Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

e-mail karşılığı
e-posta
28%
 28%  [ 30 ]
elmek
10%
 10%  [ 11 ]
e-mek
31%
 31%  [ 34 ]
başka
12%
 12%  [ 13 ]
ileti
17%
 17%  [ 19 ]
Toplam Oylar : 107

Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Eyl 2005
Bildiriler: 312
Alıntıyla Cevap Gönder
Dorukhan'a katılıyor ve ben de oyumu (şıklar arasında olmayan) iletiden yana kullanıyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterMehmet Çömez tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Dostlar seçenekler arasyna iletiyi ekledim. Bu sözcü?ü ben de kullanyyorum. Hem de seve seve. Ama ileti gönderilen bir ?eydir. Yani bir tür mektuptur. Ama bunu gönderirken kullandy?ymyz bir yöntem vardyr. Y?te benim vurgulamaya çaly?ty?ym ve kar?yly?yny bulma sevdasyna kapyldy?ym bu sözcüktür. De?i?ik yöntemlerle ileti göndermek söz konusu olabilir. Bizim vurgulamak istedi?imiz de i?te bu yöntemimn ady olan e-mail illetini kar?ylamaktyr. Yleti sözcü?ü elbette dy?lanamaz.

Dün e-mek ile gönderdi?im iletiyi aldyn my?
Burada vurgulanan bu iletinin gönderili? yöntemidir.

Genelde kar?y oldu?umuz kullanym ?u ?ekilde de?il midir?

iiimeyllerinizi gönderece?iniz iiimeyl adresimiz ?udur....

Y?te burada kar?ymyza iki kavram çykmaktadyr. Biz ise bunu ?u ?ekilde söylemeyi amaçlyyoruz:

Yletilerinizi gönderece?iniz e-mek adresimiz ?udur....

Saygylarymla


En son Tahsin MELAN tarafından Pzr Ekm16, 2005 23:53 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Eyl 2005
Bildiriler: 312
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar;

Adsyz'yn söyledi?i güzel bir söz var, gürültüye gitmesin lütfen:
Alıntı:
YNTERNATYONLA YANY ?YMDYKY KAR?ILI?I ULUSLARARASI KELYMESYNYN ÖNCEKY HALY ARSIULUSAL YDY ULUSLARI ULUSAL HALYNDE ALIP ARASI KELYMESYNYN DE ARSI ?EKLYNDE ALIP ARSI ULUSAL HALYNDE KABUL EDYLMY?TY


Gördün mü de?erli ADSIZ karde?im? E?er Türkçesini bulmaya çaly?yrsan, ba?langyçta yanly? da olsa sonradan do?rusunu bulup yanly?yny düzeltebiliyorsun. Buna fikir yürütme deniyor yanylma de?il. E?er Uluslararasy sözünde anlatty?yn ?ey do?ruysa olan budur, ba?kasy de?il. Yoksa sen hala INTERNATIONAL diyenlerden misin? Benim bildi?im pek kalmady da onlardan...

Ulu Önder'imizin de bu konuda bir caymy?ly?y yok ayryca. Yapty?y tek ?ey, türetilen yanly? sözlerin do?rusu bulunana kadar sözü askyya almakty hepsi bu. Kary?tyrylmasyn lütfen. Di?er türlüsünü söylemek bilgisizce bir konunun saptyrylmasy olur. Amman dikkat.

Bu arada arkada?lar neden ileti seçene?ine benden ba?ka kimse oy vermedi? Kendimi, kendi köyünde kendine oy veren muhtar adayy gibi hissettim. Crying or Very sad Sevgili Dorukhan bari sen de bir oy ver de kendimi yalnyz hissetmeyeyim. Very Happy

Sevgiyle...
Kullanıcı kimliğini gösterMehmet Çömez tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 79
Şehir: Samsun
Alıntıyla Cevap Gönder
Çömez demiş ki:
Bu arada arkada?lar neden ileti seçene?ine benden ba?ka kimse oy vermedi? Kendimi, kendi köyünde kendine oy veren muhtar adayy gibi hissettim. Sevgili Dorukhan bari sen de bir oy ver de kendimi yalnyz hissetmeyeyim.

Tahsin Melan demiş ki:


iiimeyllerinizi gönderece?iniz iiimeyl adresimiz ?udur....

Y?te burada kar?ymyza iki kavram çykmaktadyr. Biz ise bunu ?u ?ekilde söylemeyi amaçlyyoruz:

Yletilerinizi gönderece?iniz e-mek adresimiz ?udur....

Saygylarymla
Hocam ben de "ileti"yi çok kullanyyorum da, Sayyn Tahsin Melan'yn bu fikrine de katylmyyor de?ilim.
Kullanıcı kimliğini gösterElif Karakoç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Değerli dostlar. ADSIZ gibi, gerçekleri çarpıtanlar, girdikleri yerlerde ilgi odağı olmak için ona buna sataşanlar hep oldu; bundan sonra da olacaktır. Ona yanıt vermek, onun ekmeğine yağ sürmektir. Bırakın dilediği gibi saçmalasın dursun. Konuyla ilgisi olmadığı için iletileri silinir. Biz kendi işimize bakalım. Dilbilgisini, anlambilimini ilgilendiren bir konuda en küçük bir bilimsel bilgi vermeden konuşanlarla, başkalarının bir zamanlar çokça söylediği sözleri yineyip duranlarla zaman yitiremeyiz.

Saygılar.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 Eyl 2005
Bildiriler: 172
Alıntıyla Cevap Gönder
Ya Adsız arkadaş yanlış siteye girmiş. Türkçeseverlerin bulunduğu bu site dışında Arapçaseverlerin olduğu siteler var oralara girebilir.
Kendisine dilimiz.gen.tr diye bir adres önerebilirim. Yine de kendisi bilir.
Razz

-----------------------------------
Sayın Çömez, ben de iletiye oy verdim.

_________________
ERDEMiN BAŞI DiL...
Kullanıcı kimliğini gösterdilsever tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Elmek, e-mek, ileti
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Elmek, e-mek, ileti


Merhaba dostlar.

Ben, bu bağlamda genel her tür kullanıma elverişli olmasından <ileti> için oy vermiş olmama rağmen <e-mek> sözcüğünün de (genelağ ve cep telefonu üzerinden iletişim türünü tanımlaması nedeniyle) yabana atılır bir kelime olmadığından yanayım.


Aslına bakacak olursak;
ileti, genelde sadece <bildiri> veya <yazılı gönderi(iletilen bildiri)> anlamına gelirken, <e-mek> sözcüğü, teknik iletişim aracı ağeli veya cep telefonu yolundan gönderilmiş olmayı tanımlamakla, daha hususî bir anlam kazanmaktadır.

Yazılım kolaylığından <elmek> yerine <e-mek> şeklinde kullanılması bence daha uygundur.

Ben, yerine göre her ikisini de kullanma taraftarıyım.


Selamlar


En son Kederli tarafından Pzr Ekm16, 2005 23:27 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
De?erli gönülda?lar, kederli dostumuzun söylediklerini biraz açmak ve kendi dü?üncelerimi belirtmek istiyorum.

Ben e-mail için türetilen bütün sözcükleri de?i?ik zamanlarda de?i?ik nedenlerle kullandym ve insanlaryn tepkilerini ölçmeye çaly?tym. "e-mail" gibi söyleni?i bile yabancy olan sözcüklerin Türkçede syklykla kullanylyyor olmasyny bir sorun olarak görmeyenler yeni sözcükleri söyledi?imde ne demek istedi?imi anlamadylar. Açyklady?ymda ise yeni sözcükleri garipsediler. Garipsemeleri belki do?al kar?ylanabilir. Çünkü, ilk kez duyuyorlardy. Aly?kanlyklar zor byrakylyr ve yeni olan ?eyler genellikle ilk ba?ta hep garipsenir. Üzücü olan asyl ?ey, bunlary saçma bulmalary ve bu önerilere hiç benimsenme fyrsaty tanymamalaryydy. "Halk be?enmez." diyerek i?i kestirip atanlar halkyn be?enmesini sa?layacak en küçük bir olasyly?y, ?ansy bile görmezden geliyorlardy. Bu tür dü?ünenlerin tepkileri bizim için ölçü olamaz. Çünkü, biz hangi öneriyi sunarsak sunalym onlar ikna olmayacaklar. Yukaryda bunun örne?ini açyk seçik gördük.

Türkçemizin güncel sorunlaryna kar?y az çok duyarly olan, dildeki olumsuz geli?melerden kaygy duyan, yenili?e açyk ki?iler ise, söylediklerim arasyndan en çok “e-posta”yy ye?lediklerini belirttiler. “Posta” sözcü?ünü dile yerle?mi? bir sözcük olarak kabul ettikleri için “e-posta”nyn kolaylykla benimsenece?ini belirttiler. Benim de çokça kullandy?ym “ileti” sözcü?ünün “mesaj” ile kary?abilece?ini belirtiler. Buradaki “mesaj” ile söylemek istedikleri, cep telefonu mesajydyr.

Benim çok küçük çaply bir sormacamdan çykan sonuç budur de?erli arkada?lar. Bu, elbette basit bir denemeydi. Bu küçük deneme, sözcük arayy?laryna nokta koyacak kadar kapsamly de?il. Bize ipucu verebilir diye aktarmak istedim.

Yleti”, aslynda “mesaj” için türetilmi? bir sözcüktü. Bu yüzden, "e-mail” ile "cep telefonu mesajy"nyn kary?tyrylma olasy?y göz ardy edilemez. Ancak, “mesaj”yn kimi zaman “e-mail” yerine de kullanyldy?yny görüyoruz. Ünlü oyuncular Tom Hanks ve Meg Ryan’yn ba?rolünü payla?tyklary “Mesajynyz Var” filmini anymsayalym. Buradaki “mesaj”, e-mail kar?yly?y olarak kullanylmy?ty.

Burada Tahsin Beyin belirlemesini çok iyi dü?ünmek gerekir. “e-mail” için önerilen “e-mek” bir bildiriyi, bilgiyi ya da herhangi bir yazyyy gönderme aracy / biçimi olarak my algylanmalydyr? Bence, evet. Tahsin Bey çok önemli bir de?erlendirme yapmy?. Telefonla / postayla / telgrafla / e-mail (e-mek, e-posta…) ile bir bildiri göndeririz. Bunlar aslynda kar?y tarafa ula?tyrylmak istenilen içeri?i göndermekte kullandy?ymyz birer araçtyr. Buna kar?yn “Dün sana bir e-mail (e-posta, e-mek...) attym.” deniyor. Burada sözü edilen aslynda “e-mail” ile gönderilen bir içeriktir. “Dün sana e-mail ile bir içerik (bilgi, belge, resim, yazy…) yolladym.” biçiminde uzun yoldan söylemek yerine kysaca “e-mail attym.” deniyor. “Telefonumun ?arjy bitti.” yerine “?arjym bitti.” denildi?i gibi. Buna benzer örnekler bir ?eyi kysa yoldan anlatma çabasynyn sonucudur.

Yleti” örne?ine dönelim. Burada dü?ünmemiz gereken ?udur: “ileti” bir içerik midir; yoksa içeri?i yollama aracy my? Sorunun yanyty, sanyrym, iletinin “içerik” oldu?u yöndedir. Bu ba?lamda, “Dün sana e-mail (e-posta / e-mek…) yoluyla bir ileti gönderdim.” yerine “Dün sana ileti gönderdim.” dendi?inde yukarydaki e-mail örne?inin tersi bir olay gerçekle?iyor. Bu kez “yollama aracy” (e-mail) de?il, “yollanan içerik” (mesaj) belirtiliyor. Bütünün yerini tutacak parça söyleniyor. Aslynda burada iletilmek istenilenin ("ileti"nin) yollama biçimi söylenmemi? oluyor. Kar?ydaki ki?inin bunu anlamasy bekleniyor.

Bu konudaki kavram karga?asy daha önce www.sinanoglu.net a?elinde de söz konusu edilmi?ti. Ben o zaman e-mail için “e-ileti”, telefon mesajy için de “kysa ileti” denmesini önermi?tim.

Yorumlarynyzy bekliyorum.

Saygylar.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Hzr 2005
Bildiriler: 117
Alıntıyla Cevap Gönder
E-ileti ve kysa ileti açyklamalaryna katylyyorum. Di?erleri de Türkçe olmady?y için kullanmak istemiyorum.

Bu arada Sayyn Çömez; oy kullanamyyorum. Sayfa buna izin vermiyor. Hakkymy ba?ka bir seçenek için mi kullandym yoksa? Confused
Kullanıcı kimliğini gösterDorukhan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sanırım evet Very Happy

(Haksızlık olmasın diye herkes için tek oy hakkı var)
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Hzr 2005
Bildiriler: 549
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
De?erli Dil Gönüllüleri,

'Yleti' sözcü?ü henüz içeri?ini doldurmu? bir sözcük de?ildir. Daha do?rusu, ileti?im alanynda son dönemde ortaya çykan geli?meler sonucu (cep telofonu ve bilgisayarlarda a?sunarsal geli?meler) yeniden bir içerik yapylanmasy geçiren bir sözcüktür.

'e-posta, e-mail, elmek, e-mek' sözcüklerinin tümü ba?larynda ta?ydyklary '-e, el' belirtkileri dolayysyyla 'e-ileti(=message)' den ba?ka bir anlam ta?ymyyorlar gerçekte. Durum böyleyken, e-ileti sözcü?ünü hepsinin yerine kolaylykla ve ba?aryyla kullanabiliriz.

Biz 'e-posta, e-mek, elmek' gibi özdilden olmayan türetimler yapyp bunlary elektronik a?ortamy ileti?imine ta?yrsak, kendi ellerimizle kendi ayaklarymyzy ba?lamy? 'e-ileti' sözcü?üne dar bir pantolon dikmi? oluruz ve bu darly?yn özdilimizde kendi elimizle olu?turdu?umuz bir kysyrlyk yaratty?y gerçe?ini bir süre sonra acy bir biçimde görürüz. Ancak, bu kez geriye dönüp e-ileti sözcü?ünü yeniden içerik yapylandyrmasy içine sokamayyz, i? i?ten geçmi? olacaktyr artyk.

Daha önce de belirtti?im gibi, elektronik a?ortamyndaki posta i?i, e-iletiden ba?ka hiçbir ?ey de?ildir ve bu ortamdaki posta i?ini iletiden ba?ka hiç bir yolla yapamazsynyz.

Cep telefonlaryna ili?kin olarak da; bilindi?i üzere, kysa-ileti, uzun-ileti sözcükleri kolaylykla ve ba?aryyla uygulanabilir.

Bir kere, e-iletiyi yerle?tirebilirsek, a?ortamy ileti?imi giderek çok daha syk ve yaygyn bir kullanym bulaca?yndan geleneksel anlamda ileti?imde kullanmakta oldu?umuz 'posta' sözcü?ünü bile ileride dilimizden kendili?inden silip süpürebilecektir. Sizlerde bilirsiniz ki, dillerde 'a?yz ve kulak' aly?kanlyklary çok önemlidir -duydu?umuzu konu?ma, konu?tu?umuzu duyma e?ilimimiz vardyr-. Elektronik a?ortamy dolayysyyla sürekli 'e-ileti' sözcü?üyle yo?rulan insanlar bir süre sonra geleneksel ileti?imdeki posta sözcü?ünü belleklerine geri ça?yrmak yerine, ba?taki 'e-'yi atyp kolaylykla ileti diyebileceklerdir, kim bilir...neden olmasyn ? Ama biz, 'e-posta, elmek, e-mek' gibi özdilden olmayan sözcükleri yeni kullanym alanlaryna (elektronik a?ortamyna) ta?yrsak bunun gerçekle?meyece?i de açyk. Sonra da birileri çykyp, posta Türkçe de?il, elmek Türkçe de?il, Türkçe toplama bir dil diye ileti yazar.

Diyece?im odur ki, elbette yabancy sözcükler olacaktyr dillerde, ancak, bunlary ilk kullanym alanlarynda kalypla?my?/donmu? bir biçimde tutmazsak -bunlary türetimlerde kullanyrsak yada bunlara yeni kullanym alanlary açarsak- kendi bindi?i daly, kendi kesen durumuna dü?mez miyiz arkada?lar?

Açyklady?ym üzere, a?ortamyndaki posta sözcü?ü ile ileti sözcü?ü hem i?levsel hem de anlamsal hiç bir ayrym ta?ymamaktadyr. ?u an önümüzde kaçyrmamamyz gereken çok önemli bir yapasylyk (fyrsat) vardyr ve e-posta, e-mek gibi önerilerle kaçmak üzeredir.

Sevgi ve saygylarymla esenlikler dilerim.

_________________
www.gelgelturkce.blogcu.com
Kullanıcı kimliğini gösterbensay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Dostlar ayny çerçeve içerisindeyiz. Ama unutmamamyz gereken çok önemli bir nokta var. Kar?ymyzdaki syradan bir sözcük de?il. "e-mail" sözcü?ünün kimlere hükmetti?ini, aldy?y yolu, kullanymyndaki özelli?i, yapysy, ?ekli ?emali... Kysaca pek çok etken var. Bu konu ba?ly?yny açmadan önce yapty?ym incelemeleri ve vardy?ym sonucu konu açyly? makalemde ve bölüm içerisindeki yorumlarymda en ince ayryntysyna kadar uzun uzadyya i?lemeye, nedenleriyle birlikte açmaya çaly?tym. Sonuçta geldi?im noktayy da "e-mek" diyerek noktaladym. Neden "e" ve yanynda "-" neden "mektup" de?il de sadece "mek"? Bunlaryn hepsini daha sorular sorulmadan yanytladym. Vardy?ym sonuç dikkate alynmady?y sürece de "e-mail" illetini hiç bir ?ekilde engelleyemeyece?imize inanyyorum.

Elbette gönül ister ki sadece "ileti" olsun. "Elektronik mektup" olsun. "Elektronik posta" olsun. "A? iletisi" olsun. Fakat "e-mail" özentisi içindeki hiç kimseye bunlary söyletemezsiniz. Mutlaka sizi kar?y savunacak bir ?eyleri olacaktyr.

Ben memnun muyum araya çizgi atmaktan? Ben memnun muyum sözcü?ü kesmekten? Hadi ben yanly? yapyyorum. "elmek" derken sözcü?ü kesme yöntemini dy?lamayan TDK'de mi yanylyyor? Bu yöntem defalarca kullanylmy? ve türetmede geçerli bir yöntem olarak kabullenilmi?tir. Dikkat ediniz. e-devlet, e-dany?ma, e-aly?veri?, e-kitap... vb. pek çok kullanym ?ekliyle bu ara çizgi istesek de istemesek de dilimize, ya?antymyza girdi. Hem de öylesine girdi ki kaldyrmak isterseniz iki uçu da elinize batacak, gücünüz yetmeyecektir. “E-mail” illetine istesek de istemesek de benze?medi?imiz sürece çyky? yolu bulunamayacaktyr. Çünkü çok hyzly ve büyük bir kullanym alany kazanarak yerle?meye çaly?maktadyr. Dilim “yerle?ti” demeye dönmüyor. Ama akylly uslu ki?ilerin bile yayvan yayvan “meyl, iiiimeyll” adresimiz dediklerini duydukça açyk söylemek gerekirse umudumu yitirmiyor de?ilim. Her ?ey bir yana bari “e-mek” diyelim diyorum. Böylece o kalypla?anlara da yakla?my? oluruz. En azyndan yazymyyla, görünümüyle…

Amaç tek: Dilimizi kirletmemek.
Bu sevda ile yapylan her ele?tiri, açyklama kutsaldyr.

Sevgi ve saygylarymla.

Tahsin MELAN

NOT: Lütfen yeni katylymcylaryn yazylanlary okumadan yorum yapmamalary rica olunur.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 Eyl 2005
Bildiriler: 172
Alıntıyla Cevap Gönder
ileti

_________________
ERDEMiN BAŞI DiL...
Kullanıcı kimliğini gösterdilsever tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
Eğer büyük yazmakla kabul edilecekse bari bende öyle yapayım. Very Happy

e-mek
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Evet, e-mek 'emek' telaffuzu çok kolay ve e-mail de ısrar edenlerin ikna edilebilmeleri için uygun sözcük.

e-mek: .....@dilimiz.com

ne hoş değilmi...
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
e-mail İLLETİNDEN KURTULMANIN YOLU
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
5. sayfa (Toplam 8 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2