Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

e-mail karşılığı
e-posta
28%
 28%  [ 30 ]
elmek
10%
 10%  [ 11 ]
e-mek
31%
 31%  [ 34 ]
başka
12%
 12%  [ 13 ]
ileti
17%
 17%  [ 19 ]
Toplam Oylar : 107

Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ksm 2004
Bildiriler: 32
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben bunu ilk günden itibaren zaten kullanmaya başlamıştım. Hayırlı olsun diyorum. Birlikte olur ve desteklersek sesimizi duyurabileceğimize eminim. Kaç kişiye söylediysem hiç yadırganmadan benimsendiğine şahit oldum.

Saygılarımla...
Kullanıcı kimliğini gösterSalih Yalcin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Merakla sonu bekliyordum. Bugün gördümki e-mek olarak karar almışsınız. Çoğunlukla. Ben de e-mek diyorum. Bugünden itibaren kullanmaya ve çevreme duyurmaya başlayacağım. e-mail sözüne inat. Very Happy

Doğru söylemek gerekirse ilk okuduğumda e-mek beni pek etkilememişti ama yorumlar ilerledikçe ve her okuyuşumda daha bir sıcak gelmeye başladı. Üstelik Sayın Melan'ın yapmış olduğu son açıklamalar çok isabetli gözlemlerdi. Bu sonuç doğrultusunda bu kararı aldım.

Sevgi ve saygılar
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 31 Mar 2005
Bildiriler: 16
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhabalar benim adym O?uzhan. Bugün böyle güzel ve kalitesi yüksek bir toplulu?a rastlamy? olmak benim için bir ?ans. Güzel Türkçe'mizin güzel kullanymy için sava?an bu kadar çok ki?i oldu?unu bilmiyordum. Cany gönülden destekliyorum.

Çok ilginç ve ayny zamanda mantykly tarty?malarynyzy keyifle okudum. Önerileriniz gerçekten cüretkar ama gayet kaliteli ve mantykly. Böylesi bir kaç siteye rastlamy?tym ancak gayet laubaliydiler. Ancak burasy hem tasarym hem de içerik olarak gerçekten keyif veriyor. Öncelikle kurucusunu bu de?erli giri?iminden, ve di?er arkada?lary da siteyi anlamly kylan görü? ve desteklerinden dolayy tebrik ediyorum.

Daha ?imdiden ysyndy?ym ve kendimi bu toplulu?un gerçek bir üyesi kabul etti?im için (ve biraz da bir yeni misafir olmam dolayysyyla bana tahammül derecenizin en azyndan ?imdilik yüksek oldu?u önyargysyyla) e-mail kelimesi ile ilgili olarak fikrimi dile getirmek istiyorum.

Tahsin Bey'in bu kelimeyle ilgili dü?ünce ve dayanaklary gerçekten çok mantykly. Gerçekten de dy? kökenli bir sözcü?e Türkçe kar?ylyk dü?ünürken kelimenin söylendi?inde dilden akyp gitmesi, kula?ynyzy rahatsyz etmemesi bence çok önemli. Ayny zamanda mümkün oldu?unca (duyuldu?unda ça?ry?tyrdy?y asyl anlamy kaybetmeyecek kadar) kysa olmaly. Bu açydan bakyldyldy?ynda Tahsin Bey'in önerisi olan e-mek kelimesi gayet mantykly ve sevimli bir kelime olarak ortaya çykyyor. Bu nedenle e-mek kelimesini destekliyorum ve oyumu bu yönde kullandy?ymy belirtmek istiyorum.

Ancak burada dikkat etmemiz gereken öncelikli bir husus oldu?u kanysyndayym. Temel te?kil eden kelimelerin ilk ya da ikinci hecelerini kullanarak kelimeler türetmek sykça kullanylan ve mahzuru olmady?yny dü?ündü?üm bir yöntem ve e-mek kelimesi de böylesi bir yöntem uygulandy?ynda ortaya çykabilecek en iyi sonuç. Ancak Türkçe'le?tirmeye odaklanyrken imla kaygysyny da göz ardy etmememiz gerekti?ini dü?ünüyorum.

Bildi?im kadaryyla Türkçe'de "-" i?aretinin yalnyzca (kesme ya da konu?ma i?areti gibi) "yardymcy" bir i?levi sözkonusu. Yngilizce gibi dillerde ise iki kelimeden olu?an bazy deyimleri (play-off, e-mail gibi) yazarken "-" i?areti kullanylyyor. Bu itibarla e-mail sözcü?üne Türkçe kar?ylyk geli?tirirken bu önemli noktayy da gözönünde bulundurmamyz gerekmez mi? Yani dilimizde yabancy kelime kullanymy oldu?u kadar bir nevi imla kirlenmesi de söz konusu de?il mi sizce? De?erli fikirlerinizi bekliyorum.

Saygylarymla

_________________
Güzel Türkçemizi Güzel Kullanalym
Kullanıcı kimliğini gösterOğuzhan DİKER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNMICQ
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhabalar O?uzhan Bey. Aramyza ho? geldiniz. Burada olu?turmaya çaly?ty?ymyz birlikteli?imize dair söyledi?iniz güzel sözlerden dolayy tüm katylymcy dostlar adyna te?ekkürlerimi sunuyorum.

Sizin de dedi?iniz gibi buradaki birlikteli?imizin temelinde saygy ve sevgi ilk syrada yer almaktadyr. Bilimsellik düzeyi ise kesinlikle synyr tanymamaktadyr. Herkes istedi?ini açykça söyleyebiliyor. Bu sanyrym aramyzdaki gönül ba?yndan kaynaklanyyor. Durum böyle olunca da burada olmak, emek vermek onur verici bir hâl alyyor. Günden güne artan ve dikkate de?er çaly?malara imza atmaya ba?layan yazy?maly?ymyz, sizin gibi dostlaryn katylymyyla, sa?lam içerikli ve güzel yorumlarla daha da güçlenecektir.

E-mek konusundaki ortak görü?lere katylymynyza sevindim. Bunun yany syra ortaya koydu?unuz ayrynty gerçekten çok önemliydi. Önemliydi diyorum çünkü bunu günlerce dü?ündüm. Sonunda bu çizgiden vazgeçemeyece?im, daha do?rusu vazgeçmemem gerekti?i kanysyna vardym. Belki bizde olmayan bir kullanym gibi olabilir ama bunu kullanmanyn getirileri (avantajlary) daha a?yr basyyordu. Beni zorlayan en önemli etken, “e-mek” sözcü?ünü yerine geçmesini dü?ündü?üm sözcü?e (e-mail) benzetme kaygysy oldu. Çünkü türetmeyi benzetmeci açydan gerçekle?tirmek gerekiyordu. Ancak bu ?ekilde yabancy sözcü?e kar?y güçlü olabilirdi. (Bunun nedenlerini önceki bildirilerimde anlatmy?tym.) Üstelik çizgi olmasaydy “emek” yazymyyla sözlük anlamy (i? gücü) dy?yna çykamayacakty. Bu da benim hedefledi?im bir sonuç de?ildi. Üstelik çizgi kullanmadan TDK zaten “elmek” demi?ti bunun savunusuna destek çykabilirdim. Ama sorun görsellikti. Bu haliyle de dünyanyn neresinde olursa olsun “e-mail” ile bizim “e-mek” ayny de?eri ta?yyacakty. Hem de hiç yadyrganmadan.

Ayryca bu çizgi konusu ba?yny almy? gidiyordu. E-devlet, e-imza, e-hizmet vb. pek çok örnekte de görüldü?ü gibi yadyrganmadan yerini bulmu?tu. Bunlary söküp atmak, hele hele itiraz etmek ?u saatten sonra bo?a kürek sallamak olacakty. Kaldy ki yüzlerce sözcü?ün uygun adymlarla istilaya geçti?i ?u ortamda byrakalym bir çizgi, üstelik kysacyk boyuyla gelsin giriversin. E?er sayesinde “e-mek” sözcü?ümüz baskyn çykarsa bu kysa çizgi ona helal olsun. Zamany gelince synyrlary zorlamaya kalky?yrsa ona da haddini bildirir; kesme i?areti oldu?unu, çizmeyi a?mamasy gerekti?ini sizlerin yardymyyla hatyrlatyryz.

Sevgili dostum. Deve ve boynunun e?rili?i hikâyesini bilirsiniz. Bence bu kysa çizgi avuntusunda “Neremiz do?ru ki?” diyebiliriz. Öylesi yamukluklar, hilkat garibesi sözcükler var ki onlaryn arasynda kysacyk boyuyla bu çizgi sorunumuz bence biraz masum kalacak.

Konuya kazandyrdy?ynyz güncellik adyna te?ekkürler.

Sonsuz saygylarymla.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2005
Bildiriler: 101
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Açık söylemek gerekirse Oğuzhan Beyin dikkat çektiği noktayı ve Sayın Hocamızın bu konudaki açıklamalarını okuyunca hiç aklımın ucundan bile geçmeyen bu çizgi olayı meğer ne kadar önemliymiş dedim. Daha doğrusu bir çizgi için bile endişe duyanları görünce dilimize sürüyle sözcük sokanların ve bunda sakınca görmeyenlerin utanmaları gerekir diye düşünüyorum.

Saygılar
Kullanıcı kimliğini gösterS.Ekrem tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
"e-mail"e Türkçe kar?ylyk bulma konusunda farkly bir baky? açysy Bensay Adyvar tarafyndan http://www.turkcan.org/makalelerview.asp?key=281 ba?lantysynda yayymlanmy?tyr. Ylgili yazyda önerilen sözcük "e-ulaty"dyr. ?imdi bu türetmeyle ilgili kendi görü?lerimi açyklamak istiyorum.

"Ulak" ady, eski dönemlerde çok syk kulanylmy? olan bir sözcüktür. Bugünkü "postacy" ( veya "kurye" ) yerine kullanylabilecek olan bu sözcük, devlet yöneticisinin isteklerini, buyruklaryny konu alan yazylary ilgili yerlere ula?tyran görevliler için kullanylyrdy. Divanü Lügati't Türk dizininde ( http://egitim.selcuk.edu.tr/akademik/turkdili/dlt/u.htm ) "ulak" için "beyin emriyle ko?a ko?a giden postacynyn ba?ka bir ata eri?ip bininceye de?in bindi?i at" anlamy verilse de bu sözcü?ün ayny zamanda "yazylary ula?tyrma i?ini yapan ki?i" anlamynda da kullanyldy?y bilinmektedir.

TDK Türkçe Sözlük'te "ulak" için, "haberci, haber veren kimse" anlamy verilmektedir. Mehmet DO?AN'yn hazyrlady?y Büyük Türkçe Sözlük'te ise "ulak" için ?u anlamlar verilmektedir : 1. Haber veya posta götüren. 2. Süratli devlet habercisi. 3. Yakyn, biti?ik. 4. Parça.

( "Ulak" gibi anlamly ve güzel bir sözcü?ümüz varken "postacy"nyn onu kovarcasyna dilimize yerle?mi? olmasy ne kadar acydyr. )

"ula-" eylemine "-k" yapym ekinin getirilmesiyle olu?turulmu? olan bu sözcükle "ula?mak, ula?tyrmak, ulanty (ulanan ?ey), ula?ym..." gibi sözcükler ayny kökten gelmektedir.

?imdi de asyl konumuz olan "ulaty" sözcü?ünü inceleyelim: "ula-" eylemine eylemden eylem yapan "-t" eki getirilerek "ulat-" sözcü?ü elde edilmi?tir. Daha sonra da eylemden ad türeten "-y" eki getirilerek "ulaty" sözcü?ü türetilmi?tir. Typky "yaz-" eyleminden "yazy" örne?inde oldu?u gibi "bir eylem sonucunda ortaya çykan ?ey, nesne..." anlamyny vermek üzere "ulaty" sözcü?ü önerilmi?tir. "Ulak" sözcü?ünün anlamy dü?ündü?ümüzde "ulaty" ile anlatylmak istenen ?eyin "ula?tyrylacak yazy" oldu?unu akyl etmek zor de?ildir. Bu ba?lamda da "e-mail" için önerilen "e-ulaty" sözcü?ü kolayca anla?ylabilecek bir kar?ylyktyr.

De?erli katylymcylar! Benim bu tür örnekleri vermemdeki amacym, seçenekleri arttyrmaktyr. En iyi kar?yly?y bulmak için seçenek sayysyny arttyrmalyyyz. Burada ben "e-mail için mutlaka e-ulaty kullanylmalydyr." gibi bir yargyya da varmak istemiyorum. Amacym, de?i?ik önerileri syralamak ve sizin bunlarla ilgili görü?lerinizi almaktyr.

"e-mail" denen i?galciden bir gün kurtulaca?yz.

En iyi olan sözcük önerisinin benimsenmesi, yaygynla?masy dile?iyle...

Ozan AYDIN


En son Ozan Aydin tarafından Pzr Nis03, 2005 17:40 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
e-mail
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Mar 2005
Bildiriler: 64
Şehir: Yzmir
Alıntıyla Cevap Gönder
e-ulatı kelimesi de bence hoş olmuş benim kulağıma e-mek'ten daha hoş geliyor. Zaten mesaj kelimesi için ileti kelimesini kullananlar da var. Bu da ulatı, gayet güzel. Zamanla e-u bile denilebilir. Madem kullanışlı (pratik) olsun istiyoruz alın size kullanışlı bir kelime. Ben tuttum bu kelimeyi. Razz

Yalnız; e-mek kelimesini kabul ettiysek tamamdır. Bundan sonra e-mek.


En son Serhan DEMİRTEPE tarafından Çrş Nis06, 2005 17:27 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterSerhan DEMİRTEPE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 07 Oca 2005
Bildiriler: 6
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
“e-mail” kelimesinde de “internet” kelimesinde olan sorunla karşılaşıyorum. Bu kelimeler ya da bunlara ilk aşamada türetilen karşılıklar hızlı bir şekilde kullanıma girmiş ve yaygınlaşmıştır.
Birçok Türkçe topluluğunun üniversitelerde dağıttığı “TÜRKÇESİ VARKEN…” afişlerinde “email” kelimesine karşılık olarak “e-posta” kelimesi önerilmiştir. Bu durum e-posta kelimesinin daha çabuk yaygınlaşması ve kabul görmesi sonucunu doğurmuştur.
Ben şimdiye kadar “e-posta” ya da “ulak” sözcüklerini kullandım. “ulak” sözcüğünü kullandıktan sonra açıklama yapma zorunluluğu hissetsem de “e-posta” kelimesinde böyle bir zorluk yaşamadım.
Zaman ilerledikçe “internet” ve “e-mail” gibi dilimizde karışıklığa sebep olan kavramların Türkçe karşılıklarının türetilmesinin önemi daha iyi anlaşıldı. Daha önceden de belirttiğim gibi, bu “deneyerek en güzelini bulma” sürecinde yeni önerilen her kelimeye önyargılarımızdan arınarak yaklaşmalıyız. Ben bu düşüncelerle “e-mek” üzerinde düşündüğümde kelimenin kullanılabilir olduğu sonucuna ulaşıyorum. Ancak yine de “e-posta” `nın en az “e-mek” kadar temsil ettiği kavramı karşıladığını düşünüyorum.
En güzel önerinin benimsenmesi dileğiyle...
Sedat Yıldız
Kullanıcı kimliğini gösterSedat Yıldız tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
'e-mek' şimdiye kadar tanık olduğum en iyi Türkçeleştirilen terim. Bundan böyle her gerektiğinde kullanacağım. Yazımda e-mek, sözlü ifadede bulunurken ise e-mektup demenin bir sakıncası olmayabilir, isteyen bu şekilde telaffuz edebilir sanırım.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Ağsunar (internet) ortamında, 'e-message' karşılığı olan 'e-ileti' bence yeterlidir.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Hzr 2005
Bildiriler: 117
Alıntıyla Cevap Gönder
Konuşulanları şöyle bir okudum ama benim kullandığım ve çevremde de yoğun olarak kullanılan ileti, e-ileti sözlerini göremedim. Bizler posta ve mektup sözcükleri de yabancı olduğu için iletiyi kullanıyoruz.
Kullanıcı kimliğini gösterDorukhan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 Ekm 2005
Bildiriler: 2
Alıntıyla Cevap Gönder
Benim ilk tercihim e-postadan yana. Zaten hep bu sözcüğü kullanıyorum. Posta kelimesi İngilizce Post tan gelmiş diyebilirsiniz. Evet haklısınız ama eğer bu düşüncedeyseniz postane ya da postacı da demeyin. e-mek yerine e-mektup daha mantıklı geldi bana. Kısaltmanın bir anlamı yok zira zor bir kelime değil. Ortak bir karar almak zorunda değiliz. Bence e-posta ve e-mektup birlikte kullanılabilir.
...............................
Dorukhan merhaba. e-ileti sözcüğü benim de aklıma geldi ama sen de takdir edersin ki iki sesli harf yan yana geldiği için söylemesi zor oluyor. Bu yüzden önerilmemiş olabilir.
Kullanıcı kimliğini gösteryiğit tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 31 Tem 2005
Bildiriler: 9
Alıntıyla Cevap Gönder
e-mek ne kadar türk diline uygun bir şekilde türetilmiş bir kelime söyler misiniz başta tahsin melan ve ekibi ve sonra pek türkçesever fakat bir o kadar da türkçe'den bihaber forum üyeleri masallar aleminde yaşamaktasıız e-mek diye bir kelime olamaz söyler misiniz ne kadar çağrıştırır e-mek kelimesi elektironik mektup kavramını elektironik kelimesinin esini alıp mektubun da ilk 3 harfini alarak bir kelime türetilmez siz oyuncak mı sanmaktasınız türk dilini şunu unutmayın türk dil sadece size has bir dil değildir türk dilinin sahibi 300 milyonluk YÜCE TÜRK MİLLETİ sizin olmayan mallara yüzde yüz sahip çıkıp da istediğiniz şekilde tasarruf edemeyecğiniz gibi türk dili konusunda da istediğiniz şekilde tasarrufta bulunamazsınız

_________________
MEDENYYETLERYN BULU?TU?U YERDEYYZ AMA EN BÜYÜK MEDENYYETYN TÜRK MEDENYYETY OLDU?UNA YNANMAKTAYIZ
Kullanıcı kimliğini gösterADSIZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
e-mail yerine e-mektup
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 14 Ekm 2005
Bildiriler: 4
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben e-posta için oyumu kullandım fakat e-mektup önerisi de bana uygun geliyor.
Kullanıcı kimliğini gösterahmetsevis tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Hzr 2005
Bildiriler: 117
Alıntıyla Cevap Gönder
İşte ben bu nedenle iletiyi kullanıyorum ya Sayın Adsız. Desteğiniz için teşekkürler. Sormacada da böyle bir şık olmadığı için oy kullanamadım. Crying or Very sad
Kullanıcı kimliğini gösterDorukhan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
e-mail İLLETİNDEN KURTULMANIN YOLU
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
4. sayfa (Toplam 8 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2