Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Bünyan'da Yer Adlarının İncelemesi / S.Burhanettin AKBAŞ
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
Bünyan'da Yer Adlarının İncelemesi / S.Burhanettin AKBAŞ
Acı Öz
Acı Özün dere
Ada
Ada Deresi
Ada Tepe
Ağ Ağıl
Ağ Bayır
Ağ Dere
Ağ Pınar
Ağ Yol
Ağaların Bağı
Ağanın Korusu
Ağca Ağıl
Ağma tepe (ağma: akan yıldız)
Ak Dere
Ak Kaya
Alım Pınarı (alım: dilek)
Alo Sekisi (El + Önü+ Sekisi)
Anadut (anadut: Ekin demetlerini arabaya koymaya ve harmanı aktarmaya yarayan, üç, dört, beş, yedi çatallı olabilen, uzun saplı aygıt, dirgen, yaba.)
Anadutun Pınarı
Armut Ağacı
At Oğlu
At Oğlu Deresi
Ata Oğlu Pınarı
Ay Doğdu Deresi
Bağarcak (Çobanın uyumadan önce bir ucunu koyuna ya da köpeğe, diğer ucunu kendine bağladığı ip)
Ballı (ballı: Koyu pembe renkli, ince kabuklu, çekirdeği orta büyüklükte, kısa saplı ve çok tatlı bir çeşit kiraz)
Barmaklar Önü (Parmaklar Önü)
Basağın Dere
Basak (Basak: Kene gibi yapışkan bir böcek türü; Oruç Bey Tarihinde geçen efsanevi bir Türk atasının adı)
Basmalar (basma: Hayvan gübresinin kalıpta kesilmiş, kurutulmuş biçimi.)
Başın Yayla (başın: önde olan, ilk olan)
Başın Yayla Pınarı
Batmanlı Yeri (batman: Büyük su testisi, büyük çömlek.)
Bayır Bağ
Belen (Dağlık sarp yer, yamaç, dağ eteği, dağlık yerlerde görülen düzlük yer, ıssız yer)
Beş Pınar
Beş Tepeler
Bey Pınarı
Boğaz
Borus (Ufak su bardağı; Bars ya da Pars dediğimiz hayvan)
Boyalı (Burada eski bir yerleşim yeri vardı, mezra)
Burun
Bük (Sık, ağaçlık, meşelik yer)
Bük Deresi
Bülbüllü
Bülbüllü Dere
Bülbüllü pınar
Büngüldek (Ses taklidi, kaynayan suyun çıkardığı sesin ifadesi olan büngüldemek fiilinden geliyor.)
Büyük Arkaç (arkaç: açık arazideki davar yatağı)
Büyük Boyalı (Burası eski bir mezra yeridir.)
Büyük Çayır
Büyük Geçin (Geçin: Savaşta atlara ve insanlara giydirilen zırh)
Büyük Karalı Ağan
Cıngırdaklı pınar (Cıngırdak: Çıngırak, çın sesinden doğadan alınma, ses taklidi)
Çabıtlı Çalı (çabıt: Çaput, eski inançlarla bağlantılı olarak çalılara bağlanmış çaputun hikayesi)
Çakıllı Bayır
Çakıllı Pınar
Çakmaklığın Deresi
Çakmaklık (ateş cıngısı elde etmek için özel taşların bulunduğu alan, eskiden özel bir taş türüyle ateş elde edilirdi ve bu taşlar birbirine sürtülerek ateş cıngısı (kıvılcımı) ile ateş yakılırdı.)
Çalap Berdi (Çalap: Allah, Tanrı + berdi: verdi)
Çalık Köprü (çalık: Sıcak veya soğuktan gelişemeyerek cılız kalan ekin.)
Çalılı Yatak
Çalılı Yer
Çalılık
Çat Yol (Çat: İki yolun, iki dereni birleştiği yer)
Çatak (iki yolun birleştiği mevki)
Çatallı Pınar
Çatlak Kaya
Çayır Tarla
Çaylaklı (Çaylak: Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans).
Çaylaklı pınar
Çeç Tepe (çeç: Savrularak samanından ayrılmış tahıl yığını; Koni şeklinde yığılmış taş.)
Çevrim Pur (Pur: Tarıma elverişsiz killi toprak)
Çırpılık
Çiçekli Yayla
Çiftlik (16. Yüzyılda Bünyan’da İmirze oğlu İsa Bey Çiftliği vardı)
Çipilli (Bataklık yerlerde veya pınar kenarlarında oluşan ot ve yosun gibi bitkiler, çapak)
Çoban Gölü
Çobancı Yeri
Çorak İçi
Çoran Dere (çoran: tuzlu toprak, çorak)
Çölmek Pınarı (Çömlek: Çömlek)
Daydayın Dere (Dayday: Kayaların destek alarak dik durmuş hali)
Daydayın Kaya
Daydayın Pınarı
Daş Ölçek Pınarı (Daş: Dış)
Daş Ölçek Tepesi (Daş: Dış)
Daşlık (Taşlık)
Delik Taş
Demesgin pınarı (Demesgin: Bünyan’da eski bir ören yeri)
Demesgin
Dere Tarla
Deve Taş
Deve Yeri
Dilek pınarı
Direkli kaya pınarı
Durna Dağı (Turna Dağı)
Eğri Yıl
Eğset (Eğrilmiş, eksiltilmiş)
Elos Yaylası
Eniş Ören Deresi
Eniş Öreni (İniş Öreni)
Erikliğin Dere
Esrik: (Çok büyüyen, dik durmayan ekin)
Eşekçi Damı
Eşme
Evsek (Evsek: Tahılın taşlarını ayıklamak için budaksız ağaçtan yapılmış tepsi)
Fakılar (Fakı: Fakih, İslam Hukukunu Bilen Kimseler)
Fakılı Deresi
*** Pınarı
Gök Kuyu
Göl Boğazı
Göl Boğazı pınarı
Göl pınarı
Göz (suyun çıktığı yer)
Göz Tepe
Göz Arkası
Göz Ensesi
Gözün Önü
Gülü Gülü (gülügülü: Sıpa, eşek yavrusu,)
Gümüş pınar
Hacı Bey Bükü (Bünyan’da ağıtlarına da rastladığımız Türkmen Beylerinden birinin adı.)
Harman Çukuru
Herk Altı (herk: Sürüldükten sonra bir yıl dinlendirilen, nadasa bırakılan tarla.)
Horhor (Ses Taklidi, yer altından kaynayarak çıkan suyun çıkardığı hor sesinden geliyor)
Horlağan (hor: ses taklidi, yer altından çıkan kaynak sularının çıkardığı ses)
Höyük (höyük: yığma tepe, tümülüs)
İl Önü (El Önü / Eloo)
İnlice pınarı
İniş Ören
İnlice
İsriğil (Bünyan'da eski bir ören yeri, adını İsiğil olarak söyleyenler de vardır.)
İsriğil Deresi
İsriğil Öreni
İsriğil Tepesi
Kamışlı
Kamışlı Dere
Kandırma
Kara Ağız
Kara Ağızın Tepe
Kara Göz
Kara herk (herk: Sürüldükten sonra bir yıl dinlendirilen, nadasa bırakılan tarla.)
Kara Öne (one, öne: Güney)
Kara Ören
Kara Yel
Kara Ziraat
Kaş Kaya (Kaş: Yüksek tepelerin çıkıntıları)
Kavuk (Kavuk: Oyuk, çukur.)
Kaya Altı
Kaya Başı
Kaya Pınar
Kaya Pınarın Dere
Kayalı Dere
Kayalı Para
Kayılı Kaya
Kaz Irmağı (Gaz Irmağı, Kayaltında Sarımsaklı suyu ile Bük Deresinin birleştiği yerdeki suya verilen isimdir.)
Keçi Ören (Keçi, kiçi kelimesinin “küçük” anlamı da vardır. Eskiden Bünyan’da Küçük Bürüngüz köyüne “Kiçi Bürngüz” denirdi.
Keklik Deresi
Keklik Pınarı
Kenci (Kinci)
Kepez (Kepez: 1. Yüksek tepe, dağ. 2. Dağların oyuk, kuytu yerleri.)
Kepez Altı
Kerkenezlik (Kerkenez: Kartallar (Falconiformes) takımının, kartalgiller (Falconidae) familyasından, tüyleri mavi kül rengi, kırmızı kahverengi karışık, Afrika, Avrupa ve Asya'da ova ve yüksek dağlarda yaşayan bir tür.)
Keser
Keser Deresi
Kesiğin Çayı
Keyiş Yeri
Kıraç Göl
Kırgı (Kırgı: Küçük ormanlık yer, koru)
Kızıl Basak (Bknz. Basak)
Killik (kil: Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak.)
Kirpilik
Kör Kuyu
Kör Pınarı
Kösme Pınarı (Kösme: Eğilmiş ağaç; pusmak, sinmek)
Kösüre (Kösüre:bileği taşı, kesici aletleri daha da keskinleştirmek için kullanılan bileme aracı)
Köten Deresi (Köten: Pulluk, büyük saban)
Kötü Öne (öne/one: Güney)
Köy Önü
Kuraklı Ağıl
Kurban Tepe
Kurt Deliği
Kuru Dere
Kuru Pınar
Küçük Kaldırım
Mal Tepe
Mayle (Maile: 1. Sularını bir denize veya göle gönderen bölge . 2. Bir dağ sırasının yamaçlarından her biri. 3. Çağlayan, ırmak veya derede suyun hızlı aktığı yer)
Mansır (Mansur; Mantar)
Mantıcının Kuyu (Bünyan kök kabilelerinden Mantıcılar'a işaret ediyor.)
Mercimek Dağı
Mersin (mersin: Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, gıda ve parfüm sanayisinde ham madde olarak kullanılan, meyvesi murt adıyla bilinen, esansı çıkarılan, beyaz çiçekli, güzel kokulu bir ağaç, mersin ağacı, sazak (Myrtus communis))
Mersin Önü
Meşeliğin Dere
Meşelik
Mezar Başı
Navruz Damı (nevruz çiçeği yetişen yer)
Oğlak Kıran (kıran: Bir topluluğun ve özellikle hayvanların büyük bir bölümünü yok eden hastalık veya başka neden, ölet, afet)
Oluk Altı
Ördek Oğlu Ayası (aya: 1. Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi. 2. Ayak tabanı. 3. bit. b. Yaprakların düz ve parlak bölümü.) Ördek Oğlu eski bir kabilenin adı olmalıdır.
Ören Bayır (ören: Virane, harabe, yıkıntı, eski ve terkedilmiş yerleşim yerleri için kullanılır)
Ören İçi
Örme Yol
Özbek (Özbek: Dere, çay, ırmak.)
Papazın pınarı
Parmaklar Önü Deresi
Paşa Hanı (Poşanı)
Pazar Yeri
Pelik Göl (pelik: Çınar, meşe vb. ağaçların meyvesi, pelit. )
Poğrek Pınarı (Porhenk: Ağaç ya da topraktan yapılmış su borusu, künk.)
Porsukluk (porsuk: Sansargillerden, su kıyılarında kazdıkları deliklerde yaşayan, ot ve etle beslenen, pis kokulu, memeli bir hayvan (Meles).)
Poyraz Pınarı
Pöhrenk Deresi (Porhenk: Ağaç ya da topraktan yapılmış su borusu, künk.)
Sadilerin Kaya (Bünyan’da önemli ailelerden biri olan ve Sâdi Bey’in adını taşıyan kabilenin adından geliyor)
Sağır
Sakar Kaya (Sahar Kaya) (Sakar: Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma.)
Salihin Sayı (say: Düz, ince, yassı taş)
Salihin Sayı Deresi
Sallık (Taşlık yer)
Sandıklı pınarı
Sarı Kaya
Sarı Kaya Deresi
Sarı Koyak (koyak: Bir ucu dağda son bulan kapalı boğaz, iki dağ, tepe arasındaki boşluk, vadi)
Sarı Koyu
Sarı Öne (one, öne: Güney)
Sarımsaklı Suyu
Sayağıl (Saya + Ağıl) (Saya: yayla ve kırlarda üstü samanla örtülü avlu)
Sayı Önü (say: taşlık yer)
Selam Kaya
Selli Yurt
Senir Önü (senir: iki dağ arasındaki sırt, dağ çıkıntısı, dağ burnu, duvar ucu)
Serkis Maşadı (maşat: Müslüman olmayan kimselerin sinliği, mezarlığı)
Seten Deresi (seten: 1.Bulgur, yarma dövülen dibek taşı. 2.Tahılın kepeğini ayırmaya yarayan, hayvan ya da suyla döndürülen dikey konulmuş değirmen taşı.)
Sıra Kayalar
Sırt Başı
Sızgılar (sızgı: sızıntı, damla, çizgi)
Sivri Tepe
Sokulu Yer (soku: Taş dibek)
Söğütlü
Söğütlü Pınar
Sulu Dere
Sulu Ören
Susuzca
Şah Niyil (Şah Nail)
Şah Senem (Aşık Garip ve Senem Hikayesinde geçen kadın kahramanın adı)
Şehir Yolu
Şeşe (Ay boynuzlu öküz)
Şeşe Bağları
Şeşe Tepesi
Şıh Bıyık (Şeyh Bıyık)
Şıh Büyük (Şeyh Büyük)
Tarana Kayası (Tarhana)
Taşı Güzel
Tavuz Altı (tavus: tavus kuşu)
Tekne Yeri
Tepe Dibi
Tepe Tarla
Tilki Damı
Tilki Tepesi
Tol (Taştan yapılmış kemer)
Tol Çarşı
Tol Deresi
Tort İn (tort: Peynir suyunu kaynatarak yapılan çörek; Köpeklerin boğazına takılan dikenli demir halka.)
Toyga Döken (toyga: Süzme yoğutla yapılan üstüne tereyağı ve nane dökülerek yenen bir çeşit çorba; Kabuğu çıkarılmış, ak buğday.)
Turna Dağı
Ulu Azenin Dere (Ulu Ezanın Dere) azen: ezan kelimesinin yöredeki kullanılış biçimi (eski)
Ulu Azenin Kaya
Ulu Azenin Tepesi
Uyuz pınarı
Uzun kuyu
Üç Gözlü
Üç Tepeler
Ünür (ünür: in, mağara)
Ünür Deresi
Veli Evi (Velev)
Vezir Oğlu Yurdu (Vezir oğlu, Avşar Türkmenlerinden bir beyin adı. Rivayete göre oğullarından Kara Ağa’nın Bünyan’a yerleştiği söylenir.)
Viran Bayır
Yağlı Kaya
Yalnız Ceviz
Yapı
Yapının Dere
Yapraklı Dere
Yassı Çayır
Yassı Çayır Pınarı
Yassı Pınar
Yavşağan (Yavşan otu)
Yavşağan Pınarı
Yavşanlı Dölek (dölek: düzlük yer)
Yayık Taş
Yazı (yazı: Düz yer, ova, kır.)
Yazı Dere
Yedi Su Deresi (Kayaaltı’nda yedi suyun birleştiği bir mevki olarak bilinir, kutlu sayılır)
Yığma Tepe
Yığma Tepenin Dere
Yol Arası
Yumru Kaya
Yuva Dere
Yüce Ağar (ağar: Ağaç gövdesinden oyulan su yalağı.)
Zeki Yeri (Seki Yeri) (Seki: 1. Oturmak için evlerin önüne taş ve çamurdan yapılan set. 2. Oturulacak sedir biçiminde taş veya set. 3. Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça. 4. coğ. Akarsuların iki yakasındaki yamaçlarda, bazı deniz ve göl kıyılarında görülen basamak biçiminde yeryüzü şekli, teras.)
Zeki Yeri Deresi (Seki Yeri Deresi)
Zibaba (Ziya Baba)
Ziyaret
Ziyaret Önü

_________________
Ne mutlu Türkçe konuşana
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Bünyan'da Yer Adlarının İncelemesi / S.Burhanettin AKBAŞ
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2