Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

e-mail karşılığı
e-posta
28%
 28%  [ 30 ]
elmek
10%
 10%  [ 11 ]
e-mek
31%
 31%  [ 34 ]
başka
12%
 12%  [ 13 ]
ileti
17%
 17%  [ 19 ]
Toplam Oylar : 107

e-mail YLLETYNDEN KURTULMANIN YOLU
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
“e-mail” Ylletinden Kurtulmanyn Bir Yolu

"e-mail" yerine bu güne kadar e-posta (elektronik posta) sözcü?ünü kullandym. Çünkü daha uygun ve kullanymda yadyrgatmayacak bir terim yoktu. Her türlü ele?tiriye ra?men bunda karar kylmy?tym. Tüm çevreme de baskyya varyrcasyna önermi?tim. Derdim "e-mail" illetinden bir an evvel kurtulmakty.

“Elektroni?in” ve “postanyn” yabancy sözcük oldu?unu, “Yapty?ynyz ayny ?ey, bu sözcükleri kullanaca?ynyza, zorlamanyn ne anlamy var “e-mail” deseniz ne olur sanki?” diyenler çok oldu. Haklylar. Ama var olan yanly?lary örnekleyerek ba?ka yanly?lyklary hakly gösterme , ona yol açma manty?yny da anlayamyyor ve kabul edemiyorum. Bu sözcükler istesek de istemesek de artyk dilimiz içinde yerini almy?tyr. Bunu görmemezlikten gelmek, dy?lamak ikilik ve çeli?ki do?urur. Bunlaryn ve benzeri sözcüklerin (telefon, televizyon, video, teyp vb.) dilimizde kendine yer edinmi?, kullanym içinde gerek yazymyyla gerekse söyleni?iyle artyk bizim olmu?tur. Kravat gibi, pantolon, ceket gibi.

Gelelim “elmek” (elektronik mektup) sözcü?üne. Bu da TDK’nin bizlere sundu?u bir yapym. Ne yazyk ki zorlamalara ra?men göstermelik bir sözcük olmanyn ötesine geçemedi. Üstelik burada da ayny ele?tiriler yapylmady de?il. Elektronik ve mektupla ilgili olarak. Dahasy, ekme?im, a?ym, suyum gibi bir parçam olan “mektup” sözcü?ümü dy?lamaya kalky?tylar. Bo?una bir zahmetti.

"e-posta" sycak gelmiyor, pratik de?il dediler. Ama yine de kullanylyyor. "elmek" için de çok ?ey söylediler. Ystemeyerek bir ara ben de kullanmaya çaly?tym. Tutturamadym. Her seferinde dip not dü?üp açyklama gere?i duydum. Bu da beni so?uttu.

Yapty?ym gözlemleri, tarty?malary ve ara?tyrmalary iki varsayym altynda toplamaya çayly?tym:

1- Öyle bir sözcük olmalyydy ki: “e-mail” diye tutturanlaryn pratik demelerine sebep olan 2 hece korunmalyydy. "e-posta” üç heceliydi. Bunu söylemek çok zor (!) oluyordu. Oysa “e-mail” öyle miydi? Pat diye iki çyrpyda çykyveriyor, üstelik havaly oluyordu. “Elmek” buna uysa da ?ansy yoktu. Çünkü ikinci varsayym bunu bastyryyordu.

2- Öyle bir sözcük olmalyydy ki: “e-mail” diye tutturanlaryn savundu?u; dünyanyn neresinde ve kim olursa olsun bu yazym ?eklini gördü?ünde (okumak, anlamyny bilmek önemli de?il) “Y?te bu internet aracyly?yyla gelen bir mektup (ileti) anlamyna geliyor.” demelerini sa?lamalyydy. Yani ça?ry?ym yaptyrmalyydy. Açykçasy i?in içinde ?ekilcilik olmalyydy. Yani aradaki çizginin olmasy gerekiyordu. Y?te “elmek” bu noktada hakkyny kaybetmekten kurtulamady. “e-posta” ?ekil olarak ça?ry?ymda bir adym önde olmasyna ra?men birinci varsayym sonucu zaten ?ansyny azaltmy?ty.

Sonuç olarak her iki kullanymymyzda da (e-posta, elmek) yer alan ilk sözcü?ün (elektronik) birinci harfini “e” kullanmanyn ve yanyna çizgisini de koymanyn hiç bir sakyncasy olmady?yny görüyoruz. “e- …” Geriye “mail” yerine koyaca?ymyz ve gönül rahatly?yyla kullanabilece?imiz tek heceli bir söz bulmak kalyyor. Y?te o söz: “mek” TDK’nin de “elmek” derken gönül rahatly?yyla önerdi?i, mektubun ilk hecesini elimizdeki bölüme (e- ) ekledi?imizde arady?ymyz özellikte bir sözcü?ü bulmu? oldu?umuzu sanyyorum. “e-mek

e-mek” derken, anlam, söyleyi? ve ça?ry?ym açysyndan hiç yadyrganmayaca?yny sanyyorum.

Anlam derseniz, i?te arady?ynyz anlam: Haberle?mek amacyyla yazylmy? bir mektup (elektronik mektup). Söyleyi? derseniz, i?te zorlanmadan veya en az “e-mail” kadar zorlanabilece?iniz bir yapy. Ça?ry?ym derseniz, o da var. Eminim, hangi dilden ve kim olursa olsun, “e-mek” sözcü?ünü gördü?ünde internet kanalyyla olu?turulan mektubun göstergesi oldu?unu anlayacaktyr.

e-mek” derken aradaki çizginin “e” harfini uzataca?y (a:?yk gibi, e:mek) ve “emek” diye kysa okunmasyny ve söylenmesini engelleyece?inden eminim. Zamanla bunun yerle?ece?i üstelik Yiii-meyllll (e-mail) demeye özenenlerin bunda zorlanmayaca?y kesindir. Hiç olmazsa harflerimizin yazyldy?y gibi okunma, seslendirilme özelli?ine de sahip çykmy? olarak kötü bir örnekten kurtulmu? olaca?yz.

Posta kutularynyzyn sevgi ve güzel haberler ta?yyan “e-mek” lerle dolmasy dileklerimle.

Herkesi bu birlikteli?e destek olmaya davet ediyorum.

Saygylar

NOT: Y? arkada?laryma (Alman) bu sözcü?ü gösterdi?imde Türkçe bilmedikleri ve anlamadyklary halde "e-mail" cevabyny verdiler. Bu da her yerde bu sözcü?ümüzün anlam yitimine u?ramadan ve zorlanmadan kullanylabilirli?i savymyzyn küçük bir kanyty oldu.


En son Tahsin MELAN tarafından Cmt Ekm15, 2005 12:15 tarihinde değiştirildi, toplamda 8 kere değiştirildi.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
Benim oyum "e-posta" dan yana. Çünkü "elmek" ve "e-mek" insanlara çok yabancı geliyor. Fakat e-posta günümüzde kullanılan bir kelime. İnsanların kullanımı benimsemesi de önemli.

Saygılarımla
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ksm 2004
Bildiriler: 32
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Zamanında e-posta için çok eleştiriler yapılmıştı. Ama çıkar yol olmadığından en uygunu diye kullanılıyordu. Sayın melan'ın bu teşhislerine kesinlikle katılıyor ve bu güzel yorum sonucu "e-mek" kullanmaya varım diyorum.

Saygılarımla
Kullanıcı kimliğini gösterSalih Yalcin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
gençyazylym
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Bence "e-mek" e-posta için çok güzel bir çıkar yol. Hem Tahsin abinin de dediği gibi bir yerde e-mek yazdığınız zaman kolayca anlaşılacaktır. Çünkü başında bulunan "e" ne olduğunu anlatıyor. "mek" eki de gayet güzel uyum sağlamış.

Tebrikler Tahsin abi. Wink
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Arl 2004
Bildiriler: 25
Şehir: Konya
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben "elmek" olarak kullanmaktan yanayım.Elektronik mektup = elmek.Bence oldukça pratik ama kullanım alanı şimdilik kısıtlı gibi.Ben bir yerlerde (özellikle internet ortamında) elmek tabirini kullanıyorsam yanına muhakkak parantez içinde e-posta (e-posta) ibaresini eklemeye çalışıyorum.

_________________
Türk'çe konu?acaksak Türkçe konu?alym!
Kullanıcı kimliğini gösterTomcat tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 36
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben de e-posta kullanıyordum. Ama burayı okuduktan sonra daha akıllıca diye düşünüyorum. Eğer tutarsa sanırım hepsinden daha iyi. Hem o zaman elmek yazıp arkadaşımızın dediği gibi parantez içi açıklamaya da gerek kalmaz.

Ben e-mek diyorum. El ele verirsek başaracağımıza da inanıyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterBekir Özdemir tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu açıklamaların hepsine katılıyor ve e-mek diyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
Daha önce ben de çelişkiler içindeydim ama e-posta kullanıyordum. Ama eğer böyle bir birliktelik sağlayabilirsek çok güzel olur. Bence de çok güzel. Very Happy e-mek Very Happy
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 64
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhabalar;
Ben e-mail konusunda e-posta dan yanayım,çünkü internetin ülkemizde yaygınlaşmasından sonra e-mail e Türkçe karşılık olarak bizlere hep e-posta sözcüğü yansıtıldı.Şu anda Türkiye'de internetle haşır neşir olan herkese "e-mail in Türkçe karşılığı nedir" adlı soruyu sorduğumuzda e-posta yanıtını verecektir. İşlevi açısından diğer seçenekleri kullanmak mantıklı ancak okun yaydan çıktığını düşünüyorum.
Saygılar
Kullanıcı kimliğini gösterAdem Taş tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Tarty?alym
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 07 Ksm 2004
Bildiriler: 2
Şehir: AYDIN
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Melan'yn bu bildirisindeki ifadeleri, çözümlemeleri ve önerisi çok güzel.

Ancak bu konuyu Türk Dil Kurumu'na ve dilbilimcilerimize de sorarak tarty?mamyzyn yararly olaca?y kanysyndayym.

Ben de "web site" yerine "a? yöresi" ifadesini öneriyorum ve bunu TDK'ya bildirdim; Yncelenmekteymi?. Bir yyldan fazladyr yanyt alamady, maalesef. Sad

e-mek önerisi güzel; Ancak türkilizce hastalarymyz çok. Onlar bu sözcü?ü kalkyp da "iii mek" diye seslendirmeye ba?larlarsa ne yaparyz?

Saygylarymla.

_________________
"Türkiye'de Güzel Ve Onurlu Bir Gün Ancak Güzel Bir Türkçe Yle Sa?lanabilir"

"Yabancy Dille E?itime Hayyr"

"Türkiye'de, Din-Hukuk-Typ Dilleri neden farkly farkly? Neden Halkyn Anlayamayaca?y Dillerdir?"
Kullanıcı kimliğini gösterhmsonmez tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etICQ
E-mail sözcü?ü
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Oca 2005
Bildiriler: 1
Alıntıyla Cevap Gönder
Gerek e-mail ve gerekse e-posta sözcüklerindeki mail ve posta ekleri bir kysaltma de?il. Dolayysyyla, e?er bunlaryn yerine e-mektup öneriliyorsa, e-mek ?eklinde kysaltmaya gerek var my? Hiç kysaltylmadan, e-mektup ?eklinde yazmak daha anlamly olmaz my? Ancak bana öyle geliyor ki, e-posta sözcü?ü giderek yaygynla?acak. Sonuçta e-mail' den kurtulalym da e-posta my olur e-mektup mu olur, bence çok önemli de?il.
Kullanıcı kimliğini gösterMevlüt Emekçi tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
Mevlüt Emekçi arkadaşıma katılıyorum. e-posta veya e-mektup olabilir. Sonuçta doğruluğuyla birlikte insanların kolay benimsemesi de göz önünde bulundurulmalı. Örneğin "e-mek" kullanıldığını düşünürsek, "emek" sözcüğü ile karışabilir. "elmek" i de insanların benimsemesi zor olur gibi geliyor. Fakat "e-posta" veya "e-mektup" kelimelerini insanlar daha kolay benimser ve karışıklıkta olmaz diye düşünüyorum.

Yukarıda da söylediğim gibi "e-mek" ile "emek" karışacağını düşünüyorum. Yazma ortamında karışmasa bile konuşma dilinde karışabilir.

Hakkımda "Ne muhalefet adam" diye düşünebilirsiniz. Smile Herkez "e-mek" e oy vermiş, ben karşı çıkıyorum Smile

Saygılarımla
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili YRFAN görü?lerine saygy duymamak elde de?il. Buna itirazymyz olamaz. Yalnyz bir ?eye dikkat etmenizi rica ediyorum.

Bildi?iniz gibi "e-posta" nyn en büyük savunucu ve yayycylaryndan biri yine bendim. Neden ?imdi "e-mek" diye tutturuyorum?

Bu sonuca varabilmek için çok uzun ve ayryntyly incelemeler yaptym. Basit bir karar de?ildi. Tüm olasylyklary artylary ve eksileri ile de?erlendirdi?imde -ki yukaryda bunlary açyklamaya çaly?tym- tüm varsayymlar beni "e-mek" bile?imine götürdü.

Buradaki katylymcylar olarak artyk az çok birbirimizi tanyyan ki?ileriz. Sanyrym benim bazy site yazy?malyklarynda oldu?u gibi "laf olsun torba dolsun" tarzynda yazmady?ymy bilirsiniz. Ynanmady?ym, dayanaksyz hiç bir konuda fikir yürütmeyece?im gibi aksini de, yani inandy?ym bir davayy da sonuna kadar savunmaktan çekinmem.

Tüm bunlara ra?men kamu oyuna, sizlere sunarak birlikteli?i amaçlyyorum. Ama sonuçta benimsenmezse sürüden ayrylany kurt kapar misali, kurtlara kapylmak istemeyiz. Very Happy

Saygylarymla

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
gençyazylym
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili Yrfan bence senin dedi?in gibi e-mek ile emek birbirine kary?maz. Çünkü -e harfinden sonra gelen "-" i?areti kelime içerisinde uzatycy bir görev üstleniyor. Ystersen sende birkaç defa içinden söyle bu kelimeyi. Eemek, eemek, eemek... Gördün mü? Söylerken o "-" i?areti -e harfini uzatyyor. Onun için kary?aca?yny dü?ünmüyorum.

Zaten yukaryda Tahsin abi de bu durumu söylemi?. Bence e-mek güzel.
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
Tahsin abi mutlaka ara?tyrmadan buraya yazmamy?syndyr. Bundan adym gibi eminim.
gençyazylym : Bende farkettim E harfinin uzatycy rolünü üstlendi?ini. Zaten Tahsin Abim de gerekli açyklamayy yukaryda yapmy?.

Fakat ben yinede "e-mektup" veya "e-posta" kelimelerinden yanayym. Dedi?im gibi insanlaryn kolay benimsemesi, kolayca kabullenip kullanmasy ön planda olmaly. "e-mek" i kullanyrken yanynda parantez içerisinde "e-posta" gibi açyklamak yapmak durumunda kalyyoruz. "E-mektup" u kullanyrsak veya "E-Posta" yy hiç bir açyklama yapmadan insanlaryn anlamasy daha kolay.

Yok sandy?ynyz gibi inat etmiyorum. Sadece tatmin olmadym.

Veya size ?unu soruyum: "E-Mektup" un bana dezavantajlaryny veya niçin olmaz dedi?inizi açyklayabilirmisiniz ?

Her hangi bir yerde do?ru oldu?unu bildi?im bir ?eyi savunmam için önce benim inanmam gerekiyor. ?u durumumda insanlara bunu savunamam çünki ben tatmin olmadym.

Umarym derdimi anlatabilmi?imdir. Sad
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
e-mail İLLETİNDEN KURTULMANIN YOLU
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 8 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2