Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
iPoD
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Nis 2006
Bildiriler: 274
Şehir: Adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Güneşi Kut'tan gelir kutlu bilip
ateşi, Güneş'in ve Ay'ın Acundaki temsilcisi bilip
ey kor gibi tutuşan köynü, tutuşturan
ateş kimi ısıtan yararlı
yüreği dünden yaralı

Tanrı'nın kullarına uğurlar ola
Uğurlar ola buduna
Uğurlar ola acuna
Söz ola harman ola
köz ola kişioğlu ısına

iPod, Apple firması tarafından çıkartılan bir sabit disk tabanlı mp3 çalardır.*

Köy/küy/küğ/ günümüz Türk dünyasında ezgi, ses, müzik, ırın ölçüsü** olarak kullanılan sözlerdir.

23 Ekim 2001’de Apple tarafından ortaya sunulan ve gittikçe yaygınlaşan İpod*** için Türkçe önerim:

Köyünçe, köyneçi, köynüş, köyünek, küyner, köyneği… Hangisi olarsa olar.

“Çal” düğmesine dukununca kendiliğinden kayıtlı sesi çalar ve böylece dinleriz. Buradaki “ü(n)” dönüşlülük anlamını verir. Yerine kullanabileceğimiz diğer ek “ü(l)” olabilir.

Bin yıl geçse bunun ses veren, ezgiyen bir alet olduğu anlaşılır.

* http://tr.wikipedia.org/wiki/Ipod
** Ata Sözlüğümüz (DLT) Dizini, y. 355
*** http://en.wikipedia.org/wiki/IPod

Kullanıcı kimliğini gösterkekmeg_er tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
"iPod" ismi Apple firmasının kayıtlı etiketidir, markasıdır, etiket isimlerini değiştiremezsiniz. Farklı bir isim için şirket fazladan para ödemek durumundadır, kaldı ki farklı etiket demek farklı ürün demektir. Hiç bir şirket bunu yapmaz. Hele ki bu tür bir şirketin en son yapacağı iş budur, batar da yapmazdır, rüyanızda bile yapmazdır Razz

Bu marka gelir geçer ama genel olarak taşınabilir müzik çalarların isminin "mp3 player" (empitri pleyır) ya da "walkman" olmasını önlemek daha mantıklı bir harekettir bence. Onun türkçe adı "mp3 çalar" ya da "müzik çalar"dır, şu anda. Gençlerim bazıları bunu bazıları diğerini kullanır. Bazıları aynı cümlede ikisini de kullanır!

"Köynü" sözcüğü eski galiba, hiç duymadım. Biz gençlerin hiç birinin duyduğunu da sanmıyorum. Günlük kullanımda olmayan çağrışımı olmayan bir sözcüğün gençlerin ağzında sakız olmasını bekleyemeyiz. Belki bu sözcüğü günlük yaşama uzun vadede sokarak müzik çalar yerine bu sözcüğün gelmesini düşünebiliriz. Sanırım bu zor olurdu.
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Nis 2006
Bildiriler: 274
Şehir: Adana
Alıntıyla Cevap Gönder
OktayD demiş ki:
"iPod" ismi Apple firmasynyn kayytly etiketidir, markasydyr, etiket isimlerini de?i?tiremezsiniz.


Bu sizin koydu?unuz kural my? Ben de?i?tiririm.

OktayD demiş ki:
Gençlerim bazylary bunu bazylary di?erini kullanyr.


Ben ikisini de kullanmyyorum.

OktayD demiş ki:
Günlük kullanymda olmayan ça?ry?ymy olmayan bir sözcü?ün gençlerin a?zynda sakyz olmasyny bekleyemeyiz.


Ben böyle bir beklentiyle yazmadym. Kaldy ki gençlerin usturupsuzca a?zynda sakyz geverek dola?masyny sevmem.

OktayD demiş ki:
Belki bu sözcü?ü günlük ya?ama uzun vadede sokarak müzik çalar yerine bu sözcü?ün gelmesini dü?ünebiliriz. Sanyrym bu zor olurdu.


Bu kesinlikle inançlarymyzla ilgilidir. Benim için zor de?il. Bu bir sany da de?il.

Ypod için bir öneride bulunmu?sam bu "siz gençler" için de?il yarynyn çocuklary içindir. Benim çocu?um mu var? Yok! Yeter ki ipod ile akly kary?an Türk çocuklaryna yaryn "idiod" demesinler.

Diledi?inizi kullanabilirsiniz. Olsun da Türkçe olsun.
Saygylar

_________________
Ne yalnyzca gölge ne gölgesiz bir nesne
Kullanıcı kimliğini gösterkekmeg_er tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Oca 2007
Bildiriler: 87
Alıntıyla Cevap Gönder
Türkçe olsun da ta?tan olsun!

Böyle arayy? çaly?malary yapana saygylar olsun. Yster tutsun ister tutmasyn, "ö?rensin keratalar" (Attila Ylhan'a atyf).

Arkada?lar, ben "evrenkent"i ilk duydu?umda yadyrgamy?, bunca mesele varken... diye bir önyargyya ula?my?, bunu da bir yerlerde yazmy?tym. Ancak sonra Mustafa Kemal Pa?a'nyn a?yry tasfiyecili?in zararyny görüp de Falih Ryfky'ya "çykmaz soka?a sapmy?yz, buradan çykmamyz lazym" deyi?i aklyma geldi. Sanyrym Mustafa Kemal Pa?a dil devriminin yanly? yöne gitmekte oldu?unu görünce bir durum de?erlendirmesi yapty ve 1935'ten sonra ulus yerine millet demeye ba?lady konu?malarynda, ne ulus kelimesini yasaklatty, ne millet kelimesini. Böylece dilimiz, ilk zamanlardaki yrkçylyktan, e?anlamly ve kar?ytanlamly bir zenginli?e yöneldi. ?imdi, marka bile olsa, ipod'u Türkçele?tirmeye çaly?ma çabasy takdirle kar?ylanmalydyr, çünkü bütün dil tarty?malarymyzyn temelinde yatan mantyk nedir? Dilimizi korumak, özellikle Baty istilasyna dur demek. Elin gavuru kyrk yyllyk özbeöz Türk adlaryny de?i?tirirken (Baty Trakya'da vs.) biz onlary niye koruyalym, isterse kyrk de?il kyrkbin yyllyk olsun, mesela bir yeni icat çykty, bir yeni makine, bir yeni araba çykty my, üç günde adyny, markasyny ezberleyebilen bir millet, neden özbeöz evlatlarynyn türetti?i kelimeyi benimsemesin? Türetmecili?in ikinci iyi yönü (öz Türkçe türetme i?in sadece bir yönü, Osmanlycaya dönü? ikinci yönü) bir zamanlar Nurullah Ataç'yn Latince ve Grekçe köklerden türetmecili?ine kar?y bir yabancynyn, onu biz sömürgelerde denedik kimlik ve ki?iliklerini kaybettiler demesini hatyrlayalym. Ortalykta öyle bir kavram karga?asy var ki arkada?lar, her?eyi derli toplu ortaya koymamyz lazym. Mustafa Kemal Pa?a bile hata yaptyk dediyse, nerede kalmy?ty, ne yapylmasyny istiyordu, bunlary tarty?alym. Bu, sadece kelime temelindeki bir tarty?ma de?il, bir medeniyet, bir milli kimlik tarty?masy haline gelmi?tir.
Kullanıcı kimliğini göster14. savaşçı tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Ekm 2006
Bildiriler: 2
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:
"iPod" ismi Apple firmasının kayıtlı etiketidir, markasıdır, etiket isimlerini değiştiremezsiniz

ben de böyle biliyorum ne yazık ki.
mp3 player gibi Türkçeleştirebileceğimiz bir isim değil sanırım.
Kullanıcı kimliğini gösterpatik tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ekm 2006
Bildiriler: 106
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu ne tür bir alet edavattyr tanymam etmem. Yhtiyaç da duymam. Ama gerekenin yapylmasyndan yanayym. Adamlar üstüne YPod yazdy diye ady o mu olacak? Hiç böyle bir ?ey duymadym. O zaman kullandy?ymyz di?er aletleri de markasyyla adlandyralym. Niye "buzdolaby" diyoruz. Markasy neyse onu söyleyelim.

Bakalym daha neler çykacak. Hiç unutmam babam derdi ki "O?lum iradiyon diyi bi ?iy icat itmi?ler, adam tiiii Angaralardan, Ystanbullardan konu?unca biz di?niyece?mi?iz..." Hemi de öyle oldu. Radyo günlük ya?antymyza girdi. Kocaman kocaman bataryalary vardy. Hiç unutmam. Köyün ö?retmeni getirmi?ti ilk defa köye. Ak?amlary "Acans ba?lyyor, acans ba?lyyor..." diye köyün ileri gelenleri mektebin önüne toplanyrdy. Ysmet Pa?a'yy dinlerdik. Hey gidi günler hey. Bunlar bazylaryna masal gelir. Baksanyza YpoD çykmy?. Bakalym daha neler çykacak.
Kullanıcı kimliğini gösterZ. Şakiroğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Şub 2005
Bildiriler: 6
Şehir: Rize
Alıntıyla Cevap Gönder
Benim önerim "seslet". ses. sözcük kökü-le yapım eki,-t emir anlamında ettirgen...
Kullanıcı kimliğini gösterRecai Ataseven tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 May 2005
Bildiriler: 2
Alıntıyla Cevap Gönder
OktayD'ye bende katılıyorum. Ipod özel isimdir. Değiştirilmesi çok mantıksız, aynı zamanda da firmanın sahibi biz değiliz ki değiştirme yetkimiz olsun. Ama genel olarak bu tür cihazlara verilen isim olan "mp3 player" konusunda birşeyler yapılabilir. Gerçi mp3 denilen teknoloji de bir markadır. Onda da bir değişiklik yapmamız çok mantıksız, sonuçta bizim oluşturmadığımız bir teknoloji, ama tabi player yerine çalar kullanmak elde olan birşey.
Kullanıcı kimliğini gösterSerhat SOYLU tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Soylu, öncelikle aramyza ho? geldiniz demek istiyorum.

Bakyn ne de güzel dediniz "MP3 Çalar" de?il mi? Ama sanyrym "empe3" olmasa gerek. Ben de "mepe 3" diye kullanyyorum. Bu teknolojik bir kavram. Ama Ypod için yeni bir isim bulma taraftaryyym. Nasyl HDD için sabit bellek, USB Stick için ta?ynyr bellek diyorsak buna da bir ad bulunabilir.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ksm 2006
Bildiriler: 3
Alıntıyla Cevap Gönder
bence konu yanlis hazirlanmis Ipod marka ismidir. kullanim haklari alinmistir. zaten degismesine de gerek yoktur. cunku bir sony bir philips kelimesinin degistirilmesi icin bir caba sarfetmiyoruz.
bunun genel adinin degistirilmesi sarttir. MP3 player...
buna MP3 calar denilebiliyor cok basit bir degisiklik ancak MP3 kelimesinin degistirilmesi gundeme gelirse bunun turkcede ki karsiligi SIKISTIRILMIS MUZIK DOSYASI tarzinda SMD olabilir SMD calar diyerek adlandirabiliriz. eski turkce kelimeler ve kullanimi tukenmis sozcuklerinin yerine daha cagdas bir cozum bence hemde tamamen Turkce.
Kullanıcı kimliğini gösterÖzgür_Kurd tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Ekm 2006
Bildiriler: 55
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
İşlek sözcük kökü ve ekleri kullanmak yeni sözcüğün yaşama çabucak geçmesi için kestirme yol.


MP3 için "sesçalar" kullanıyorum ve öneriyorum. Bu işlerde biraz eli çabuk tutmak gerek. Her gün yüzlerce yabanci sözcük giriyor. Biz bir sözcük yapmak için birbirimize giriyoruz. Atı alan Üsküdar'ı geçiyor.

_________________
biligsiz yürek til negüke yarar
bilig birle suv teg kamugka yara
Kullanıcı kimliğini gösterüçgen tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 Oca 2006
Bildiriler: 2
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben de buna "MiNiBiL" adını vermek isterdim.Boyutundan dolayı minikden esinlendim . Bilghisyarın yaptıgı işlevleri yapan bir nesneye benzediğinden de bil ekini düşündüm.Ortaya MiNiBiL çıktı.Eleştirilerinizi ve olumlu fikirlerinizi bekliyorum.Herkese kardeşçe tartışılabilecek bir ortam diliyorum...
Kullanıcı kimliğini gösterSuLuBeYiN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Ekm 2006
Bildiriler: 55
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
"Minibil" biraz bilgisayar, bilgi ça?ry?tyryyor. Bu sözcü?ü ipod için mi dü?ündünüz yoksa mp3 için mi??


Kekmeg er'den esinle:

Küyçalar

Ezgiçalar

_________________
biligsiz yürek til negüke yarar
bilig birle suv teg kamugka yara
Kullanıcı kimliğini gösterüçgen tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
"mepeüç çalar" ismi zaten bu aletin ismi. Fakat "ipod" için yeni bir isme gerek olmady?y kanysyndayym. Sayyn OktayD'ye bu konuda katylyyorum. O zaman "mekdanyls" a da Türkçe bir isim bulalym ? Bazy ?eyleri kabullenmek zorundayyz. Bizim yapmamyz gereken bütün "mepeüç çalar"lara ipod diye hitap etmemek.

Düzenleme :

Tahsin MELAN demiş ki:
Nasyl HDD için sabit bellek, USB Stick için ta?ynyr bellek diyorsak buna da bir ad bulunabilir.


Sayyn Tahsin Hocam,

HDD bir marka de?il, o aygytyn ingilizce isminin kysaltylmy?y. USB Stick de öyle. USB Stick'e isim bulunabilir. Fakat iPod marka.
USB Stick e niçin "ta?ynyr bellek" diyoruzda "kingston" veya "twinmos" demiyoruz? Veya niçin sabit disklere "Segeate" "Samsung" demiyoruz?

Markalary Türkçele?tiremeyiz.
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Benim Televizyonum SONY ama televizyon diyorum. Yanylmyyorsam siz de televizyon diyorsunuz. Ama belki de markasy GRUNDYG olabilir...

Arabamyn markasy da FYAT ama yine de "FYAT'a biniyorum de?il, arabaya biniyorum diyorum."

Dolmu?un markasy MAGIRUS ama sanyrym herkes dolmu?a biniyor.

Ne dersiniz? Markasy o diye kalkyp YPOD demek zorunda oldu?umuzu kesinlikle kabul etmiyorum. Görü?lere de saygylyyym elbette. Dil bunu kabullenemez. Bunu kimse zorlayamaz. Böyle bir kural ne görülmü? ne de duyulmu? bir ?eydir.

Bu manty?a göre tüm markaly ürünleri adyyla anmamyz gerekir. Ütü yapmayalym. Bosch yapalym. Hani ütümün markasy BOSCH ya. Bu yüzden...

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
iPoD
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2