Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

GALATAPORT yerine ÖNERİLER
GALATA LİMANI (Serhan DEMİRTEPE)
36%
 36%  [ 9 ]
LİMANGALATA (İSMET BARLIOĞLU)
0%
 0%  [ 0 ]
GALATAKONAK (KEDERLİ)
44%
 44%  [ 11 ]
GALATAOTAĞI (efem)
0%
 0%  [ 0 ]
GALATURKA (RECEP)
4%
 4%  [ 1 ]
GALATAKENT (LAFOLSUN)
16%
 16%  [ 4 ]
Toplam Oylar : 25

Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Mar 2005
Bildiriler: 125
Şehir: Vako-şi, Japonya
Alıntıyla Cevap Gönder
"Galataport"taki "port" kelimesi belli ki liman anlamında kullanılmıştır ve bu nedenle daha önce belirtilen "Galataliman" kelimesinin en uygun ve başkalarınca da kabul edilmesi en muhtemel olduğunu düşünüyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterÇağrı Yalgın tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Eyl 2005
Bildiriler: 15
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu iş bir alışkanlık haline geldi ve bir hastalık gibi hızla her yere bulaşıyor.
Yapılan iş aynı, işin kahramanları gene aynı; Galata Limanı'na yapılacak projeye Galataport adı veriliyor ihale de Sami Ofer'e...
Benzer bir uygulama bu kez Ege'de oluyor, ihale sahibi gene Sami Ofer, projenin adının tahmin edin... Egeport (Bk.Gazeteler)

Endişem diğer yerlere de kısa zamanda bulaşacağı...
Rizeport
Samsunport
Antalyaport

Bekleyin, yakındır...
Kullanıcı kimliğini gösteryazar tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Eyl 2005
Bildiriler: 312
Alıntıyla Cevap Gönder
Samsunda da portlattylar çoktan. Her ne kadar adynyn sonunda port, pyrt, vyrt, zyrt gibi tuhaf ekler yoksa da ba?y muhte?em: REGIE... Kendi ba?ly?y altynda konu?uldu zaten. Bir ses, seda çykmyyor yetkililerden. Sinsi sinsi sürdürüyorlar rezilliklerini.

Attila Ylhan; "Ulus olarak ba?lantylarymyz koptu." derken bunu anlatmaya çabalyyordu sanyrym. Halk her ?eyin farkynda; ama henüz kavrayabilmi? de?il olanlary. Yava? yava? yapyyorlar yapmayy amaçladyklary ?eyi.

Me?hur bir deneydir. Siz de deneyebilirsiniz (içiniz elveriyorsa).

Kurba?ayy bir kova kaynar suya tmy?lar ve can havliyle fyrlamy? kurtarmy? canyny.

Sonra normal ysyda bir kova suyun içine atmy?lar ayny kurba?ayy. Kurba?anyn keyfi yerine gelmi?, ba?lamy? yüzmeye. Sonra yava? yava? ysytmaya ba?lamy?lar kovadaki suyu. Su ylydykça daha bir keyfi yerine gelmi? bizim kurba?anyn. Kaslary gev?emi?. Su ysyndykça bizimkinin kaslary iyice gev?emi?. Su kaynamaya ba?layynca o kadar gev?emi? ki kaslary kurba?anyn, ha?lanarak ölmü? kaynar suyun içinde.

Ulus olarak içinde bulundu?umuz durum, bu deneyde anlatylanyn aynysy gibi geliyor bana. Birer birer sokuyorlar yozluklary, rezillikleri içimize. Hiç acele etmiyorlar. Biz de yava? yava? aly?yyoruz. Kaslarymyz iyice gev?edi. Artyk kurtulmak istesek de elimizden pek bir ?ey gelmiyor.

Bu bataklykta iyice ha?lanyp erimeden bir ?eyler yapmaly diye dü?ünüyorum. Gerçek bir ?eyler yapmaly.

Sitenizi bir süredir izliyorum. Çok fazla ?ey yazma olana?ym olmady. Eminim ki buradaki saygyn insanlar, konu?manyn ötesinde bir takym giri?imlerde de bulunuyorlardyr. (Ara ara bunlary da okuyorum.)

Di?erlerini de merak ediyorum. Acaba somut olarak neler yapyyorsunuz? Sohbeti güzel, tatly, heyecanly. Uygulamaya geçiriyor musunuz?. Çevrenizdeki en az bir ki?iyi de bu konuda ikna edip onun da uygulamasyny sa?lyyor musunuz?.

Sakyn yanly? anla?ylmasyn sorularym. Sizleri sorgulamak de?il amacym. Yalnyzca neresindeyiz bu i?in, onun meraky. Hani "Haydi bakalym, so?utalym ?u suyu" desek, kaç ki?inin gücü kalmy?tyr buna?
Kullanıcı kimliğini gösterMehmet Çömez tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu densizliklerin sonu nereye varacak bilmiyorum. ?airin "Bir dokun bin ah i?it." dedi?i gibi kim söze ba?lasa ayny sorunlar. ÇÖMEZ Beyin dediklerine candan katylyyorum. En azyndan çevremizde bu gönüllülü?ü gerçekle?tirebiliyor muyuz? Bunu yapmak zorundayyz.

Bu arada EFEM arkada?ymyzyn önerisini çok be?endim.
GALATA OTA?I Gerçekten çok ho?. Belki "Yyi ama yabancy dostlarymyz ? diyemezler." diyen çok bilmi?ler çykacaktyr. Amam bunun önemsenmemesi gerekir. Biz istesek öyle bir söyletiriz ki bir daha hiç unutmazlar. Yeterki bu iradeyi gösterelim.
Kullanıcı kimliğini gösterGülnur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 36
Alıntıyla Cevap Gönder
GALATA OTAĞI benim de hoşuma gitti. Hele Galataport kelimesiyle karşılaştırılınca hiç tereddüte gerek kalmadan kabul edilebilir.

Hürmetler
Kullanıcı kimliğini gösterBekir Özdemir tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
GALATAPORT değil GALATURKA
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 14 Şub 2005
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili Dil dostları
Size bir önerim var
Galata nın GALA sı veTURKA eki ile GALATURKA adını verelim diyorum.
Bu sözcük biraz da Türk klesi gibi bir anlam içeriyor.
Diğer bir özelliği hatırda kalan isim olması

İlginize ...

selam, sevgi ve saygılar

Recep Cırık/ Belçika
Kullanıcı kimliğini gösterRecep tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
GALATURKA
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Mar 2005
Bildiriler: 64
Şehir: Yzmir
Alıntıyla Cevap Gönder
TURKA sözcü?ünün dilimize ba?ly ba?yna zarar veren bir sözcük oldu?unu dü?ünüyorum. Biz Türküz. Ülkemizin ady Türkiye. Turka nedir? (Gerçi ba?bakanymyz bu öneriye çok sycak bakar. Malumunuz ColaTurka) Yabancylar Türk ya da Türkiye demek istemiyor diye biz kendimize Turka my demeliyiz? Bunu yenilginin kabul edili?i olarak görüyorum. Ve bu öneriye sycak bakmyyorum. Ama yine de öneriniz için te?ekkürler. Ben önerimi tekrarlyyorum. GALATA LYMANI olsun diyorum.

Kurba?a örne?i için de te?ekkür ederim. Uzun zamandyr dil meselesinden (aslynda ülkenin genel durumu da ayny) bahsederken içinde bulundu?umuz durumu tam olarak anlatacak bir örnek dü?ünüyordum. Bu mükemmel bir örnek.

Çevremize ne kadar söz geçirebildi?imiz konusuna gelince; çevremde gerçekten basky kurmu? durumdayym. Tabi bu bana olan sevgilerinden ve benim bu tavrymyn gereklili?inden,öneminden ve samimiyetimden kaynaklanan bir durum. Tanydyklarym, ailem ve katyldy?ym kurslardaki hocalarym da dahil olmak üzere yabancy oldu?unu dü?ündükleri bir sözcük kullandyklary zaman gözümün içine bakyyorlar. Dikkatli davranyyorlar. Eskisine göre daha bilinçlendiler. Ayny ?ekilde çevrelerine de ufak ufak a?ylamaya çaly?yyorlar. Bu böyle dalga halinde büyüyor. Biz inatla mücadele etmeye devam edersek inanyyorum ki ba?araca?yz. Vazgeçmeyin. "Aman ya bana my kaldy" demeyin. Bakyn bu Galataport faciasyny da ba?aryyla atlatyrsak hepimize nasyl bir güven gelecek. Deste?inizi esirgemeyin.
Kullanıcı kimliğini gösterSerhan DEMİRTEPE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Eyl 2005
Bildiriler: 9
Şehir: ist
Alıntıyla Cevap Gönder
Serhan arkadışımıza katılaraktan ''turka'' sözcüğünün italyanca bir sözcük olduğunu hatırlatmak isterim.
Kullanıcı kimliğini gösterburak tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Eyl 2005
Bildiriler: 5
Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili arkada?lar....
Sade ve kolay kullanymlylyk gösteren

GALATAKENT

veya

GALAKENT


kelimesi nasyl olur acaba?

Kanaatymca, Galata ve Kent kelimelerini biti?ik yazmakta bir mahzur olmasa gerek.

Saygy ve selamlarymy iletirim.


En son lafolsun tarafından Pzr Eyl25, 2005 03:17 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterlafolsun tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 14 Şub 2005
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili gençler
Türk sözcü?ü de yabancidir
Yanylmyyorsam bize çinliler türk demi?lerdir.
Türk sözcü?ü avrupa dillerinde ü olmady?y için u olarak yazylyyor
E?er Turka yy türkçeden çykarmaya kalkarsanyz Alaturka gibi sözcükler de dilden çykarylmaly.
Siz dnyanyn en çok konu?ulan dili ingilizcedeki latince, ispanyolca sözcükleri çykaryrsanyz geriye ingilicenin yüzde 25 i kalyr.

Turk turk olarak yaylamady?y içindir.
Avrupaly onu Türka diye okur.
Kent ve türkçede liman olmaz. iskele olur. Belki iskele de yunanca dan genmedir.
Uluys olarak deniz ve suya yabancy olu?umuz bu terimlerin yabancy dillerden alynmasyna neden olmu?tur.
Balyk isimlerinin yüzde doksany yunancadyr.
Bununla neyi anlatmak istedim.
Galata sözcü?ü de yabancy dilden.
Sahi istanbul'un adyny da Türkçele?tirelim.
Avrasyakent koyalym ne dersiniz ?
Ben yine Galaturka da ysrarcyyym.
Liman kent kent de liman olmaz
Buradaki port un anlamy 'giri?' demektir.

selam, sevgi ve saygy ile
Alıntı:
Kullanıcı kimliğini gösterRecep tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Eyl 2005
Bildiriler: 9
Şehir: ist
Alıntıyla Cevap Gönder
Türk sözcü?ü de yabancidir

:?:

Sayyn Recep Bey;

iki bin yyl öncesine dayanarak Türk sözcü?ünün Türkçe olmady?yny söylemek ne kadar do?ru olur; açykçasy bunu tahlil edemeyece?im ama bir gerçek var ki; kullandy?ymyz dilin ady bu kelimeden türemi? bir sözcük ve bu da bu kelimenin Türkçe kabul edilmi? oldu?unu gösteriyor olsa gerek.Ayryca 'turka' kelimesinin - tam emin olmamakla - Türk Dil'inde olmady?yny biiyorum ki, zaten turk+a(italyan diline özgü belli eklentilerden biri).
Alaturka da ayny ?ekilde
a; e do?ru anlamyny verir
la; di?il oldu?unu gösteren ek
ve turka ; birle?imi ''a la turka'' kayna?ymyyla da 'alaturka'(Türke, do?uya de?in) kelimesi olu?mu?tur. Sonuç olarak ikisi de Ytalyan dilinin kelimeleridir.

saygylarymla
Kullanıcı kimliğini gösterburak tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Recep bey, "Türk" sözcü?üyle ilgili çok ciddi bir bilgi yanly?ynyz var. "Türk" adynyn Çince oldu?u ve Türklere Çinliler tarafyndan verildi?i eski bir düzmecedir. Türk milletine "Kendi adynyz bile yabancy dilden gelme." gibi bir dü?ünce a?ylamak isteyenlerin uydurdu?u bir yalandyr, iftiradyr. Ne yazyk ki bu yanly? bilgi toplum arasynda dola?my? ve kimilerinin aklynyn bir kö?esinde kalmy?tyr. Yanly? anlamayyn sizi suçlamyyorum, zamanynda böyle anlatanlar oldu?u için aklynyzyn bir kö?esinde kalmy? olabilir. Türklerin, uygarlyk tarihine hiçbir katkylarynyn olmady?yny ileri sürerek Türkleri küçümsemek isteyen bazy Batyly tarihçilerin kuramlaryny "tarty?ylmaz gerçek" gibi kabul edenler, bu düzmece bilgiyi irdeleme zahmetine giri?memi?lerdir.

"Türk" sözcü?üyle ilgili de?i?ik kaynaklarda de?i?ik yorumlar yapylmy?tyr. Nesnel ve bilimsel olan bu bilgiler "Türk" sözcü?üyle ilgili de?i?ik anlamlar vermi?lerse de ortak olan bir görü? vardyr: Türk sözcü?ü, Türkçedir.

1. Cins ady olan "türk" sözcü?ü "güç, kuvvet" anlamyndadyr. Bu, ayny zamanda özel ad olarak milletimizin ady olmu?tur. Bu görü?, Orhun Yazytlary'ny çözümleyen V. Thomsen tarafyndan da desteklenmi?tir.

Ka?garly Mahmut, "Türk" adynyn "gençlik, kuvvet, kudret ve olgunluk ça?y" demek oldu?unu belirtmi?tir. Tarihçiler arasyndaki genel kany ise "Türk" sözcü?ünün "güçlü, kuvvetli" anlamyna geldi?idir.

2. Sözcü?ü "Türük / Törük" olarak okuyan kimi uzmanlar ise, sözcü?ün kökünü "türe(mek)" eylemi olarak göstermi?lerdir. Yazytlarda "törü(mek)" biçiminde geçen bu eylemden yola çykanlar, "Türk"ün anlamyny "türeyen" olarak açyklamy?lardyr.

3. Yazytlarda törü(mek) eyleminin yanynda onunla seste? sayylabilecek "törü" ady da vardyr. Ad olan "törü" sözcü?ü bugünkü "töre" sözcü?ünden ba?kasy de?ildir. O dönemdeki anlamlary ?unlardyr: "töre, yasa, düzen, devlet düzeni, tören." Bu anlamlardan yola çykanlar (Bunlardan biri, Ziya Gökalp'tyr.) "Türk" sözcü?ünü "töre, yasa sahibi" olarak açyklamy?lardyr.

Bu açyklamalardan sonra aklynyza "Ayny sözcükle ilgili farkly farkly yorum olur mu?" gibi bir soru gelebilir. Kökenbilimi (sözcüklerin kökeni ara?tyran bilim daly, etimoloji) dilbilimin en zor çaly?ma alanydyr. Eldeki bulgular çok eski olunca kimi zaman bir sözcükle ilgili olarak de?i?ik uzmanlarca de?i?ik yorumlar yapylabilmektedir. Ancak, "Türk" sözcü?ünün kökenini ister türe(mek), ister "töre" ister "türk" (güç, güçlü) olarak alyn, sonuçta bu sözcük Türkçedir. "Türk"ün kökeni olarak gösterilen bu üç sözcük de yazytlarda geçmektedir. Zaten türe(mek), Türük ve töre sözcükleriyle "Türk" sözcü?ü arasyndaki ses benzerli?i açyk seçik ortadadyr.
...

"Galaport" için bence en uygun kar?ylyk "Galata Limany"dyr.


Saygylar.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 14 Şub 2005
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Aydyn ve Burak Beyler

Yanly? anla?yldy yazdyklarym. Dikkat ederseniz dil sözcükleri türetilirken, ya da isimler verilirken hep ba?kalary tarfyndan verilmi?tir. Ysim verme gelene?imizi hatyrlatmama gerek var my ?
Benim anlatmak istedi?im çinlilere adyny veren bizi. Onlarda bize Türk demi?lerdir.

Anlamy konusunda sizinle ayny dü?üncedeyim.
Uluslaryn do?u?unda isimler hep ba?kalary tarafyndan anylmy?tyr.
Kyzylderililere indian diyenler kristof kolomb ve arkada?larydyr. Biz onlaryn hindistanly olmady?yny ve yüzünü boyady?y için kyzylderili demi?iz.
Hiç bir kyzylderili bize gelip de biz kyzylderiliyiz dememi?tir.

Bunu açyklayabildi?im mi bilemiyorum.

Dilimiz öbe?indeki arkada?larymyzyn sözcük seçiminde etimoloji- ?ive ve yörelere göre ara?tyrma yaparak yazmalaryny öneriyorum.

Dil konusunda Hollanda ve Belçikalylar oldukça iyi sözcük türeten ülkelerdir.

Önerilerimi yazarken bildi?im kadary ile di?er diller de de nasyl yorumlandy?yna önem veriyorum.

Bir de yanylgynyz ?u Ytalyanlar ve avrupalylar biz turk demiyorlar. Türk diyorlar ve Turk yazyyorlar.

A la turka elbette italyancadyr. Fakat GAlata hangi dildendir onu açyklamamy?synyz.

Öyleyse yapaca?ymyz bir ?ey var. GALATA dilimizin sözdinzinine uygundur. Böyle kalmalydyr.
Sonuna Turk eklemek, Türkçenin bir daha anylmasy demektir.
Biliyorsunuz Mysyrda PORTSAYD , yani said'in limany veya kapysy vardyr.
Bu limanyn adyny hatyrda kalacak bir sözcük olarak GALATURKA sözcü?ünde ysrarlyyym.
Bu arada belki ele?tirmeyi unuttunuz. Ystanbul adynyn AVRASYAKENT olarak de?i?mesine ne dersiniz.

Bu önerilerimi sizlere sunuyorum.
Be?enip be?enmemek sizin elinizde.
Dü?ünce aly?veri?inden dilimiz yarar görecektir.
Yoksa dilimizi baltalamk gibi algylanyyorsa görü? bildirmekten kaçynyrym ve sizin yazdyklarynyzy okurum o kadar....
Selam,sevgi ve saygy ile
Kullanıcı kimliğini gösterRecep tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Recep bey, elbette önerilerinizi, dü?üncelerinizi söyleyeceksiniz. Dilimizi baltalamak adyna söz söyledi?inizi asla dü?ünmedim. Yalnyzca sizin "Türk sözcü?ü de yabancydyr." sözünüz üzerinde yo?unla?tym. Türk sözcü?ünün Türkçe oldu?unu belirtmek istedim.

Burada kimsenin "Galata" veya "Ystanbul" sözcükleri için yeni kar?ylyklar arayaca?yny sanmyyorum. Bunlar belirli bir yerin adydyr; üstelik dilimize yerle?mi?tir. Bunlar için yeni bir kar?ylyk aramak anlamsyzdyr. Ancak, yeni türetece?imiz sözcüklerin Türkçe olmasyny istemek -tam tersine- çok anlamlydyr. Eskisi için yapacak bir ?ey olmayabilir; ama yenisi için yapacak çok ?ey vardyr. Bu ba?lamda, arkada?ymyzyn "Turk / Turka" yerine "Türk" yazylmasyny istemesi çok do?ru bir davrany?tyr.

A?elimizde daha önceleri "Turkcell, Haber Turk, Turk Ç (müzik kanaly), Cargo Turk, Cola Turka..." gibi ticari adlaryn yol açty?y yozla?mayla ilgili birçok yorum yapyldy ve geni? katylymly tepki etkinlikleri düzenlendi. Dünya üzerinde hangi özgür ve ba?ymsyz ulus "kendi adyny" yabancy dil kurallaryna göre yazar veya okur? Bence Türk adyny "Turka" diye yazmak çok büyük bir yanylgy olur. Bize bakanlar "Bu ne perhiz, bu ne lahana tur?usu?" demezler mi?

"Galata" artyk Türkçedir, ancak "Turk / Turka" asla Türkçe de?ildir.

Bunlar da benim dü?üncelerim Recep bey.
Saygylarymla.

"Söylediklerinizi desteklemiyorum; ama dü?ündüklerinizi söyleme hakkynyzy sonuna kadar destekliyorum." (Voltaire)

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 14 Şub 2005
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Ozan
Volter'in dü?üncelerine hepimiz katylyyoruz da ortak bir nokta bulamadyk.
Dil bozulmamaly ama, geni?letme ve ça?yn gereklerine göre açylymlaryny tamamlamalydyr.
Yeni olu?umlar için biraz daha fazla kafa yormamyz gerekmiyor mu ?
Teknik ve elektronik ça?ynda bu ça?yn gereklerine göre ileride kar?ymyza öykabilecek teknolojik yenilikler neler olabilir ?
Bu yeniliklere bir ad dü?ündünüz mü.
Galataport'un ihalesine kadar TDK neredeydi ?
?imdiye kadar port olarak kullanylan sözcükleri nasyl çevirdiler.
Bana kalyrsa yumurta 'galaport'a gelinceye kadar neredeydiniz diye sorayym.

Sitemizde önerilerle ilgili sözcük bulma yary?y var. Katylymcylaryn sayysyny çok synyrly ve 'evet abi öyle olsun' de?erlendirmeleri var.
Her sözcük çokca tarty?ylmaly. Bu önerilerden yola çykarak daha yeni sözcükler türetebiliriz.

Siteye zamanla daha fazla zaman ayyraca?ym.
Yeterki ilgi çekici ve kafa yorularak bulunmu? sözcükler üretilsin.


selam, sevgi ve saygylar
Kullanıcı kimliğini gösterRecep tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
GALATAPORT Geliyor.
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
3. sayfa (Toplam 5 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2