonluluğun dermanında,
Biçilecek gök ekindir,
Çilekeşin harmanında,
Yağmur bir acılı kindir,
Gönül âşığa sığınak.

Eller açılınca niyaz,
Kem düşünce bizden beri,
Ötelerde kuru ayaz,
İçerisi yangın yeri,
Aşk bitmeyen billûr kaynak.

Bilinince ilâhî Hak,
Erir, biter kalmaz elem,
Aşk O'nadır, O'dur mutlak,
Divandadır bütün âlem,
Bir olana aşk muhakkak.M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
HEDEF

Ynanan hedefe yürür,
Hacca revân ya karynca!
Rahmet günâhy süpürür,
Yaradan'a yakarynca.

Yolundan ?a?ma Kitâb'yn,
Sonucu var her hesabyn,
Çe?it çe?it türlü kabyn,
Alaca?y miktarynca.

Ben dönerim dünya döner,
?ems'i bilen mum mu dener?
?er gözlere perde iner,
Örümcek a?a durunca.

Ve dahi tükenir takat,
Ne hyrs kalyr ne de vaat,
Bu dünyaya durur saat,
Vakit ecele vurunca.

Hayat, hayaty bitirir,
Önüne Syrat getirir,
Elbette murat getirir,
Aç ruhunu doyurunca.

Türlü renge boyanyrsyn,
Bilir isen dayanyrsyn,
Uyur iken uyanyrsyn,
"Rabbin kim?" diye sorunca.

Mükâfat nefse durdadyr,
Olany hayra yordadyr,
Ypi tutan huzurdadyr,
Yüce Dîvân'a varynca.M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu ?iirin her türlü telif hakky ?airin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
BENYM

Görünen gizlidir kökte,
Dal üstünde sanan benim.
Yyldyzlar serpilmi? gökte,
Saymaktan usanan benim.

Gök ekinleri yolanda,
I?yk kararyr o anda.
Dertler un ufak olanda,
De?irmende dönen benim.

E?ri, do?rular niyazla,
Ki rahmet gazaptan fazla,
Gökku?a?y ?avkyr hazla,
Ya?mur ya?mur dinen benim.

Ümidi ararken keder,
Do?ru yanly?la harbeder.
Güne? dünyayy seyreder,
Bakmaktan utanan benim.

Ararym sandym hakkymy,
Ça?yrdym giden aklymy,
Saçaklarda buz salkymy,
Gerçeklerde donan benim.

Hep sorarym neden, niçin?
Kavrulurum için için,
Dünya döner benim için,
Dünyaya dolanan benim.

Ölüyü bilir ya?ayan,
Gö?süm uçana â?iyan,
Dünya ta?yr can ta?yyan,
Can içinde canan benim.

Ba?ka mekâna birle?ik,
Yürüyene durur e?ik,
Do?um bekler yerde be?ik,
Toprakta uyanan benim.M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu ?iirin her türlü telif hakky ?airin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
DÜŞER

Günah ateşlere varırken elim,
Kara gecelere beyaz çığ düşer,
Çift başlı kartalı beklerken kilim,
Yürek gergefine elif tığ düşer.

Nice zamanlara Yediler uyur,
Gâh pamuk ateşle yan yana durur,
Gâhi dağın adı Keraçuk olur,
Gönül yaylasından sırlı dağ düşer.

Gök hilâl burcunda nice tutuştu,
Gözler konuşurdu, mutlu susuştu,
Vaktini bulunca bir kutlu muştu,
Surdaki gedikten eski çağ düşer.

Gidim muhakkaktır arza gelimde,
Burası gözümde öte aklımda,
Her gün beş vakitte, yedi iklimde,
Susam yaprağına irem bağ düşer.

Giyotin bilerken aklın uzunu,
Maddeci dünyaya diker gözünü,
Cellât utancından örter yüzünü,
Bir başka âleme ölü sağ düşer.M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
BANA BYR TÜRKÜ SÖYLE

Gözlerin yangyn yeri,
Ne olmu? sana böyle?
Byrak gamy kederi,
Bana bir türkü söyle.

Dinle kalbimi bir yol,
Yandy?ym sevdayla dol,
Su ba?ynda keklik ol,
Bana bir türkü söyle.

Ahh ?u ba?ym boran yar,
Dilim susar can susar,
Yflah olmaz yaram var,
Bana bir türkü söyle.

Do?an günü güldürmü?,
Belik belik a?k örmü?,
Onyedi bahar görmü?,
Bana bir türkü söyle.

Sevgimi bile bile,
Yol i?ledin mendile,
Merhaba de a?k ile,
Bana bir türkü söyle.

Dört yanymy yak, kavur,
Külümü çöle savur,
Myzrabyny güle vur,
Bana bir türkü söyle.

Geceye sabah demem,
Sevdaya günah demem,
Kur?un de?se ahh demem,
Bana bir türkü söyle.

Oyy neremden neremden,
Hasret tüter yaremden,
Asly olda Kerem'den,
Bana bir türkü söyle.

?öyle kar?ymda dur da,
Ça?yr, söyle ardarda,
Fyrtynalar koparda,
Bana bir türkü söyle.

Yster ya?murlar dinsin,
Yster yyldyzlar sönsün,
Da?laryn ba?y dönsün,
Bana bir türkü söyle.

Yunus'ca yana yana,
Topraktan asumana,
Balkan'dan Türkistan'a,
Bana bir türkü söyle,
Sen bana Türk'ü söyle...

Bu ?iir Bestelenmi?tir, eser a?a?ydaki adresten indirilebilinir.

Okuyan: Halil Altynköprü

http://www.antoloji.com/siir/media/17/www_antoloji_com_234917_186.WMA


M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu ?iirin her türlü telif hakky ?airin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
SEN BENİMLE GÜZELSİN

Yeşil alıyla güzel,
Kovan balıyla güzel,
Çiçek dalıyla güzel,
Sen benimle güzelsin.

Köşe bucakla güzel,
Ateş ocakla güzel,
Sevda kucakla güzel,
Sen benimle güzelsin.

Oklar ki yayla güzel,
Geceler ayla güzel,
İnsan dünyayla güzel,
Sen benimle güzelsin.

Yiğitler atla güzel,
Terkime atla güzel,
Kuşlar kanatla güzel,
Sen benimle güzelsin.

Sabahlar tanla güzel,
Bedenler canla güzel,
Kaval çobanla güzel,
Sen benimle güzelsin.

Asker alayla güzel,
Oyun halayla güzel,
Zorluk kolayla güzel,
Sen benimle güzelsin.

Koyun kuzuyla güzel,
Kalem yazıyla güzel,
Âşık sazıyla güzel,
Sen benimle güzelsin.

Sohbet dilinle güzel,
Yemek elinle güzel,
Düğün gelinle güzel,
Sen benimle güzelsin.

Yarınlar dünle güzel,
Kalbimi dinle güzel,
Sevda seninle güzel,
Sen benimle güzelsin.

Bu Şiir Bestelenmiştir, eser aşağıdaki adresten indirilebilinir.

Okuyan: Suat Kılıç

http://www.antoloji.com/siir/media/26/www_antoloji_com_482426_939.MP3


M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
DEDEM KORKUT DER KY...

Dinle beni be hey o?ul,
Söz söyleme bo? üstüne,
Varymly?yn bir gün de?il,
Do?ruyu bil dü? üstüne.

Ozansyz öksüz kopuzlar,
At ko?mazsa çayyr syzlar,
Hayyr bilmez hayyrsyzlar,
Ta? koyar my ta? üstüne?

Gerekende yardan geçin,
Yârdan geçin, serden geçin,
Ata ölür o?ul için,
Bahar döner ky? üstüne.

Gece, gündüzde aklanyr,
Ya?ly a?aç budaklanyr,
Sevdaya dü?en oklanyr,
Göz de?irme ka? üstüne.

Deniz için kulaç gerek,
Meyve için a?aç gerek,
Bo?a için Bo?aç gerek,
?ahin gitmez le? üstüne.

Yay gerdiren hocayy bil,
Ak sakally kocayy bil,
Oca?y bil, bacayy bil,
Tok getirme a? üstüne.

Kocamy?lar fer gözetir,
Korkak sapa yer gözetir,
Yi?itler zafer gözetir,
Vur namerdin dö? üstüne.

Ö?ünmekle er olunmaz,
Dö?ünmekle yer alynmaz,
Vatan de?ilse kalynmaz,
Devlet olunmaz ya? üztüne.

At ölende tayy kalyr,
Çeri ölür beyi kalyr,
Üçok, Bozok boyu kalyr,
O?uz soyu ba? üstüne.M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu ?iirin her türlü telif hakky ?airin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
BİLİNE

Karaya beyaz denilmez,
Doğrudan geri dönülmez,
Yiğit kendine yenilmez,
Biline...

Rüzgar yoksa yaprak esmez,
Dost, dost ise dosta küsmez,
Bıçak ki kınını kesmez,
Biline...

Görklü ağacın dalıdır,
Kimi boş, kimi doludur,
İnsan, insanın kuludur,
Biline...

Oklar hedefsiz atılmaz,
Yaydan çıkan ok tutulmaz,
Kılıç ile at satılmaz,
Biline...

Boş laf ile öğüt olmaz,
Toy gününde ağıt olmaz,
Yarası yok yiğit olmaz,
Biline...

Söz odur ki sırra döner,
Sır odur ki sura döner,
Sır gâhi kusura döner,
Biline...

Sen küçüksen dünya büyük,
Sen büyüksen dünya küçük,
Görebilsen yollar açık,
Biline...

Kan, kanla yunmaz denilir,
Affedenler affedilir,
Bilgi bilmezler yenilir,
Biline...

Oğuz'da yer yaygı olur,
Erde sıra saygı olur,
Saygı yoksa kaygı olur,
Biline...

Kar yağanda yaza kalmaz,
Gökçe çimen güze kalmaz,
Dünya denen bize kalmaz,
Biline...

Erlik mayada, süttedir,
Yapacağı niyettedir,
Kayı boyu nöbettedir,
Biline...M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
ATATÜRK VE CUMHURİYET


Baş eğmişken önünde altı asır her zorluk,
Göçtü bir çınar gibi koca imparatorluk!..
Çatırdattı bu göçüş göklerini vatanın,
Duyunca silkindi Türk narasını "Ata"nın!...

Haykırdı kadın, erkek: "İhtilâl var, ihtilâl"!
Çiğnenemez yerlerde mübarek, şanlı hilâl...
Alev alev bayrağım kızıllıklarda yandı,
Bütün millet "Kemal"in etrafında toplandı!..

Dönünce yurt ananın gözleri bir pınara
Can verdi ulu tanrım bu devrilen çınara!..
Saldı o yeniden kök, filiz, gövde, dal budak:
Irkının şahlanışı ısırttı "Garb"a dudak!..

Çekince Mehmetçik'ler kılıçları kınından,
Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından!
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler,
Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler!..

Dile gelince otuz asırlık şanlı mazi,
Türk'ün kara bahtını ağarttı "Büyük Gazi"!..
Son verip bu cenkte biz binbir kötü niyete,
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklâl, hürriyetle!..

Değildir zindan artık bize Anadolu'muz,
Cumhuriyet nuruyla aydınlandı yolumuz!..
Onun kutsal sevgisi taşıyor içimizden,
Gökler dolusu selâm, ölmez "Ata"ya bizden!..

Cemal Oğuz ÖCAL
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
kederli demiş ki:
Bu mükemmel şiiri yazanı da buraya ekleyeni de gönülden kutlarım.

Selam ve saygılar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
ŞİİRLERDEN BİR DEMET (DERLEME)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
4. sayfa (Toplam 4 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2