Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
SÜPER LYG için öneri
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Lig kelimesi için Türkçe kar?ylyk var aslynda. TDK'da a?a?ydaki açyklamalar mevcut.

lig, (isim Fransyzca ligue ) : Küme.
ligden dü?mek (nesne almayan fiil), spor : Kümeden dü?mek.
lige çykmak (nesne almayan fiil), spor : Kümeye çykmak.

Küme kelimesi hiç kullanylmyyor da de?il, lig yerine küme kullanylsa kimse yadyrgamaz aslynda. Televizyonlara ve gazetelere bu konuda basky yapmak lazym.

Ayryca benim Yngilizce sözlüklerden buldu?um ba?ka kar?ylyklar da var, ba?ka durumlar da bu kar?ylyklar da kullanylabilir. Buldu?um kar?ylyklar: dernek, synyf, birlik, grup, ittifak, cemiyet. Son üçü Türkçe de?il, son ikisi kullanymdan neredeyse dü?mü?tür ama bilgi anlamynda payla?mak istedim. Synyf Arapça ama yerle?ik, bence artyk Türkçe diye dü?ünebiliriz.

Yngilizce sözlükten örnekler:
league of nations : milletler cemiyeti
league of states : devletler birli?i
art league : sanat birli?i
commercial league: ticaret birli?i

Spor alanynda KÜME denmesi bana makul görünüyor. Süper lig için SÜPER KÜME ya da SÜPER SINIF denebilir. Ama benim içimden geçen süper yerine de Türkçe bir kelime kullanmasy. Süper yerine de EN YYY ya da ÜSTÜN denebilir. Bu durumda SÜPER LYG için önerim ÜSTÜN KÜME.

Örnek:
Üstün küme kar?yla?malary için kura çekildi.

Evet beyler, özellikle sizlere soruyorum, nasyl buldunuz? Kula?ynyzy tyrmalamady?yny umut ediyorum.

Saygylarymla,
Esra

Ek: Maç yerine de kar?yla?ma denmesi gerekti?ini dü?ünüyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Mar 2005
Bildiriler: 125
Şehir: Vako-şi, Japonya
Alıntıyla Cevap Gönder
Uzun zamandır sporla ilgilenmiyordum ve sonraları eskiden Türkiye Birinci Futbol Ligi olan ismin Süper Lig olduğunu duyunca şaşırmıştım çok. Neden böyle bir değişikliğe gerek duyuldu, bilmiyorum. Yalnızca Birinci Lig veya Birinci Küme dense bile yeterli olur sanıyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterÇağrı Yalgın tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhabalar...
Önerileriniz çok güzel.. :)
http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=332 adresindeki ba?lyk altynda ben de bu konuyu sormu?tum.. Sayyn Tahsin Hocam, sa?olsunlar yanytlamy?lar. Sizde burada ayryntylaryny anlatmy?synyz.

Reklamcylyk sektöründe çaly?ty?ym için mü?terimizin birinin i?ini yaparken takyldym "Lig" kelimesine.. Mü?teriye anlatmak istedim durumu, fakat hakkymda ne dü?ündü?ünü tahmin edebilirsiniz heralde :(

Maalesef dilimizde o kadar yer etmi? ki bu kelimeler, ne "Birinci Küme" ne de "Üstün Küme" vb. türkçe hiç bir kelimeyi kabul ettiremedim. Maalesef ki üzülerek söylüyorum, cümlenin o kysmy "Süper Lig'e" olarak baskyya vermek zorunda kaldym..

Saygylarymla
irfaN-
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Selamlar,
Bu önerilerimizi reklam vermek isteyen bir mü?terinin ilk duydu?unda benimseyip kabul etmesi imkansiza yakin. Adamyn ticari kaygysyny da dü?ünürsek bu ihtimal imkansyza daha da yakyn maalesef. (Yrfan Bey, size nasyl bakty?yny çok iyi tahmin ediyorum, hepimize ayny ?ekilde bakyyorlar, sanki uzaydan dü?tük bu ülkeye. Ama bu baky?lar, özellikle de Türkçeyi kyryp, dökenlere ait ise do?ru yolda oldu?umuzu anlyyorum ve rahatsyz olmuyorum. Hatta mutlu oluyorum desem yeri.)

Önerilerimizin öncelikle televizyon ve gazetelerde kullanylmasy için u?ra?malyyyz. Bu yyl bitti sayylyr, bir sonraki yyl, birinci küme takymlarynyn kar?yla?malary ba?lamadan önce, hatta daha yeni oyuncu alymlary , geçi?leri de (transfer) ba?lamadan önce, televizyon ve gazetelere burada belirleyece?imiz öneriyi yazalym bence. (Birinci Küme , Üstün Küme ya da ba?ka bir?ey) Ama umarsyzlyklara ve menfi fikirlere hazyrlykly olmamyz gerekir. Futbol camiasyny bu konuda çok bilinçsiz buluyorum, en a?yr tepkileri alyp ya da en derin umarsyzlyklarla kar?yla?abiliriz. Hayal kyrykly?yna u?ramadan denememiz ve ysrarly olmamyz gerek. En ba?ta Futbol Federasyonu'na, Gençlik ve Spor Bakanly?y'na my yazsak acaba? Hepsine birden yazmamyz ne do?rusu heralde. Zorlu bir süreç olacaktyr. Yazylary yollamak için en do?ru zamany futbol ile ilgili kisiler belirlerlerse daha iyi olur. Ayryca bir sormaca da ba?latmak yerinde olur diye dü?ünüyorum.

Saygylarymla,
Esra Seven
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
Esra Hanım kesinlikle yazdıklarınıza katılıyorum. Bende "ayak topu" ile ilgili değilim. Eğer ilgili arkadaşlar varsa aramızda bildirirlerse en uygun zamanda gerekli müdahaleyi yapalım.

Saygılarla
irfaN -
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Küme
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Mar 2005
Bildiriler: 64
Şehir: Yzmir
Alıntıyla Cevap Gönder
Esra hanım lig yerine küme kelimesi aslında çok sık kullanılıyordu. Sizinde belirttiğiniz gibi "kümeden düştü" yada "kümede kaldı" gibi cümleler halen daha oldukça fazla kullanılıyor. Tabi resmi ad değişince kullanım gittikçe azalıyor. Yalnız (her zaman yaptığım gibi araya gene laf karıştıracam ama konuyla çok yakından alakası var) süper kelimesinin de bir hal çaresine bakılırsa bir çok yerleşmiş ve yerleşmeyi düşünen Smile kelimeyi def edebiliriz. Süpermarket gibi...

Süper yerine öyle bir kelime bulalım ki diğer bütün yandaşlarını da alıp gitsin dilimizden.

Önerilerinize tamamiyle katılıyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterSerhan DEMİRTEPE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ksm 2007
Bildiriler: 99
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir futbol meraklysy olarak adyna sponsor(destekleyici) dedikleri ticari yapylaryn son yyllarda sadece futbolumuza de?il Türk sporuna verdikleri rahatsyzlyk kelimelerle anlatylamaz.

Yabancy futbol liglerinden maç yayyny yapan televizyon kurulu?lary da bu konuda suçun orta?ydyr. Ytalya'nyn , Yspanya'nyn, Yngiltere'nin (v.s) futbol takymlarynyn maçlary sanki birer Türk takymy gibi anlatylmaktadyr. Ye?enim bana dayy bu Laliga (Yspanyol 1. Ligi) nedir ? diyorsa , her geçen gün yeni yeti?en çocuklarymyzyn beynine daha çok yabancy kavram yerle?iyor demektir.
Basketbolda da durum aynydyr. Takym isimlerinin önünde bulunan yabancy markalar sözde bu spora destek olmaktadyr. Oysa gerçek böyle de?ildir. Türk basketbol ligi Amerikan NBA liginin küçük bir kopyasy haline getirilmi?tir. Böyle olunca da yetenekli Türk çocuklary yedekte beklerken, siyahi basketbolcular el üstünde tutulur olmu?tur.

Konuyu da?ytmak istemiyorum ama Milli Takymymyza bile elin Brezilyaly'synyn ady Mehmet yapylarak alynyyorsa biz neyi konu?uyoruz? Türkiye'de son yyllarda yükselen Avrupa Birli?i söylemi gerçekte Batyya teslimiyetten ba?ka bir ?ey de?ildir! Avrupalyla?yyoruz saçmaly?yyla spordan, sanata her sahada aslynda kültür emperyalizmi denilen ahtapotun kollary arasynda debelenip duruyoruz.

_________________
O?uzsoylu, Kayyboylu Türkmenim.
Kullanıcı kimliğini gösterOğuzsoylu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
SÜPER LİG için öneri
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2