Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Bu başlık kilitlenmiştir; cevap yazamaz, bildirileri değiştiremezsiniz
TÜRKÇE OLYMPYYADI
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Geçenlerde bir ileti aldym. Aslynda bu tür iletilere aly?y?ym. Ama bu biraz daha farkly idi. Farky da bu ne perhiz bu ne lahana tur?usu dedirten cinsten olmasyydy. Benden, gönderdi?i, a?a?yda yayynlayaca?ym hareketli tanytym resmini (Onlar banner diyor) ve ekteki duyuruyu yayynlamamy istiyorlardy. Her iki isteklerini de yerine getirece?im. Çünkü yapylacak i?in güzelli?ine inanyyor, dilimiz adyna katkyda bulunaca?yny umuyorum. Gönlüm böyle istiyor. Daha sonra da bazy sykyntylarymy dile getirece?im.Alıntı:

BASIN BÜLTENY 29.05.2006

DÜNYADA EN YYY TÜRKÇE KONU?AN KYM?

TÜRKÇE DÜNYA DYLY OLMA YOLUNDA


Renkleri, yrklary, dinleri ayry ama konu?tuklary dil ayny… Türkçe’yi yabancy dil olarak seçen 355 ö?renci, 4. Uluslararasy Türkçe Olimpiyady için Ystanbul’a geliyor. Ö?renciler, 9-16 Haziran tarihleri arasynda yapylacak olan 4. Uluslararasy Türkçe Olimpiyady’nda altyn madalya alabilmek için ter dökecek. Meclis Ba?kany Bülent Arynç’yn olimpiyat me?alesini yakmasyyla ba?layacak olan final gecesinde, yary?maya katylan 83 ülkenin büyükelçileri, Türk devlet erkanynyn bazy üyelerinin katylaca?y final gecesi ve ödül töreni, sürprizleri ve renkli görüntüleriyle de uzun süre konu?ulacak.

Uluslararasy Dil Ö?retim Derne?i tarafyndan bu yyl 4’üncüsü düzenlenen Uluslararasy Türkçe Olimpiyady, be? gün boyunca renkli görüntülere sahne olacak. Amerika’dan Vietnam’a, Brezilya’dan Tanzanya’ya kadar tam 83 ülkeden 355 yabancy ö?renci, Türkiye’de “En iyi Türkçe” için yary?acak.
9-14 Haziran tarihlerinde yary?ma bölümü Kyzylcahamam’da, finali de Ystanbul’da yapylacak olan 4. Uluslararasy Türkçe Olimpiyady’na katylmaya hak kazanan ülkeler syrasyyla, ABD, Afganistan, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Banglade?, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Burkina Faso, Burma, Brezilya, Cezayir, Çad, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Endonezya, Etiyopya, Fas, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gana, Gine, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, Yngiltere, Ytalya, Ytalya, Japonya, Kamboçya, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kyrgyzistan, Kyrym Ö.C., Kolombiya, Kosova, Laos, Letonya , Litvanya, Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Malavi, Malezya, Mali, Meksika, Mysyr, Mo?olistan, Moldova, Moritanya, Mozambik, Nahçivan Ö.C., Nepal, Nijer, Nijerya, Norveç, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, Polonya, R.F. Tataristan, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Srilanka, Sudan, ?ili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna, Vietnam ve Yemen.

BYR YILDIR HAZIRLANIYORLAR
Türkiye’deki yary?ma için tam bir yyldyr hazyrlanan 355 yary?macy, kendi ülkelerinde de bir dizi synav ve yary?ma sonrasynda seçilen ö?rencilerden olu?uyor. 13-21 ya? arasy ö?rencilere açyk olan yary?ma, ülkesinde ö?renim gördü?ü dilin dy?ynda yabancy dil olarak Türkçe’yi seçmi? olanlara açyk. Ülkesini temsil edecek ö?rencinin, önce synyf, ardyndan okul, son olarak da okullar arasy düzenlenen Türkçe yary?masynda ülkesinde birincili?i kazanmy? olmasy gerekiyor. Ülkeler, tek ö?renciyle katylabildi?i gibi takym halinde de yary?maya katylabiliyorlar.
2005 ö?renim yylyyla birlikte ba?layan yary?ma, yyl sonunda sonuçlanyyor ve Türkiye’de düzenlenecek olan olimpiyadla birlikte son buluyor.
Final gecesi Ystanbul’da Myshowland’de yapylacak olan 4. Uluslararasy Türkçe Olimpiyady, Türkçe Yary?masy, ?iir Yary?masy, ?arky Yary?masy, Sahne Oyunlary Yary?masy, Kompozisyon Yary?masy, Sunum Yary?masy, Resim Yary?masy, Hikaye Yary?masy, Ülke Tanytym Stantlary Yary?masy olmak üzere dokuz kategoride gerçekle?tirilecek…. Yary?ma kategorilerinden biri olan Türkçe Temel Beceriler Yary?masy da kendi içinde alt bölümlerde birincilerini arayacak. Alt kategorilerde; Temel Seviye Türkiye Türkçesi Kategorisi, Temel Seviye Yabancy Dil Türkçe Kategorisi, Orta Seviye Türkçe Kategorisi, Yleri Seviye Türkçe Kategorisi, Ana Dil Türkçe Kategorisi bulunuyor.
Yary?mayy kazananlara madalya ve para ödülü verilecek.

KÜLTÜR BAKANLI?I VE TYKA (TÜRK Y?BYRLY?Y VE KALKINMA YDARESY BA?KANLI?I) DA DESTEKLYYOR
Türkçe’yi dünyada hak etti?i konuma getirmek, dilimizin daha yaygyn bir ?ekilde kullanylmasyny sa?lamak ve Türkçe’yi en iyi ö?renenleri ödüllendirmek amacyyla 2003 yylyndan beri düzenlenen Uluslararasy Türkçe Olimpiyady, Kültür Bakanly?y ve Türk Y?birli?i ve Kalkynma Ydaresi Ba?kanly?y tarafyndan da destekleniyor.
Türkçe Olimpiyady, ba?lady?y günden bu yana katylan ülke sayysynyn artmasy nedeniyle bir çy? gibi büyüyor. 2003 yylynda 17 ülkeyle ba?layan ve bugün 84 ülkeye ula?an yary?macy ülke sayysy ?imdiden gelecek yyl için 120’ye yükselmi? durumda. Dilini ö?rendikleri ülkeyi gören ve insanlaryyla kayna?an yüzlerce ö?renci ve ö?retmen, ülkelerine dönerken beraberinde tatly anylar da götürüyorlar. Y?te bu nedenden dolayy Türkçe Olimpiyady, Türkiye’nin tanytymynda da büyük rol üstleniyor.

OLYMPYYAT ATE?YNY MECLYS BA?KANI BÜLENT ARINÇ YAKACAK
Türkiye’ye kafileler halinde gelecek olan yary?macy ö?renciler, Ankara Kyzylcahamam’da 9-16 Haziran tarihleri arasynda konaklayacak ve buradaki jüri tarafyndan çe?itli kategorilerde synavlardan geçirilecekler. 17 Haziran’da Ystanbul’a gelecek olan yary?macy ö?renciler, ülkeler için özel olarak hazyrlanmy? araçlarla olu?turulacak konvoyla Anadolu yakasyndan hareketle Avrupa yakasyndaki ülke standlary fuar alanyna gelecekler. Konvoy araçlarynda her ülkenin olimpiyat ?ampiyonu yary?macylar, ülkelerine ait otantik kyyafetlerle bulunacak ve halkla sohbet edebilecekler. Ayny günün ak?amynda olimpiyat konvoyu ile fuar alanyna getirilen ate?, Meclis Ba?kany Bülent Arynç’a teslim edilecek. Meclis Ba?kany Bülent Arynç’yn dev olimpiyat me?alesini yakmasynyn ardyndan 83 ülkeden 355 ö?renci hep bir a?yzdan Ystiklal Mar?y’ny söyleyecek ve ödül töreni ba?layacak.

TÜM TÜRKYYE OLYMPYYAT POSTERLERYYLE DONATILACAK
Yary?maya katylan ülkelerin büyükelçileri, devlet erkanyndan isimlerin de katylaca?y final gecesi öncesinde tüm Türkiye, 4. Uluslararasy Türkçe Olimpiyady posterleriyle donatylacak. Otobüs duraklaryndan billboard’lara otobüslerden üst geçitlere, kadar ülke genelinde pek çok yerde 4. Uluslararasy Türkçe Olimpiyady’nyn posterleri olacak.

TÜRKÇE Ö?RETENE DE ÖDÜL VAR
Yary?mada dereceye giren ö?rencilerin ö?retmenleri de unutulmuyor. Ö?rencilere Türkçe’yi ö?reten ö?retmenler de bir anlamda kendi aralarynda yary?yyor ve ö?rencisinin ödül almasyyla birlikte ö?retmen de bir madalya kazanyyor.
Ödüllendirilecek olan ki?iler, Türkçe konu?an ö?renci ve onlara Türkçe’yi ö?reten ö?retmenler de?il… Yary?ma da ayryca bir de Jüri Özel Ödülü verilecek. Üç dalda, iki?er ki?i de Ali ?ir Nevai Ödülleri, Gaspraly Ysmail Ödülleri ve Karamano?lu Mehmet Bey Ödülleri’nin sahibi olacak.

GÜÇLÜ SPONSORLAR TARAFINDAN DESTEKLENYYOR
Türkçe dilinin daha da yaygynla?masyna büyük katkysy olan 4. Uluslararasy Türkçe Olimpiyady’nda Türkiye’nin önde gelen firmalary da sponsor olarak yerlerini alyyor. Ystanbul Büyük?ehir Belediyesi, Aytaç, Bank Asya, Ülker, Zambak Yayynlary, Colins, Kalebodur, Dilset Yayynlary, Graniser Seramik, Romanson, Subaru ve U?ur Mondial, tüm organizasyon boyunca üzerlerine dü?en görevi yerine getirecekler.


FYLYZ ÖCAL 0 533 772 30 06
filiz@deepiletisim.com
DEEP YLETY?YM 0 212 219 61 20 (Pbx)?imdi gelelim zurnanyn zyrt dedi?i noktaya:

Gönderen:

Gürkan Vural
Olimpiyat Basyn ve Halkla Yli?kiler Koordinatörü

Yetkili arkada?yn KOORDYNATÖR oldu?unu görüyoruz. Türkçemiz yetmedi?i için anlamyny anlamakta zorlanyyoruz.
Dahasy var, bu hizmeti veren kurulu?un ady DEEP YLERTY?YM. Yine cahilli?imizden olsa gerek anlamakta zorlanyyoruz.

Vah benim dilim vah. Senin, seni dilim dilim edenlerin eline emanet edildi?ini de gördük ya artyk söyleyecek söz kalmady.

Sözüm DEEP ilgililerine de?il, hadi onlar i?in farkynda de?il(!), ki?isel çykarlary u?runa dilimizi katletmekten geri kalmyyorlar. Bre akylly uslu adam olmasy gereken bu i?i ayarlayan sayyn yetkililer size ne oluyor? Böyle bir gaflete nasyl dü?üyorsunuz? Ba?ka halkla ili?kiler kurabilecek kurulu? yok muydu? Yapty?ynyz i?e ters dü?en bu uygulamadan hiç mi rahatsyz olmadynyz? Sayenizde DEEP sözcü?ü, önü açylan bu ?irket aracyly?yyla dilimize yerle?meye çaly?maktadyr. Bunu hiç mi dü?ünemediniz? Bunun vebali sizin boynunuzadyr.

Gere?inin yapylaca?y umuduyla. Bir sözcük bir sözcüktür.

Saygylarymla


En son Tahsin MELAN tarafından Sal Hzr06, 2006 15:45 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu ileti bana geldiğinde küçük çapta bir yazışmamız olmuştu onu da aktarmak istiyorum.

Alıntı:

---- Original Message -----
From: Filiz ÖCAL
To: 'Tahsin MELAN'
Sent: Sunday, June 04, 2006 6:01 PM
Subject: RE: Teşekkür ve bir uyarı

Tahsin Bey,

Mesajınız için öncelikle teşekkür ederim. Biz Deep İletişim olarak basın ve halkla ilişkiler alanında hizmet veren bir firmayız. Yani Türkçe öğrenimi ile ilgili bir kuruluş falan değiliz. 4. Uluslararası Türkçe Olimpiyadı bizim etkinlik süresince basın koordinasyonunu yapacağımız bir aylık bir iş. Dolayısıyla organizasyonun içeriği Deep iletişim’i bağlamaz. Eğer öyle olsa, hiç dinlemediğim ya da beğenmediğim bir albümü veya bir sinema filmini de tanıtmamam lazım. Bu profesyonel bir iştir. Doğrudur, Deep İletişim adını eleştirebilirsiniz kendinize göre, ama bu 4. Uluslararası 4. Türkçe Olimpiyadı ile ile ilişkili olamamalı diye düşünüyorum.

Her türlü emeğiniz için teşekkürler, ama aradaki ayrımı iyi anlamanızı umuyorum

Saygılar

Filiz Öcal 0 533 772 30 06

Deep iletişim 0 212 219 61 20

--------------------------------------------------------------------------------

From: Tahsin MELAN [mailto:tahmel@hotmail.com]
Sent: Sunday, June 04, 2006 3:53 PM
To: filiz@deepiletisim.comhalkla i
Subject: Teşekkür ve bir uyarı

Sayın Öcal,

Banner adıyla sözünü ettiğiniz HAREKETLİ TANITIMı gönderdiğiniz için teşekkürler. Ama kuruluşunuz hakkında hiç bir bilgim yok. Yanılmıyorsam, gördüğüm kadarıyla Türkçe öğretimiyle ilgili bir kuruluşsunuz. Şimdi ben sizden hizmet alacak biri olsam önce şöyle düşünürüm: Düşüncelerimi yazıya dökeceğim.

"Bu adamlar Türkçe adına işler yapmaya kalkışıyorlar ama Türkçeye saygıları yok. Adından belli DEEP İLETİŞİM. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Ciddiye almaya bile değmez."

Sizden gelecek yanıt doğrultusunda bu olayı şu an kısa süreli bakımda olan YAZIŞMALIK ortamına, tartışmaya açacağım. Bunu size bildireceğim.

Sonsuz saygılarımla

DİLE SAYGI KENDİNE SAYGIDIR

Tahsin MELAN
DİLİMİZ SİTELERİ Yöneticisi
www.dilimiz.com

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
TÜRKÇE ile ilgili bu güzel uygulamayy ben de takdirle kar?ylyyorum.

Sayyn Hocamyzyn belirtti?i çeli?kili durumu kynyyorum.

Aslynda bu tür kurulu?lara bu isimlerin verili?indeki uygulamayy kynamak gerekiyor.

DEEP ne demek? Yngilizce bilmek zorunda myyyz? Yoksa bu bir kysaltma olabilir mi? Very Happy

?irket yetkililerinin bunu hangi amaça yönelik olarak seçtiklerini merak ediyorum. Mutlaka kendilerince geçerli sebepleri vardyr.

Saygyyla kalyn.
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Eyl 2005
Bildiriler: 312
Alıntıyla Cevap Gönder
Sanyrym yazy uzun oldu?u için yary?manyn yapylaca?y yer dikkatinizden kaçty arkada?lar:
Alıntı:
Final gecesi Ystanbul’da Myshowland’de yapylacak olan 4. Uluslararasy Türkçe Olimpiyady...


Bu arada DEEP yetkilisi de a?zymyzyn payyny vermi?. Aferin ona. "Senin Türkçe kaygyn beni ba?lamaz karde?im" diyor ÖCAL Hanym. Para gelsin de hangi yoldan gelirse gelsin zihniyeti aklyma bir i?yerinde gördü?üm ?u yazyyy getiriyor. Kim söylemi? bilemiyorum. Güzel bir çerçeve içinde güzel bir yazyyla yazylmy?:

TANRIM;
PARANIN EGEMEN OLDU?U ?U GÜNLERDE
SEN BENY DOSTLARIMDAN KORU
DÜ?MANLARIMLA BA?A ÇIKMASINI BEN BYLYRYM


Bu arada sondaki sert ünsüzün her zaman yumu?amady?yny biliyorum. Ceket sözcü?ü bunlardan biridir. Hukuk ve olimpiyat sözcükleri de böyledir. Olimpiyady de?il olimpiyaty diye yazylyr. Yanly? my biliyorum?

Bu yary?maya OLYMPYYAT sözcü?ünden ba?ka verilebilecek bir ad yok muydu? Dü?ünce güzel, kutlarym. Ke?ke uygulama da bu kadar nitelikli olabilseydi. Neresinden tutsan elinde kalyyor.
Kullanıcı kimliğini gösterMehmet Çömez tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn ÇÖMEZ te?ekkürler. Hep sivri dilli oldu?um söyleniyor. Beni yalnyz byrakmady?ynyz içindir te?ekkürüm. Bir de öküz altynda buza?y aryyormu?um. Özür diliyorum. Y?te ben böyleyim.

Aslynda bu i?e SPONSOR olanlar bana da olsalar ne güzel olurdu.

Bu duyurunun daha pek çok aksak ve çeli?kili yönü var. Hani bulmacalar olur "7 yanly?y bulun" gibi. Bu i? buna benzedi. Bakalym kimler hangi noktalara dikkat çekecek.

Dilimizin sivrili?i onurumuzdandyr. Bildiklerimizi söyleyelim ki bir daha böyle saçmalyklara fyrsat vermeyelim.

Saygylar


En son Tahsin MELAN tarafından Sal Hzr06, 2006 22:48 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:

4. Uluslararasy Türkçe Olimpiyady bizim etkinlik süresince basyn koordinasyonunu yapaca?ymyz bir aylyk bir i?. Dolayysyyla organizasyonun içeri?i Deep ileti?im’i ba?lamaz.Bana dokunmayan yylan bin ya?asyn. ÇÖMEZ Beyin dedi?i gibi: "Para gelsin de hangi yoldan gelirse gelsin."

Yazyklar olsun.

Hadi Olimpiyady anladyk. Yerle?ti, ba?ka bir ?ey diyemeyiz diyelim. Pekala koordinasyon, organizasyon ne oluyor sayyn DEEPçiler. Oldu olacak bütün cümleyi Yngilizce yazsaydynyz.

Rica etsek Sayyn ÖCAL bu sözcükleri bize açyklar my acaba?
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Sözün özü söylenmiş.

Alıntı:

Vah benim dilim vah. Senin, seni dilim dilim edenlerin eline emanet edildiğini de gördük ya artık söyleyecek söz kalmadı.
Kullanıcı kimliğini gösterGülnur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 27 May 2006
Bildiriler: 9
Şehir: Balykesir
Alıntıyla Cevap Gönder
Değerli Arkadaşlar,

Herşeyden önce böylesine müstesna bir konudan beni haberdar eden arkadaşıma teşekkür ederim.
Efendim söyleyecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Para her kapıyı açtığı gibi bu kapıyı da ardına kadar açmış görünüyor. Ancak biz Türk Diline gönül vermiş insanlar, elbette birgün doğruyu herkese göstereceğiz.

Selam ve Sevgiler...

_________________
Türk Dili Kurtulacak
Kullanıcı kimliğini gösterharunaltay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir iki sözüm daha olacak.

Çok güzel bir amaca hizmet eden, en azyndan o niyetle yola çykylan bu etkinli?i kutlamamak, onaylamamak elde de?il. Ama “neden” sorusuna takylmadan olmuyor. Neden bunun ady OLYMPYYAT. Yanylyyorsam özür dilerim. Ama hangi sözlü?ü açsanyz ve bu sözcü?ü arasanyz size spor oyunlaryndan söz eder. Yani olimpiyat aly?yla gelmi? spor yary?malary için kullanylyr. Oysa burada kimler hangi spor kar?yla?masynda. Böyle bir durum söz konusu de?il. O halde nedir bu özenti? “Yary?ma” deyin “?ölen” deyin… ne derseniz deyin. Ama lütfen olimpiyat demeyin.

Y?i yapmy? olmak için yapmak de?il amacyna uygun yapmak en güzelidir. Yapylan i? ve içerik tutarly olmalydyr. Aksi halde ortada gerçekten çok iyi bir niyet bile olsa güven sarsylyr.

?imdi gelin yukarydaki esas duyuru içinden alynty yapty?ym a?a?ydaki 3-5 satyry okuyalym. Türkçe ile olan yakynly?yna siz karar verin.
….
Final gecesi Ystanbul’da Myshowland’de yapylacak. Finalde çe?itli Türkçe kategorileri, özellikle “Ülke Tanytym Stantlary” yer alacak. Duraklardan billboard’lara her yerde posterler olacak.

Sponsorlar:
…. Bank Asya, ……. Colins, ……, Graniser Seramik, Romanson, …… U?ur Mondial organizasyon boyunca görev yapacak.


Yemini billah olsun, adyna ödül konulan Ali ?ir Nevai’nin, Gaspyraly (do?rusu böyledir) Ysmail’in, hele hele Karamao?lu Mehmed Bey’in kemikleri syzlayacaktyr.
Kullanıcı kimliğini gösterGülnur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 79
Şehir: Samsun
Alıntıyla Cevap Gönder
Çömez demiş ki:
Bu arada sondaki sert ünsüzün her zaman yumu?amady?yny biliyorum. Ceket sözcü?ü bunlardan biridir. Hukuk ve olimpiyat sözcükleri de böyledir. Olimpiyady de?il olimpiyaty diye yazylyr. Yanly? my biliyorum?Ben de bu konuya takyldym... Baktym ama bulmadym. Do?rusu nedir?
Kullanıcı kimliğini gösterElif Karakoç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn ELYF_KA, güzel bir noktaya de?indiniz. Konunun yeri burasy de?il ama kysaca geçi?tirelim.

Ünsüz yumu?amasyna konu olan dört ses (harf)'ten (p, ç- t, k) en uyumsuzu "t" dir. Verdi?iniz "hukuk" örne?inde oldu?u gibi bazen "k" de söz dinlemez. Dolayysyyla "ceket" ve "hukuk" örnekleriniz do?rudur (ceketi / hukuku). Ama olimpiyat derken sondaki "t" burada söz dinleyip, kurallara uyuyor ve "d"ye dönü?üyor.

Yukarydaki metni yazanlaryn buna pek dikkat ettiklerini sanmyyorum. Dikkat ederseniz bu sözcükle ilgili tutarsyz yazymlary var.

Hikâyeyi biliyoruz, deveye sormaya gerek yok. "Neresi do?ru ki? "

Saygylarymla

NOT: Bu konuyu, gerekirse YAZIM KURALLARI bölümünde tekrar ayryntylaryyla i?leriz.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
nasılsınTürkçe
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
merhabalar

Ylk ba?ta sevinerek açty?ym bu e-mektup daha sonra beni gerçekten üzdü.

Bu düzenlemeyi kim yapyyor? Kimin sorumlulu?u altynda ?( yani bu DEEP'in dy?ynda)

Bence hem bu sorumlu devlet kurumuna hem de DEEP adly 'Y?LETMEYE' kynama e-mektuplary yollayalym. E?er bu kynama iletileri belli bir sayyya ula?yrsa en azyndan ileriki yyllarda daha mantykly bir kurulu? seçilebilir.

Ne Dersiniz?

Bu iletiyi kim attyysa ilgililerin e-mektup adreslerini atmasyny da rica ediyorum.

Te?ekkür ederim
Yyi Günler


Gün geçtikçe Türkçe'ye verilen de?er artyyor. Türkçe sevdalylary ço?alyyor. Türkçe için hâla umut var. Herkesi bilinçlendirmeliyiz. Kolay gelsin.
nasılsınTürkçe
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Basyn Bildirisinde yaptyklary sözcük hatalary:

Final gecesi>>>> SON GECE
Bilboard>>>> YLAN TAHTASI
Gaspraly>>> GASPIRALI
Sürprizler>>>?A?IRTICI
Stant>>>> SERGY, SERGYLYK
Kategori>>>>ALAN
Rol>>>GÖREV
Otantik>>>>GELENEKSEL
Kompozisyon >>> BYLE?KE
Jüri>>>SEÇYCY, SEÇMEN
Konvoy>>>BÖLÜK, KATAR
Fuar alany>>>SERGY ALANI (do?ru mudur?)
Poster>>>>(sizce ne diyebiliriz?)

Y?in üzücü kysmy ise bu iletinin bir basyn bildirisi olmasy yani herkesin okuyacak olmasy. Ve aralarynda hali hazyrda kullanylan sözcüklerin bile (geleneksel,alan) Yngilizce'sini kullanmy?lar.
"Türkçe Dünya <dili olmakta"?!..
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
"Türkçe Dünya dili olmakta..."

Bu nasyl bir tesbit anlayamadym.
Aynen "PKK çöktü..." haberleri gibi...
Belki olmasy gerekebilir ama belirtileri nerededir?
Bu tür ezbere ba?lyklara ezbere yoyrumlar yapmaktan kaçynalym.
Kyrmyzy çizgiler, Bir Türk Dünyaya Bedeldir 'ler vs...vs...
Kendimizi kandyrmayalym.
Türkçe yokoluyor.
Kulaklaryn çynlasyn Osmano?lu... (By by Türkçe...)

Selam ve sevgilerimle...


En son İsmet Barlioğlu tarafından Çrş Hzr07, 2006 22:07 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:

----- Original Message -----
From: "Gürkan Vural" <gurkan67@gmail.com>
To: <tahmel@hotmail.com>
Sent: Wednesday, June 07, 2006 10:37 PM
Subject: Dilimiz...

> Ben bir Türkçe Ö?retmeniyim, bu güne kadar bine yakyn ve any zamanda
> farkly milletten ö?rencim oldu ve bizim vesilemizle güzel dilimizi
> ö?rendiler...Türkçe konu?mak farkly ?eydir, Türkçemizi korumaya
> çaly?mak farkly ?eydir...Nice Anadolu insany vardyr ki, mükemmel
> Türkçe konu?tu?unu zanneder ama aslynda kimilerine göre onlar, eskimi?
> dilleri ile yeni nesilLere dertlerini bile anlatamazlar...Dil bir
> anla?ma aracydyr...Bununla beraber bir milletin ayakta durabilme
> deste?idir de...Farkly markalarla mücadele bu bamba?ka bir
> konudur...Siz bazen bir markanyn temsilcisi olarak bir firma
> açabilirsiniz...(SONY, CASIO v.s.) Bazen ke?fedilen bir aletin adyny
> kullanmak zorunda kalabilirsiniz...(TELEVYZYON, RADYO v.s.) Bunlar dil
> adyna verilen tavizler de?ildir...Aslolan gerek sanat alanynda gerekse
> bilimde üstün bir seviyede olabilmek, ekonomi alanynda ilklerde olmak
> ve böylece bütün bir dünyanyn sizin dilinize gereksinim duymasyny
> sa?lamak, olmazsa olmaz noktasyna gelebilmek...Bakyn o zaman sizin
> ortaya koydu?unuz hangi kelimeler hangi dillerin içine
> yerle?mi?...?unu unutmayyn...OLYMPYYAT kelimesini kullanarak YARI?MA
> yapyyoruz ama binlerce gencin dikkatini çekip bu yary?maya
> katylmalaryny sa?lyyoruz, dilimize olan i?tahy kabartyyoruz...geçen
> sene 41 ülkeden 200 ö?rencinin katyldy?y yary?ma, bu sene 84 ülkeden
> 475 ki?inin katylymyyla yapylyyor...Bu bize bir gerçe?i çok güzel
> anlatmyyor mu? Bakyn seneye in?aallah, dünyanyn bütün ülkelerinden
> onbinlerce gencin arasyndan seçilen birincilerden 500'ün üzerinde genç
> gelecek ülkemize ve dünya birincisi olmak için yary?acaklar...KÜÇÜK
> ?EYLERE TAKILMAYIN...BYZ BYLYORUZ KY YÜRÜRSEK AYAKKABILARIMIZA BAZEN
> PYSLYK BULA?ACAK AMA AYAKKABILARIMIZ TEMYZ KALACAK DYYE YERYMYZDE
> DURMAYACA?IZ...YÜRÜYORUZ BAZEN DE PYSLY?E BASIYORUZ AMA
> YLERLYYORUZ...?ÜKÜR!!!
>
> NOT: Bu arada MYSHOWLAND'de yary?malarymyzyn sonu ve madalya töreni
> yapacaktyk...Sahibi utandy ve oranyn adyny sonsuza kadar
> de?i?tirdi...?imdi tabelasy de?i?iyor...Ystanbul Gösteri ve Kültür
> Merkezi... Nasyyyyl??? bazen OLYMPYYAT da i?e yaryyormu? de?il mi?
>Gürkan Vural
Olimpiyat Basyn ve Halkla Yli?kiler Koordinatörü


En son Tahsin MELAN tarafından Çrş Hzr07, 2006 22:26 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
TÜRKÇE OLİMPİYADI
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 3 sayfa)  

  
  
 Bu başlık kilitlenmiştir; cevap yazamaz, bildirileri değiştiremezsiniz  
Yeni Sayfa 2