Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Trafik
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
trafik, -ği Fr. trafic
a. 1. Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt tarafından kullanılması, gidiş geliş, seyrüsefer. 2. Ulaşım yollarında bulunan taşıt ve yayaların tümü: “Trafik, Bankalar Caddesi'nin ağzından Taksim doğrultusuna aralıksız boşalıyor.” -A. İlhan. 3. Yoğunluk: Telefon trafiği. 4. mec. Önemli görevlerde bulunan kişilerin bir yere gidiş gelişi.

Güncel Türkçe Sözlük

Trafik denince daha çok araç trafiği usa gelmekte dahası dile getirilmektedir. TDK Sözlük araç ile yaya trafiği bir arada olmak üzere yukarıdaki gibi açıklamış sözcüğü. Bu bağlamda da genel bir "gidişgeliş" karşılığına yer vermiş. Ben "araç trafiği" bağlamında (arabayı süreriz değil mi?)"sürüşüm" sözcüğünü önermek istiyorum buradan.

Kimi durumlarda ulaşım yoğunluğu, ulaşım sıkışıklığı gibi sözlerden de yararlanılabilir. Bu arada "trafik polisi" yerine "ulaşım kolluğu" sözünün yerinde olacağını da düşünüyorum.

Aşağıdaki ceviriyazıda özellikle araç trafiği bağlamında sürüşüm sözcüğünün kullanımı sınanmıştır:

Çağımızdaki bilimsel artı uygulayımsal (teknolojik) gelişmeler toplum, dahası kişioğlu yaşamını çok boyutlu olarak etkilemiştir. Yaşam ölçünleri (standartları) de yeni uygulayım ile yeni araçlar doğrultusunda yükseliş göstermiştir.

Yeryüzündeki tüm ülkelerde, dahası özellikle de gelişmekte olan ülkelerde kentte yaşayanlar ile araba sayısında hızlı bir artış söz konusudur. Bu hıza yetişemeyen alt yapı çalışmaları sürüşüm çarpışmalarının artmasına neden olmuştur. Sürüşümde, dahası ulaştırmada ana öğe kişioğludur. Toplumumuzda sürüşüm çarpışmalarının en aza indirilmesi, düzenli ayrıca güvenli bir sürüşüm ortamının sağlanması, sürüşüm kurallarına alışkanlık kazandırılması ancak sürüşümde ana öğe olan kişioğluna sürüşüm ekincinin (kültürünün) kazandırılması ile olanaklıdır. Ülkemizde son 15 yılda oluşan sürüşüm çarpışmaları nedeni ile yaklaşık 120.000 yurttaşımız yaşamını yitirmiş... Toplumsal bir sorun durumuna gelen sürüşüm çarpışmalarına neden olan etmenler kişioğlu, taşıt, yol, çevre, yağış durumu vb. olarak sayılabilir. Ancak kişioğlu etmeni ana öğe olup; sürücü, yolcu artı yaya yanlışlıkları olarak üç başlıkta toplanabilir.

Çarpışmaların azaltılabilmesi için ilk koşul kişileri sürüşüm konusunda bilinçlendirmek, eğitmektir...

Sonuç olarak sürüşüm çarpışmaları tümüyle ortadan kaldırılamaz, ancak en az düzeye indirmek adına, toplumdaki değme (her) kesimin üzerine düşen görevi yaraşığı (layığı) ile yerine getirerek değme gün birkaç saatin geçirildiği sürüşüm ortamında kurallara uyulması bir öngerekliliktir. Hepinize çarpışmasız günler diliyorum.

Yukarıdaki yazının özgün biçimi aşağıdadır:

Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler toplum ve insan yaşamını çok boyutlu olarak etkilemiştir. Yaşam standartları da yeni teknoloji ve araçlar sayesinde yükseliş göstermiştir.

Dünyadaki tüm ülkelerde ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde şehirli nüfusun ve otomobil sayısının hızlı artışı mevcuttur. Bu hıza yetişemeyen alt yapı faaliyetleri trafik kazalarının artışını beraberinde getirmiştir. Trafikte ve ulaştırmada ana unsur insandır. Toplumumuzda trafik kazalarının asgariye indirilmesi, düzenli ve güvenli bir trafik ortamının tesis edilmesi, trafik kurallarına alışkanlık kazandırılması ancak trafikte ana unsur olan insana trafik kültürünün kazandırılması ile mümkündür. Ülkemizde son 15 yılda meydana gelen trafik kazaları nedeni ile yaklaşık 120.000 vatandaşımız yaşamını yitirmiş… Toplumsal bir sorun haline gelen Trafik kazalarına sebep olan faktörler insan ,taşıt, yol , çevre, iklim vb. olarak sayılabilir. Ancak insan faktörü ana unsur olup; sürücü, yolcu ve yaya hataları olarak üç başlıkta toplanabilir.

Kazaların azaltılabilmesi için ilk şart insanları trafik konusunda bilinçlendirmek ve eğitmektir...

Sonuç olarak Trafik Kazaları tamamen ortadan kaldırılamaz, ancak minimum seviyeye indirmek adına, toplumdaki her kesimin üzerine düşen görevi layığı ile yapması ve her gün bir kaç saatin geçirildiği trafik ortamında kurallara riayet edilmesi muhakkaktır. Hepinize kazasız günler diliyorum.

Ender KAPLAN
2.Sınıf Emniyet Müdürü
Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu iletide önceki iletideki özgün yazıda yer alan sözlerden yalnızca trafik sözcüğü yerine sürüşüm sözcüğü kullanılmıştır.

"Çağımızdaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler toplum ve insan yaşamını çok boyutlu olarak etkilemiştir. Yaşam standartları da yeni teknoloji ve araçlar sayesinde yükseliş göstermiştir.

Dünyadaki tüm ülkelerde ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde şehirli nüfusun ve otomobil sayısının hızlı artışı mevcuttur. Bu hıza yetişemeyen alt yapı faaliyetleri sürüşüm kazalarının artışını beraberinde getirmiştir. Sürüşümde ve ulaştırmada ana unsur insandır. Toplumumuzda sürüşüm kazalarının asgariye indirilmesi, düzenli ve güvenli bir sürüşüm ortamının tesis edilmesi, sürüşüm kurallarına alışkanlık kazandırılması ancak sürüşümde ana unsur olan insana sürüşüm kültürünün kazandırılması ile mümkündür. Ülkemizde son 15 yılda meydana gelen sürüşüm kazaları nedeni ile yaklaşık 120.000 vatandaşımız yaşamını yitirmiş… Toplumsal bir sorun haline gelen sürüşüm kazalarına sebep olan faktörler insan, taşıt, yol, çevre, iklim vb. olarak sayılabilir. Ancak insan faktörü ana unsur olup; sürücü, yolcu ve yaya hataları olarak üç başlıkta toplanabilir.

Kazaların azaltılabilmesi için ilk şart insanları sürüşüm konusunda bilinçlendirmek ve eğitmektir...

Sonuç olarak Sürüşüm Kazaları tamamen ortadan kaldırılamaz, ancak minimum seviyeye indirmek adına, toplumdaki her kesimin üzerine düşen görevi layığı ile yapması ve her gün bir kaç saatin geçirildiği sürüşüm ortamında kurallara riayet edilmesi muhakkaktır. Hepinize kazasız günler diliyorum."

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Trafik
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2