Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Türkçeye mi, Türkçe'ye mi sahip çıkalım?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Tem 2005
Bildiriler: 7
Şehir: Adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Benim merak etti?im bir konu var. Türkçe, Yngilizce gibi dil adlaryna ek geldi?i zaman ayyrma i?aretiyle ayyrmamyz gerekiyor mu? Ben eskiden hiç ayyrma i?areti kullanmazdym. Ylkokulda öyle ö?renmi?tik. Oysa okudu?um yazylarda hep ayyrma i?areti kullanyldy?yny görüyorum artyk. Ben de "Türkçe'nin" ya da "Yngilizce'ye" diye yazmaya ba?ladym. Ama içim rahat etmiyor. Bu i?te bir yanly?lyk var gibi geliyor.
Kullanıcı kimliğini gösterKırmızı Kuş tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Gülnur1
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Bu konuda TDK, dillere gelen eklerin ayrılmayacağı görüşündedir. Yani doğru olan yazım şekli, eklerin kesme işareti ile ayrılmadan yazımıdır.
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Tem 2005
Bildiriler: 7
Şehir: Adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Teşekkür ederim. Ben de öyle biliyordum, fakat son zamanlarda akademik yazılarda dahi ayrıldığını görünce yanlış bildiğimi düşünmeye başlamıştım. Tekrar teşekkür ederim.
Kullanıcı kimliğini gösterKırmızı Kuş tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Dil adları yapım ekleriyle oluşturulmaktadır. Örneğin Türk-Türkçe, İngiliz-İngilizce. Yapım eklerinden sonra gelen eklerin ayrılmayacağını bildiğimize göre ayrı yazılması söz konusu değildir. Her ne kadar çelişkili yazımlar görsek de bunun bilimsel olarak bu şekilde açıklamasından sonra tartışmanın bir anlamı kalmayacaktır.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Nis 2005
Bildiriler: 51
Şehir: BALIKESİR-Akçay
Alıntıyla Cevap Gönder
Akademik çalışmalarda rastladığım yaygın hatalardan biri de "-ler, -lar" çoğul eklerinin kesme işareti ile ayrılmasıdır. Özellikle Latince ya da başka bir yabancı dil teriminin sonuna gelen çoğul eklerini kesme işareti ile ayırıyorlar.

ÖRNEK: Mavi-yeşil Alg'ler değil, Mavi-Yeşil Algler olması gerekir.
Protozoon'lar değil, Protozoonlar olması gerekir.

Benim de kafamda bir soru işareti var. "Ne mutlu Türküm diyene!" özdeyişinde ki "Türküm" sözünde "-üm" ekinin kimi yazıtlarda ayrıldığını görüyorum. Ben ayrılmaması gerektiğini sanıyorum; ama emin değilim. Beni bilgilendirirseniz sevirim.

Saygılarımla.
Kullanıcı kimliğini gösterKadir Burçin Şenay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Tem 2005
Bildiriler: 3
Alıntıyla Cevap Gönder
Dil isimlerini ben de yazılarımda kesme işareti ile ayırıyorum. Türk Dil Kurumu öyle bir kural koyduysa, bu tartışılmaz ve değiştirilemez değildir. Yazım kuralları zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre belirlenir. Kısacası konunun tartışılmasında yarar var. "Yapım eki almış olan özel adlara hangi ek gelirse gelsin kesme işaretiyle ayrılmaz." görüşü bence eksik. "Özel addan türemiş özel adlara" çekim eki getirildiğinde mutlaka ayrılmalıdır diye düşünüyorum. "Manisalı çiftçinin yüzü gülüyor." cümlesinde, genel isim olduğu için "Manisalının" yazılışı doğrudur. Peki ya "Erol Manisalı'nın yüzü gülüyor" cümlesindeki "Erol Manisalı'nın yüzü" yazılışı yanlış mı sayılmalıdır? "Türkçe sözü de bir özel ad olduğuna göre, aldığı her türlü çekim eki kesme işaretiyle ayrılmalıdır" görüşü tartışılmalıdır.
Kullanıcı kimliğini gösterSezai Güneş tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 Ekm 2006
Bildiriler: 12
Alıntıyla Cevap Gönder
Kadir Burçin Şenay demiş ki:


Benim de kafamda bir soru işareti var. "Ne mutlu Türküm diyene!" özdeyişinde ki "Türküm" sözünde "-üm" ekinin kimi yazıtlarda ayrıldığını görüyorum. Ben ayrılmaması gerektiğini sanıyorum; ama emin değilim. Beni bilgilendirirseniz sevirim.

Saygılarımla.


Ne mutlu Türk'üm diyene! şeklinde yazılmalıdır.

TDK demiş ki:
1. Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.
Kullanıcı kimliğini gösterhgfdy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Arl 2006
Bildiriler: 13
Alıntıyla Cevap Gönder
Türkçem benim ses bayra?ym...

Fazyl Hüsnü Da?larca'nyn çok önem ta?yyan bu sözünde yer alan "Türkçem" kelimesinde ki -m eki ayry my yoksa biti?ik mi yazylmaly? Bu soru ile çok kar?yla?yyorum. Rolling Eyes
Kullanıcı kimliğini gösterZehraY tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sezai Güne? demiş ki:
"Manisaly çiftçinin yüzü gülüyor." cümlesinde, genel isim oldu?u için "Manisalynyn" yazyly?y do?rudur. Peki ya "Erol Manisly'nyn yüzü gülüyor" cümlesindeki "Erol Manisaly'nyn yüzü" yazyly?y yanly? my sayylmalydyr?


Sayyn Güne? e?er iki sözcük arasyndaki farky göremiyorsanyz elbette baky? açynyz do?rudur. Sanyrym dikkatinizden kaçyyor. Erol Manisaly dedi?iniz zaman sizin de belirtti?iniz gibi artyk özel isim olarak kullanylmaktadyr. Bilinen kural gere?i de özel isimlere gelen ekler kesme i?areti ile ayrylyr.

Elbette be?enmedi?imiz, bize ters gelen kurallary tarty?malyyyz. TDK'de görev yapanlar da insan, onlar da kesinlikle yanylyyor olabilir. Bunu defalarca gördük ve biliyoruz. Akyllaryna estikçe her basymda karar de?i?tirenler onlar de?il mi? Ama dilde merkezî bir konumda olmasy açysyndan birlikteli?i bozmama adyna bu saygynly?y korumak ve kabullenmek zorundayyz. Sadece önerilerimizi sunabiliyoruz. Bilimsel açydan haklyly?ymyz söz konusu oldu?unda da uygulamaya sokuldu?undan ve sokulaca?yndan ku?ku duymuyorum. Belki i?ileyi? a?yr ama olsun. Karar verme durumunda de?iliz. Buna ra?men karar verme durumunda olanlaryn da bizlere saygy duydu?unu ve bizleri önemsedi?ini biliyorum.

Bilmedi?imizi soralym ama, karar verircesine, bu i? benim dedi?im gibi olmalydyr dercesine de?il. Bilmiyorsak ve emin de?ilsek de susalym. Birilerini yanly? yönlendirmek, özellikle bu konularda önü alynamayacak sonuçlar do?urabilir.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Ekm 2006
Bildiriler: 165
Şehir: BANDIRMA / BALIKESYR
Alıntıyla Cevap Gönder
hgfdy demiş ki:
Kadir Burçin Şenay demiş ki:


Benim de kafamda bir soru işareti var. "Ne mutlu Türküm diyene!" özdeyişinde ki "Türküm" sözünde "-üm" ekinin kimi yazıtlarda ayrıldığını görüyorum. Ben ayrılmaması gerektiğini sanıyorum; ama emin değilim. Beni bilgilendirirseniz sevirim.

Saygılarımla.


Ne mutlu Türk'üm diyene! şeklinde yazılmalıdır.

TDK demiş ki:
1. Aşağıda sıralanan özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.


Yukarıda yapılan değerli ve kıymetli açıklamalardan sonra " Ne Mutlu Türk'üm Diyene !.." şeklinde yazılımın doğru olduğunu savunmak benim kafamı iyice karıştırdı.Net olarak yazılımın doğru ve içeriğini tam olarak öğrenmek çok isterim.
Saygılarımla...

_________________
ATA/TÜRK-ÇE ve TÜRK DYLY SEVDALISI
Kullanıcı kimliğini gösterCavit ALVER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Nis 2005
Bildiriler: 51
Şehir: BALIKESİR-Akçay
Alıntıyla Cevap Gönder
Cavit ağabey

Uygulanan kural, kök halindeki özel isme -çoğul ekleri- haricinde bir çekim eki gelirse kesme işareti ile ayrılır şeklindedir. Yapım ekleri zaten kesinlikle ayrılmaz. Eğer yapım ekinden sonra herhangi bir çekim eki gelirse o da ayrılmaz.

ÖRNEK: Türkçülük kelimesini çözümleyelim:

Türk - çü - lük
KÖK - YAPIM EKi - YAPIM EKİ

Türk'ün kelimesini çözümleyelim:

Türk - ün
KÖK - ÇEKİM EKİ

Türkçülüğün kelimesini çözümleyelim:

Türk - çü - lüğ(k) - ün
KÖK - YAPIM EKİ - YAPIM EKİ - ÇEKİM EKİ
Kullanıcı kimliğini gösterKadir Burçin Şenay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Mar 2008
Bildiriler: 5
Alıntıyla Cevap Gönder
Hadi diyelim ayırmadık. O zaman bir yanlış anlaşılma çıkar ortaya.

Örnek: ''Aliye yarın eve dönüyor.'' birde şöyle yazarsak; ''Aliye yarın Ali'ye gidecekmiş.''
Buradaki ''Ali'ye'' ekini bitişik yazarsak o zaman bir karışıklık olur. Bu yüzden ben ayraç ile ayrılmasını doğru görüyorum. Ama dil öğretmenim bana ''-miz, -mız...'' gibi eklerini bitişik yazılacağını söyledi.

_________________
Türkçe'miz Turkche'le?mesin!
Kullanıcı kimliğini gösterus_man58tr tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 11 Ksm 2006
Bildiriler: 107
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Tahsin MELAN demiş ki:
Dil adları yapım ekleriyle oluşturulmaktadır. Örneğin Türk-Türkçe, İngiliz-İngilizce. Yapım eklerinden sonra gelen eklerin ayrılmayacağını bildiğimize göre ayrı yazılması söz konusu değildir. Her ne kadar çelişkili yazımlar görsek de bunun bilimsel olarak bu şekilde açıklamasından sonra tartışmanın bir anlamı kalmayacaktır.

Kafanızı karıştıran durumu, Tahsin Bey'in üstteki yazısını alıntılayarak açıklamaya çalışayım.

Özel isimlere yapım eki eklenmişse, ondan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. "Ali"ye gelen ek, Ali özel isim olduğu için kesme işaretiyle ayrılır; fakat Türkçedeki "çe" eki, yapım eki olduğu için bundan sonra gelen ekler ayrılmaz.

_________________
Her zaman Türkçe...
Kullanıcı kimliğini gösterOnur BALCI tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 100
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Konuya ilişkin bir bağlantı (Çoğul ekleri)

http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=344

_________________
"Az" her zaman "öz"dür. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahMel tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türkçeye mi, Türkçe'ye mi sahip çıkalım?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2