Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Sen de mi TYKA?
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
T.C. Ba?bakanlyk Türk Y?birli?i ve Kalkynma Ydaresi Ba?kanly?y -TYKA

Yine bilindik görüntüler ve dile olan üstün duyarlylyk yakla?ymlarynyn sergilendi?i bir kurulu? sitesi.

Bu sitelerin tasarymyny, düzenlemelerini yapanlar yapyyor da acaba bir Allah kulu çykyp da "Yahu arkada?ym sen bunlary nasyl yazarsyn, hiç mi diline saygy duymuyorsun?" demez veya demeyi aklynyn ucuna bile getirmez mi? Getirmiyor olmaly ki bu tür uygulamalar almy? ba?yny gidiyor. Yok efendiler yok balyk yine ba?tan TC mi T.C. mi diye kokmaya ba?lady? Ke?ke tek sorun bu olsaydy.

Saygy de?er deri koltuklu, kocaman masaly, arkasynda kadifeden en az 2x2 çapynda gösteri? perdesi olan amirler, yetkililer. Sizlere sesleniyorum. Lütfen silkinin ve bu gaflet uykusundan uyanyn. Yoksa dilimiz.com sizi uyandyrmasyny bilecektir.


Sitesinde yer alan seçkedeki sözcükler................* Önerdiklerim

* Koordinatörlükler...........................................* E?güdümcüler

* Mevzuat........................................................* Yasalar (ya da) Yürütmelik

* Projeler.........................................................* Tasarylar

* Ülke Profilleri.................................................* Ülke Tanytymy

*Ticari Enformasyon.........................................* Ticari Dany?manlyk

* Webmail........................................................* Yleti?im

* Linkler...........................................................* Ba?lantylar

Varsa bunun ba?ka izahy, buyrun... http://www.tika.gov.tr/muzikler.asp

Yanytynyzy tahmin edebiliyorum. "Bu eski düzenlemeydi, sayfalar yenilendi." diyeceksiniz. Evet, bu da do?ru. Ama bu, ady geçen sayfayy aklamanyza yeterli olmayacaktyr.

Üstelik kar?ylyk önerdi?imiz bazy sözcükler (Linkler, koordinatörlürler, Projeler gibi) yeni sayfa tasarymynda yine aynen yinelemi?tir.

E?er bu sayfalar kullanylmyyor diye dü?ünüyorsanyz tamamen siliniz. Ya da benim gibi i?i kurcalamayy kendine zevk edinmi?, i?i gücü olmayanlaryn (!) elinden ve dilinden kurtulmanyz kolay olmayacaktyr. Ben sizleri, büyüklerimizi, biz aciz vatanda?lara örnek olmasy gereken kurum ve kurulu?lar olarak görüyorum. Yoksa yanylyyor muyum? Ne olur beni hayal kyrykly?yna u?ratmayynyz.

Saygylarymla

Yeni ba?lanty: http://www.tika.gov.tr/TR/

Bu vesileyle Orta Asya'dan Balkanlara Türk Dünyasy Müzikleri adly güzel çaly?madan dolayy da kutluyorum. Eme?i geçenlere te?ekkürler. Ylgilenenlerin mutlaka dinlemesini öneririm. Çok güzel eserler yer almakta. Yndirmek yasak de?il. Bu fyrsaty kaçyrmayynyz.

Yukarydaki ele?tirilerimizle ilgili yazylymlary görmek istemiyorsanyz yeni tasarym üzerinden ula?mak için a?a?ydaki ba?lantyyy kullanmanyzy öneririm.

http://www.tika.gov.tr/TR/Icerik.ASP?ID=132


En son Tahsin MELAN tarafından Sal Oca16, 2007 01:45 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ekm 2006
Bildiriler: 106
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Melan, yine birilerine nişadır sunmaya başladığınızı görüyorum. Bunda da yanınızdayız ve sözlerinize katılıyorum. Diğer yerde de bölüm açtığınız gibi ben de koordinatör sözüne takmış durumdayım. Görüşlerimi orada yansıtacağım.

Yetkililerin geciken bu tashih işini kısa zamanda yapacağına eminim.Tashih: düzeltme
Bilenler kusura bakmasın yeni nesil anlamaz endişesiyle yazmak istiyorum. Bir gün olur eski yazma eserlere veya benim gibilerin yazılarına denk gelirlerse işlerine yarar belki.
Kullanıcı kimliğini gösterZ. Şakiroğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Bir 'Ümitsiz Vaka'
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Önce, bir saptama yapayym: TDK’nin internet sitesinde Yazym Kylavuzu > Yazym Kurallary > Kysaltmalar bölümünde, Gelenekle?mi? olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kysaltmalarynyn dy?ynda büyük harflerle yapylan kysaltmalarda nokta kullanylmaz açyklamasy var. Sanyyorum bu kural, Türkiye Cumhuriyeti adynyn, Devletimiz’in kurulu?uyla birlikten T.C. biçiminde kysaltylmy? olmasyndan kaynaklanyyor. Bu kullanymda dikkati çeken bir durum da, T. Yle C. kysaltmalary arasynda bo?luk bulunmayy?ydyr. Yani, bu kysaltmada, belli bir 'görsellik' de korunmu?tur. Bu kullanymy, bir 'mühür' gibi dü?ünebiliriz.

T.C. Ba?bakanlyk Türk Y?birli?i ve Kalkynma Ydaresi Ba?kanly?y –TYKA’nyn ' tika.gov.tr/TR ’sine gelince: bu site bence ‘ümitsiz bir vaka’; benden geçer not alamaz. Öyle ki, içerdi?i yanly?lary syralamaya sayfalar yetmez. Bilmem, kolaycyly?a my kaçyyorum?

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 18 Şub 2005
Bildiriler: 7
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Melan, duyarlyly?ynyz sayesinde in?allah bu aksaklyklar özellikle devlet kurumlarynda düzelecek. Bu aksaklyklaryn devlet kurumlarynda olmasy ayryca üzücü ve bence utanç verici, nedenine gelince Türkiye'nin ve Türkçenin temsilcisi olan bu kurumlaryn bu hatalary hiç yapmamalary gerekir. Üstelik Türkçe ö?retme gibi güzel bir yol izlemeyi tasarlamy?larken bu yabancy kelimeleri kullanarak ö?renecek ki?ilere neyi ö?reteceklerini acaba hiç dü?ünmediler mi?
Güzel çabalar için kurum yetkililerini kutluyor ve cany gönülden destekliyorum ancak Türkçesi varken yabancy terimleri kullanmalaryny affedemiyorum. Saygylarymla.
Kullanıcı kimliğini gösterHülya Ünalan Gedik tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Tem 2005
Bildiriler: 3
Alıntıyla Cevap Gönder
Tahsin Bey merhaba,
Bu i?ler o kadar kolay de?il. Sizi anlyyorum. Tamamen de?ilse bile, kenaryndan kö?esinden hak veriyorum. "Kenaryndan kö?esinden" diyorum, zira siz de bir takym ölçüsüzlükler içerisindesiniz. Söz konusu etti?iniz sitedeki görüntü o kadar da iç karartycy de?il. Baky? açysy meselesi! Çünkü arkada kültür olmayynca insan kolayca dy?layycy olabiliyor. Verdi?iniz listede (sizin deyiminzle seçkede) yer alan sözler dü?ünce hayatymyzda yer etmi? ve bize tanydyk geliyor. Ne yapalym, kovalym my?
Dedi?im gibi, sizin tutumunuzu yüzde yüz benimsemek mümkün de?il. Mesela "Özle?tirme klvuzu" diye bir kö? açmy?synyz. "Özle?tirme" yani Ziya Gökalp ve ça?da?larynyn deyimiyle "tasfiye"! Ne haddimize? Ya da kimin haddine? Bakyn "had" sözünü kullandym. O da Türkçe de?il! Özle?tirmecilerin anlayy?yna göre tabii. Bana göre Türkçe ve duygu / dü?üncelerimi ayryntyly bir ?ekide anlatabilmeme hyzmet ediyor! Kim bakar aslen Türkçe olup olmady?yna!
Siz de bu minval üzere hareket edip, dilimize "öz Türkçeciler"in soktu?u yanly? kelimeleri kullanmaya kalky?yyorsunuz. Neler mi? "Sözcük, gereksinim" gözüme çarpan ve ?u anda hatyrladyklarym. Bunlar neden "uydurma" dyr diye soruyorsan, sohbet ortamy devam ederse, fikirlerimi aktarmaya devam ederim.
Allah islah etsin. Esenlikler dilerim.
Kullanıcı kimliğini gösterSezai Güneş tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Sezai Güneş arkadaş.

Beni daha iyi anlayabileceğiniz açısından yola çıkarak; size hitâben paldır-küldür yazmamın uygun olacağı düşüncesindeyim.

Kezâ; azıcık (yâni; kenarından kıyısından..) derinlemesine karşılaştırmış olsaydınız; yaban ellerinde bir yandan ekmek parası kazanmak zorunda kalırken, diğer yandan iki yıldan bu yana fahrî bir toplum hizmeti adına fedakârlıkla bu siteyi yürütmeye çaba gösteren Tahsin Melan arkadaşla; olağanüstü maddî, manevî ve bilimsel olanaklara sahip Başbakanlık kuruluşlarını kıyaslamaktan kaçınırdınız.

Merhum ''Ziya Gökalp'' şöyle demiş diye, bunu ''kıyamete kadar ulvî ve kutsal bir veri '' bilip, yerinizde saymak isterseniz; buyurun, sayın.

"Sözcük'' ve ''gereksinim" kelimelerini -dalga geçercesine- ''uyduruk örnek'' olarak vermeniz, sizin dile bakış açınızın ne kadar dar olduğunu oldukça açık ortaya koymaktadır.

"Sözcük'' ve ''gereksinim" kelimelerinin birilerinin kulağını tırmalayacağına ve bir yerlerine batacağına ihtimal vermiyorum.

Size kalıcı bir tavsiyem olsun:
..Bunlar neden "uydurma" dır diye soruyorsan,... demişsiniz.

Kimsenin müsaadesini almadan ''sen diye'' hitap etmeyiniz. Bu tutum, umûmî edep kurallarına uymayan bir durumdur.

Fikirlerinize ihtiyacımız yok. Tereciye, tere satmaya kalkışıyorsunuz; iflasınız erken gelir, dikkat edin.

''Kim bakar aslen Türkçe olup olmadığına!'' cümlenizle fikirlerinizi lütfen başka yerlere aktarın.
Bu minval üzre Allah sizi de ıslah etsin. (islah değil, ıslah).

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Sezai Güneş,

Bizler burada Türkçemizin geleceğinin kararmaması için bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için bulunuyoruz. Her türlü fikre açığız, zira yazışmalığımızı incelerseniz bunu görebilirsiniz. Ancak dilimiz ile ilgili her fikre açığız derken ortamı bulandırıcı ard niyetlilerin de cirit atmasına fırsat vermiyoruz.

Bizim en büyük dileğimiz, söyleyecek birşeyleri olan yeni katılımcıların önce yazışmalığımızdaki yazıları incelemeleridir. Bu inceleme yapılmadan ithama yönelik fikir yürütmek sadece kişiyi küçük düşürür, biz katılımcılar olarak ta bunu istemeyiz.

Sizin Tahsin Beyin yazılarını okumadan, onun dilimiz hakkındaki düşüncelerini anlamadan olumsuz davranışıta bulunmanız bütün katılımcılara yönelik haksız ve bizlere rahatsızlık veren bir davranıştır. Hele hele bu sitenin bugünlere gelmesinde büyük fedakarlıklarda bulunan Tahsin Beye asla yapılmaması gerekmektedir. Umarım bundan böyle bunu anlayıp davranışlarınızı katı düşüncelerden uzaklaştırarak esas amacın dilimize hizmet olduğu bilinci içinde bulunursunuz.

Size ve aynı yanılgıya düşebilecek yeni katılımcılara, öncelikle yorumlar arasında yansıtılan ilkelerimizi ve yazışmalığımızın felsefesini anlamaya gayret etmeyi öneriyorum.

Saygılarımla.


En son Ertuğrul ÖLCE tarafından Sal Oca16, 2007 14:59 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
Demek uydurma sözcük...
Acaba var olan di?er sözcükler gökten mi indiler? Laughing
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
Hülya Hanımın dediği gibi kuruluşu yaptığı başarılı, güzel işlerden dolayı ben de kutluyorum. Buna rağmen Tahsin hocamızın dediklerine de dikkat etmelerini gereken ne ise yapmalarını bekliyorum. Bu işlerde gönül kırgınlığı, ben sen olmamalı. Amaç Dilimize hizmetse gereken yapılmalı.

Sezai Güneş dostumuza söyleyecek sözüm yok. Zaten arkadaşlar gerekeni fazlasıyla söylemişler.Eminim kendisi de yazdıklarının hatalı olduğunu biliyordur. Bu çıkış nedendir merak etmedim desem yalan olur.

Hocam bizler sizin hep yanınızdayız. Bu tip eleştiriler normaldir. Meyveli ağacı taşlarlarmış. Very Happy
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Nis 2005
Bildiriler: 18
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Tahsin MELAN, bu konada da görüşlerinize katılıyorum. Duyarlılığınızdan ve beni daha da bilinçlendirdiğinizden ötürü size çok teşekkür ediyorum. Sizi hep destekliyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterkaplansutu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Güneş, görüşlerinize saygılıyım.

Ben, dilimi kirlettiğini düşündüğüm sözcükleri, çarpıklıkları gördüğüm an rahatsız oluyorum. Görüyor, elimden geldiğince mücadelemi veriyor, görüşlerimi de gönlümce yansıtıyorum.

Eğer " webmail, link, koordinatör, enformasyon" gibi sözcükler sizi rahatsız etmiyorsa söz bitmiştir. Herkes gönlünce, özünce görür.

Halk içre bir âyîneyim herkes bakar bir an görür
Her ne görür kendi özün ger yahşî ger yaman görür
(Şeyh Niyazî-i Mısrî )

Oysa aktardığım (ve aşağıda aktaracağım) bu dizeleri okurken büyük bir haz duyuyor, enginlere açılıyorum. Bunca duygu yüküne, eşsiz ahengine ve söylemine rağmen bu sözcükler her ne kadar bana yabancı gelmiyorsa da "Bu sözcükleri kullanmak zorundayız, bunları dışlayamayız." demiyorum, diyemiyorum. Çünkü zaman içerisinde dil kendi gereğini yapmıştır ve yapacaktır. Size ve bana rağmen.

Şundan da kesinlikle eminim ki sizinle aynı görüşteyiz. Ama siz duygularınızı olduğunca yansıtmaktan korkuyor, çekiniyorsunuz. Bu nedenle ne söylesem boş. Bu bağlamda Nefî'nin güzel gazelini aktarmadan geçemeyeceğim.

Ariflerlere ithaf olunur...

Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil
Çerh ile söyleşemem âyînesi sâf değil

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım
Rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil

Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma'ânî elime
Âleme bez-i güher eylesem itlâf değil

Levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-i Nef'î
Tab'-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil


Saygılarımla
Tahsin MELAN

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Hangi Yetkiyle!?...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir konuda görü?lerimi ortaya koyarken ki?isel tarty?malara girmemeye özen gösteririm. Ancak, kimi durumlarda görü?lerimi, ki?i ady vererek belirtmem gerekiyor. Bu kez de, siteda?ymyz Sezai Güne? kimi sözcükleri ‘uydurma’ diye niteledi?inden, ady, ister istemez ?u diyeceklerimin çyky? noktasy oldu.

Bu giri?ten sonra, bir yineleme olacak ama, soruyorum, sözcükleri ‘gerçek’ ve ‘uydurma’ diye ikiye ayyrmak ne ölçüde geçerli?

Bu sorunun yanytyny Ö?retmen Emin Özdemir, 1987 Kasymy’nda Türk Dili Dergisi’nin 3’üncü sayysynda yayymlanan yazysynda vermi?:
-“... dil, sözcük düzleminde bireylere ba?lydyr. Birey bir kavramy var olan birimlerle kar?ylayamyyorsa yeni yaratymlara gidecektir ister istemez. Kimse engelleyemez bunu. Söz gelimi seçenek ve alynty sözcüklerini ben türetmi?tim ilk kez. Ba?langyçta salt benim yazylarymda yer alan bireysel bir öneriydi. Bugün için böyle mi? Bireysel olmaktan çykmy?, dilin ortak söz de?erleri arasyna girmi?tir. ...”

*
Siteda?ymyz, söyledi?ine göre, ‘dilimize öz Türkçeciler’in soktu?u yanly? kelimeleri kullanmaya kalky?mak’la suçlady?y Melan Ö?retmen’i ‘anlyyor’ ve ona, ‘tamamen de?ilse bile, kenaryndan kö?esinden hak veriyor’mu?. Bu çok do?ru; öyle olmasa, en azyndan dy?layycy, deyim, ça?da?, özle?tirmeci, ayryntyly, duygu, kalky?mak, ortam, esenlik sözcüklerini kullanyr myydy? Hayyr; http://www.kadirmisiroglu.com/boykot.php sayfasyndaki ‘fetva’ya göre davranyr, kullanmazdy.

Diyeceklerimi bir öneriyle bitireyim: Siteda?ymyz, özle?tirmenin, ‘Ziya Gökalp ve ça?da?larynyn deyimiyle’ ‘tasfiye’ oldu?unu belirterek “Ne haddimize?” demi? ya, ‘o kadar kolay olmayan bu i?ler’e kenaryndan kö?esinden bula?anlar, ‘ne haddimize’ sözü yerine, örne?in, ‘hangi yetkiyle’ demeyi ye?ler. Sözüm ortaya...
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
Evet, bir arkadaşımın dediği gibi: "Türkçe, insana istediği her sözcüğü türetme ve kullanma ruhsatını verir".
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Gerekenlerin söylendiğini görüyorum.

Sizinleyiz Sayın Melan. İğneleyici yorumunuza eklediğiniz dizeler gerçekten çok anlamlı. Tebrikler.
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Konu ile ilgilenen beyler, bizi takip ettiğinizi çok iyi biliyorum. Biz sözümüzü söyledik. Kısa sürede beklentilerimiz gerçekleşmezse üst makamlara durumu bildireceğiz. Sonradan "Neden önce bize söylemeden konuyu başka yerlere taşıdınız." diyerek bize sitem etmeyiniz.

Zaten yeni düzenlemeler yapmışsınız. Söz konusu olan sayfaları silin olsun bitsin...

Saygılar


En son Tahsin MELAN tarafından Çrş Oca17, 2007 16:39 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Sen de mi TYKA?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2